15–20 gutter tok opp jakten på «Tor», dro ham ned i en undergang, slo og sparket ham og hoppet på hodet hans mens han lå nede.

Tor (ikke hans virkelige navn), som ble etterlatt blodig, forslått og med hjernerystelse på Skullerud i Oslo «kunne fått mye mer alvorlige fysiske skader», fastslår Oslo tingrett. De psykiske ettervirkningene varer ved: Tor har byttet skole, sluttet å trene og sluttet å være ute med venner.

Tingretten har dømt fire 16-åringer til straffer på mellom 75 timers samfunnsstraff og 90 dagers betinget fengsel.

Det var opprinnelig syv tiltalte, de fleste 15 år på gjerningstidspunktet, samtlige med ikke-norske navn. To ble frikjent, og for en av de tiltalte er saken utsatt «fordi han har reist til Pakistan», som det heter det i dommen.

Kun én av de fire som ble dømt, erkjente seg skyldig etter tiltalen.

– Ukultur på Mortensrud

I retten forklarte både en politibetjent som jobbet i forebyggende enhet på Manglerud og en undervisningsinspektør at «det er en ukultur på Mortensrud hvor mange blir med for å gjengjelde hvis de mener noen har gjort urett mot en fra Mortensrud. Det er også represalier for å tyste.»

De tiltalte har ikke villet forklare hvem som har gjort hva, og har gjennomgående bare villet forklare seg om sin egen involvering, skriver retten.

Penger

Utgangspunktet var en uenighet om penger. Tor mente at «Ahmed» (ikke hans virkelige navn) skyldte ham penger, og 1. mars i år oppsøkte han ham hjemme for å be om pengene. Han fikk imidlertid ingen penger, og forlot stedet.

Ahmed og en av de tiltalte avtalte deretter med Tor på Snapchat at han skulle få pengene sine på Skullerud neste dag. Tor trodde derfor at han kun skulle møte de to.

Dagen etter, altså onsdag 2. mars, ble det snakket om dette på Lofsrud skole. Det er forskjellige forklaringer om hvem som visste hva og hva som ble planlagt. Mange gutter fra 8. og 10. klasse på Lofsrud skole dro i hvert fall fra Mortensrud til Skullerud med T-banen ca. kl. 15.00. Noen av dem visste at de skulle snakke med en person, eller at det «skulle skje noe» og noen tenkte at det kunne bli brukt vold. De spredte seg litt rundt ved Skullerud T- bane, og da [Tors] T-bane kom, sto de langs hele perrongen og kikket inn i vognene for å se etter ham.

Da [Tor] gikk av T-banen på Skullerud kl. 15.40, trodde han at han bare skulle møte [Ahmed] og [N.N.] for å få pengene sine. Noen hvisket til [Tor] at han skulle løpe, og [Tor] så da at det sto mange gutter der. Han løp opp trappen fra perrongen og bort Olaf Helsets vei mot skogen. Da [Tor] løp, pekte en av guttene på ham, og minst 7–8 gutter løp etter [Tor] opp trappen, blant annet flere av de tiltalte. Flere fulgte etter andre veier.

Hoppet på hodet

Tor ble tatt igjen i krysset Olaf Helsets vei og General Ruges vei. En i gjengen av forfølgere fikk tak i ham og holdt ham igjen.

[Tor] ble så dratt med inn i en undergang, og i hvert fall 15 gutter sto rundt. [Ahmed] slo [Tor] først to ganger. Så slo flere andre, så [Tor] falt i bakken. Han ble liggende og holde rundt hodet mens han ble slått og sparket flere ganger i hodet og på kroppen. Noen sa «hvorfor tok du pistol på [Ahmed]» eller lignende. En hoppet på hodet hans, og da var det en eller to som sa stopp og holdt personen fast. Da sluttet det og [Tor] kom seg tilbake til T-banen kl. 15.48. Han tok T-banen vestover og møtte tilfeldigvis søsteren, som ringte foreldrene. Foreldrene tok ham med til legevakten og ringte politiet. [Tor] var forslått, blødde fra et kutt i tinningen, hadde hevelse rundt øyet og et rødt merke under haken og hadde hjernerystelse.

Flere under kriminell lavalder

Dette er grov vold, konstaterer Oslo tingrett.

Kroppskrenkelsen er grov etter straffeloven § 272 fordi de var mange mot en, og fordi [Tor] ble lurt i en felle hvor mange personer ventet på ham og overfalt ham. Retten er altså sikker på at [Tor] ble banket opp av flere gutter denne dagen. Det kan ha vært så mange som 15–20 stykker til stede. Noen har ikke politiet funnet ut hvem er. Andre var under 15 år da dette skjedde og under kriminell lavalder. Sakene deres er derfor henlagt.

Vitnene som var til stede, og som har forklart seg i saken, var alle under 15 år. De har selv vært mistenkt.

Tor visste bare hvem Ahmed var, og har ikke kunnet oppgi navn på de andre som slo og sparket ham. Han forklarte også at noen var maskert. Ahmed selv ble ikke tiltalt.

Kunne blitt mye mer alvorlig

Straffen for dette må være streng, slik at retten viser hvor alvorlig samfunnet mener det er når mange angriper en person på denne måten og slår og sparker ham, skriver tingrettsdommer Anniken Nygaard Ottesen. Tor har vært utsatt for en alvorlig voldshendelse som har preget ham etterpå. Han kunne fått mye mer alvorlige fysiske skader, skriver Ottesen. For en voksen person ville straffen for dette vært fengsel i mellom 120 dager og fem måneder, konstaterer hun.

De som skal dømmes i denne saken, var 15 år da volden skjedde. Det får betydning for hvor lang straffen skal være og hva slags straff de får, jf. straffeloven § 78 bokstav i. De som er under 18 år, er barn etter loven og skal ikke settes i fengsel uten at det er «særlig påkrevd», jf. straffeloven § 33. Straffen skal tilpasses hver av de tiltalte. Når retten skal ta avgjørelser som gjelder barn, må den ta hensyn til hva som er det beste for barnet, jf. FNs barnekonvensjon og Grunnloven.

Retten konkluderer at riktig utgangspunkt for straff er 90 dager.

Dømt for ran – får strafferabatt

En av de tiltalte hadde allerede rukket å pådra seg en dom for et ran som skjedde 11. mars 2022 – en drøy uke etter at han var med på å banke opp Tor. For ranet ble han 3. oktober dømt til fengsel i 45 dager betinget på vilkår av at han gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet i en periode på seks måneder. Han fikk også en påtaleunnlatelse i juni i år for en kroppskrenkelse i mars. Han sparket og slo Tor flere ganger og medvirket også til de andres vold, skriver retten.

Retten mener derfor at 90 dagers fengsel er riktig utgangspunkt for straffen for ham. Hussein har erkjent straffskyld og skal ha trekk i straffens lengde for dette, jf. straffeloven § 78 bokstav f. Retten mener han skal ha 30 dagers fradrag for tilståelsen.

Retten «slår sammen» sin dom med den han fikk 3. oktober, og gir ham ytterligere ti dagers strafferabatt.

Retten må da ta hensyn til hva straffen ville blitt hvis begge forholdene var i samme dom. Retten dømmer etter dette Hussein til fengsel i 50 dager som gjøres betinget med en prøvetid på to år på vilkår om at han gjennomfører ungdomsoppfølging i konfliktrådet i fem måneder,

Tors liv snudd opp ned

Tor har krav på oppreisningserstatning, skriver retten, og viser til at han «ble utsatt for et overfall, mange slag og spark både i hodet og kroppen. Han fikk et kutt i tinningen som måtte plastres, hevelse rundt øyet og et rødt merke under haken og hjernerystelse. Han hadde vondt flere steder på kroppen i to til tre uker, og det har vært en stor psykisk belastning for ham i ettertid.»

Tors liv har endret seg etter overfallet, slår retten fast.

Han var alene mot mange, og ble utsatt for mange slag og spark. Han gikk i bakken og ble liggende og beskytte hodet i en undergang/tunnel. De fysiske merkene ble bra etter noen uker, men de psykiske ettervirkningene er der fortsatt. Retten legger her vekt på morens forklaring. Det er rettens klare oppfatning at [Tor] i det tilrettelagte avhøret bagatelliserte dette, og ønsket å glemme det. Moren har imidlertid forklart at livet hans ble endret etter dette. Han vet ikke hvem de fleste av skadevolderne er, og vet ikke når han vil møte dem igjen eller hvordan unngå det. Han har byttet skole, sluttet å trene og sluttet å være ute med venner. Han har mareritt, og mindre sosialt liv. Retten legger derfor til grunn at kroppskrenkelsen har vært alvorlig for [Tor].

– Må ta hensyn til at de er barn

Etter dette konkluderer retten med at riktig nivå på oppreisningserstatningen er 30.000 kroner.

De dømte vet at mange mot én er feigt og farlig, skriver retten.

De er likevel barn i lovens forstand, og det må retten ta hensyn til. Retten har kommet til at for at [N.N.], [N.N.], [N.N.] og [N.N.] skal kunne klare å betale erstatningen, og samtidig skal gjennomføre ungdomsoppfølging og samfunnsstraff, skal beløpet settes noe ned. Retten har derfor kommet til at oppreisningsbeløpet de må betale, skal være kr 20.000.

 

Kjøp Susanne Wiesingers bok «Kulturkamp i klasserommet» her!

 

Kjøp «Usikker vitenskap» av Steven E. Koonin som papirbok her og som ebok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.