Mannen som er fengslet for trusler mot Jon Helgheim. 23-åringen har et svært norskklingende navn, men er født i Irbil, Irak. Foto: Privat

Mannen som er siktet for trusler mot Frp-politiker Jon Helgheim har tidligere truet med å bombe politistasjoner og “lage en ny ABB”. Han er straffedømt fem ganger de fire siste årene.

Den siste dommen, blant annet for trusler, fikk han i Oslo tingrett 4. juni. Elleve dager senere truer han stortingsrepresentant Helgheim.

I en Messenger-melding skrev han blant annet: “Fortsett og snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang”. Meldingen kom få dager etter at Helgheim hadde engasjert seg i debatten om rasisme i Norge i etterkant av George Floyd-saken i USA.

Meldingen Helgheim mottok 15. juni.

“313” skal være et forholdsvis nytt kriminelt nettverk med utgangspunkt i Oslo sentrum. Dagbladet omtalte gjengen i forbindelse med en rettssak for to år siden. Aktor politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth refererte til det inntil da ukjente gjengnavnet «313».

Flere av de tiltalte var da allerede dømt for vold, narkotika, tyveri og trusler. Gjengen har ifølge politiet utspring i et miljø av unge gutter som selger narkotika på nedre Tøyen og Grønland i Oslo.

Tallet «313» skal spille på 313 muslimske krigere som kjempet et slag mot en stor overmakt.

PST ombestemte seg

Document erfarer at PST først vurderte truslene som mindre alvorlige, men snudde etter en stund og pågrep 23-åringen 2. juli. Det skal ha blitt gjort “våpenrelatert funn” hjemme hos ham i forbindelse med pågripelsen.

Dagen etter ble han varetektsfengslet for fire uker, begrunnet med fare for gjentakelse. Lagmannsretten forkastet i forrige uke mannens anke.

– Jeg er ikke lettskremt, men å forsøke å true politikere til ikke å si sin mening, er ikke greit, sa Helgheim etter pågripelsen.

Kurder med norsk statsborgerskap

Siktede har et vestlig fornavn som også er vanlig i Norge, og et typisk norsk etternavn. Han er imidlertid kurder fra Irbil i Irak, viser Documents undersøkelser. Kurderen er norsk statsborger.

23-åringen har gått inn og ut av norske rettssaler de siste fire årene, og er dømt for en lang rekke forhold. Til sammen er han dømt til elleve månderes fengsel og 34 timers samfunnsstraff.

De fem dommene, to fra Gjøvik tingrett og tre fra Oslo tingrett, dreier seg om mange forskjellige forhold, men han er gjentatte ganger dømt for trusler, særlig mot politifolk. Ellers er han flere ganger dømt for bæring av kniv på offentlig sted, samt besittelse, bruk og salg av narkotika. Han er også dømt for grovt tyveri og heleri, besittelse og bæring av elektrosjokkvåpen, og flere ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand, uten førerkort.

Dømt i 2020

Ifølge den siste dommen sa han 15. desember i fjor følgende til to politibetjenter, en mannlig og en kvinnelig: “hva heter du? Neste gang jeg ser deg ute skal jeg drepe deg”, “jeg skal voldta dattera di”, “Young Bloods skal finne deg og ta deg”, “din hore”.

8. februar i år, på vei til legevakten og på vei inn til sentralarresten i Oslo sa han til to politibetjenter: “jeg skal finne dere etter jobb og knivstikke dere. Hadde jeg hatt en kniv nå så hadde jeg stæbbet dere”, “Jeg skal gætte dere ned”, og “bare vent til dere er sivile. Dere vet ikke hvem jeg er. Jeg tilhører Young Bloods. Jeg skal knulle døtrene deres og banke sønnene deres”.

Han sa også ifølge dommen at “han skulle bombe politistasjonene og lage en ny ABB, eller lignende” til de to politibetjentene.

I tillegg ble han dømt for oppbevaring og forsøk på salg av narkotika, to tilfeller av bæring av kniv, kroppskrenkelse (spyttet en kvinnelig dørvakt i ansiktet), forulemping av to politibetjenter, og trusler mot en privatperson 17. mars:

“Si til [N.N.], jeg vil snakke med han og deg. Vi må finne løsning, jeg vil ikke drepe [N.N.]. Walla koran. Men hvis han ikke betaler meg tilbake eller kanskke dere kan vippse meg. Noen sndre i 313 vil gjøre det. Noen har satt 100 tusen kroner på [N.N.]. På hodet hans. Walla jeg sverger på moren min.”

Dagen etter truet han en annen person:

“Hils fra meg og si til [N.N.] jeg skal banke moren og faren hans om han ikke payer meg 20 k som han skylder!”, “Jo jeg kommer fra oslo, jeg kan gjøre hva jeg vil”, “Si til han jeg skal ga mine 20 tusen, asap før jeg sender 313 gutta til foreldrene hans. Og de knuller moren hans null streess, jeg skal ha fucking lægsa mine!” og “Så jeg komer til alle han kjenner”.

23-åringen er dømt for ytterligere trusler mot tilsammen tre personer gjennom flere dager i mars:

“Talk to him, say i neeed my money or else i will fuxk up your whole family!!!!!”, “walla i swear to god if he dosent pay me imma send my friends to your house!!!”, “They willfuxk you upp one more time like last time!!!!! But more this time!!!”, “Either money or war” og “Give [N.N.] my number! Tell him talk to me fix my moeny, or else else the house WILL burn !!! All i have to do is send my friends!!!”.

Tingrettsdommer Jon Fors-Skjæveland beskriver domfelte som en “23 år gammel skoleelev som er straffedømt flere ganger tidligere. Han har forklart at han har hatt en vanskelig oppvekst hvor han har blitt misbrukt av sin far og at han har vært under barnevernets omsorg i flere år.”

Han ble dømt til fem måneders fengsel.

Dømt i 2019

I juni i fjor ble han dømt til 80 dagers fengsel og 15.000 kroner i bot for mye av det samme: oppbevaring av narkotika, bæring av kniv, kjøring i ruspåvirket tilstand uten førerkort, og trusler pr SMS:

“din pedofile hor unge. Jeg skal voldta moren din i rompa din hore sønn. Jeg skal ha 25 lapper. Ellers adder jeg alle du kjenner”, “og putter pris på hodet ditt”, “din stygge karmøy taper”, “jævla retarda unga”, “jeg kommer til ski nå i bil”, “Sitt hjemme inne og vent!!!!!”, “Din horunge!!!!”, “Skal si til alle du er pedo”, “Du betalte meg for sex”.

I dommen beskriver tingrettsdommer Elisabeth Wittlemann oppveksten:

[N.N.] har forklart seg om en svært vanskelig oppvekst etter at han kom til Norge fra Irak som femåring i 2002. Faren ble dømt for vold i nær familie, herunder mot [N.N.]. I 2006 da han var ni år, ble han overført til barnevernets omsorg etter at moren i den perioden var ute av stand til å ta seg av sønnen. Han har fullført to år av videregående skole og ønsker å fullføre siste året med studiespesialisering til høsten. Han har søkt skoleplass. Inntil han ble pågrepet og varetektsfengslet 10. april 2019, var han i kontakt med NAV om bolig og sysselsetting. Han var også i arbeid tre dager i uken som plantemedarbeider på [firmanavn].

Det vises til 23-åringens forrige dom, fra 31. oktober 2018:

[N.N.] er tidligere straffedømt for blant annet narkotikaforbrytelser, bæring av kniv, trusler mot offentlig tjenestemann og kjøring uten førerkort. Han ble sist domfelt i Oslo tingretts dom 31. oktober 2018. Straffeloven § 79 bokstav b kommer ikke til anvendelse. Dommen er ikke fullbyrdet og han er innkalt til soning fra 14. juni 2019.

Det går slag i slag: 5. juni 2019 blir han altså dømt elleve dager før han skal inn for å sone sin forrige dom, fra 31. oktober året før.

Dømt i 2018

I Oslo tingrettt ble 23-åringen 31. oktober 2018 (da 21 år) dømt til 28 dagers fengsel for trusler mot politiet, oppbevaring av narkotika, to tilfeller av bæring av kniv, innehav og bæring av elektrosjokkvåpen, forulemping av politibetjenter, samt kjøring uten førerkort.

23-åringen erkjente at han hadde truet en politibetjent med en teleskopbatong på Grønland i Oslo 22. august 2017. Teleskopbatongen var utslått. Tingrettsdommer Janne Tennøe skriver:

[N.N.] sa som vitne at han patruljerte i sivil i det åpne rusmiljøet i Oslo i området Grønland/Vaterlandsbrua da han så tiltalte utveksle noe med en annen person. Han fikk derfor mistanke om narkotikahandel og da han gikk mot tiltalte, sprang han av gårde. [N.N.] løp etter og så at han kastet fra seg en kniv. Ved nedgangen til Grønland T-banestasjon stoppet tiltalte og slo ut en teleskopbatong, som han hevet mens [N.N.] befant seg ca fem meter unna. [N.N.] ba tiltalte flere ganger om å slippe batongen, men tiltalte svarte da at han ville slå med den hvis politimannen nærmet seg, noe [N.N.] ikke tok sjansen på å gjøre. Tiltalte løp så videre mens han flere ganger hevet batongen mot [N.N.], inntil to av hans kollegaer, som tilfeldigvis kom til, fikk kontroll over tiltalte og la ham i bakken.

Dømt i 2017

4. januar 2017 ble kurderen dømt for grovt tyveri, heleri, oppbevaring og bruk av narkotika, bæring av skytevåpen og kniv på offentlig sted. Han fikk 75 dagers betinget fengsel, en fellesstraff med en dom han fikk året før på 34 timers samfunnsstraff for grovt tyveri og heleri.

På dette tidspunktet er han 19 år. Han er også tidligere bøtlagt og har fått en påtaleunnlatelse.

I retten forklarte han om “en vanskelig oppvekst, blant annet med vold og overgrep fra far. Barneverntjenesten i Ski overtok omsorgen for ham da han var ca ni år gammel og han har bodd i flere fosterhjem og beredskapshjem etter dette. Han har misbrukt narkotika fra han
var ca 14-15 år gammel og er for tiden innlagt ved [institusjon for behandling av unge rusavhengige].”

Den betingede dommen forutsatte fortsatt behandling på institusjonen han var innlagt ved.

Dommer Cathrine Fossen ved Gjøvik tingrett resonnerer:

Det som taler mot en betinget dom er lovbruddenes art og det forhold at han er domfelt tidligere for tilsvarende forhold. På den annen side kan ikke retten se bort fra forklaringen til tiltales miljøterapeut om tiltaltes behov for en slik reaksjon på det nåværende tidspunkt. Slik retten ser det, har tiltalte nå en unik mulighet til å få bukt med sitt narkotikaproblem, men det er da viktig at [institusjon for behandling av unge rusavhengige] får muligheten til å jobbe med tiltalte på den måten de ansatte der mener er best ut fra sine vurderinger og erfaringer. Samfunnsstraff som påstått av aktor kan bli en kompliserende faktor i tiltaltes rehabilitering.

I Gjøvik tingretts dom av 7. april 2016 viser dommer Ingvild Myrold til at 23-åringen (da 18 år) var under behandling på samme institusjon som nevnes i dommen fra 2017.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.