Den 23-årige kurderen Lucas Nybakke er født i Irbil, Irak. Foto: Privat

Mannen som i dag ble dømt for politisk motiverte trusler mot stortingsrepresentant Jon Helgheim er Lucas Nybakke fra Irbil i Irak. Siden han er norsk statsborger kan han ikke utvises.

Nybakke har hevdet at han ikke visste at Helgheim var stortingsrepresentant, men det avfeies i Oslo tingretts dom:

Det er således åpenbart at Nybakke fulgte med på Helgheims politiske engasjement. Under hovedforhandlingen kom det også frem at Nybakke var «glad» og syntes det var «moro» at Helgheim i desember ikke ble renominert til Stortinget.

I politiavhør sa Nybakke at poenget med meldingen var å få Helgheim til å «åpne hodet sitt og tenke seg bedre om». «Nybakke hadde altså et klart forsett om nettopp å påvirke Helgheim.» konkluderer retten, som dømte ham til fengsel i ti måneder.

– Jeg er ikke lettskremt, men å forsøke å true politikere til ikke å si sin mening, er ikke greit, har Jon Helgheim tidligere uttalt.

Dømt syv ganger

Man kan trygt slå fast at 23-åringen er en gjenganger i norske rettssaler; dette var hans syvende dom.

Han er gjentatte ganger dømt for trusler, særlig mot politifolk. De siste par årene er han funnet skyldig i til sammen seks overtredelser av straffeloven § 263 (trusler) og fem overtredelser av straffeloven § 155 (vold eller trusler mot offentlig tjenestemann), ifølge dagens dom.

Blant annet har han truet med å «bombe politistasjonene og lage en ny ABB».

I juli i fjor skrev Document at han er dømt i Gjøvik tingrett og Oslo tingrett for mange forskjellige forhold, men gjentatte ganger for trusler, særlig mot politifolk, flere ganger for bæring av kniv på offentlig sted, samt besittelse, bruk og salg av narkotika. Han er også dømt for grovt tyveri og heleri, besittelse og bæring av elektrosjokkvåpen, og flere ganger for kjøring i ruspåvirket tilstand, uten førerkort.

«Angrep på de høyeste statsorganer»

Lucas Nybakke ble tirsdag dømt etter Straffelovens § 115 for «Angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet». Det tas ikke lett på trusler eller angrep på «Kongen, Regenten, regjeringen, Stortinget, Høyesterett eller Riksretten, eller et medlem av disse institusjonene», bestemmelsen har en strafferamme på ti års fengsel. Dette er samme paragraf som Laila Bertheussen ble dømt for.

I tillegg ble han dømt for brudd på våpenloven og ulovlig oppbevaring av narkotika, noe han innrømmet straffskyld for.

Derimot erkjente han seg ikke skyldig i punktene som gikk på trusler mot Jon Helgheim.

Kurder fra Irak

Navnet til tross er Nybakke kurder, født i Irbil i Irak, viser Documents undersøkelser. Siden han er norsk statsborger kan han ikke utvises.

Sin forrige dom, for blant annet trusler, fikk Nybakke i Oslo tingrett 4. juni i fjor. Den virket neppe avskrekkende, for bare elleve dager senere truet han stortingsrepresentant Helgheim.

I en Messenger-melding skrev han blant annet: «Fortsett og snakk dritt så skal vi se hva jeg og gutta fra 313, young bloods, 187, gjør når vi ser deg i byen neste gang». Meldingen kom få dager etter at Helgheim hadde engasjert seg i debatten om rasisme i Norge i etterkant av George Floyd-saken i USA.

– Egnet til å skape alvorlig frykt

Helgheim forklarte i retten at han våren 2020 merket seg profilen Lucas Nybakke. Fra dommen:

Nybakke meldte seg da på i en diskusjon, men kommentarene hans var useriøse og inneholdt upassende ord og vendinger. Helgheim ba ham derfor om å moderere seg og tilskrev ham i den anledning direkte.

Neste gang Helgheim hørte fra Nybakke var 15. juni, da han sendte ham en melding som definitivt var egnet til å skape alvorlig frykt, skriver Oslo tingrett:

Så vel 313, Young Bloods og 187 er grupperinger kjent for blant annet grov voldskriminalitet, og ved å henvise til disse, varslet han om et mulig fysisk angrep på Helgheim. Trusselen ble også fremsatt i en kontekst med flere sjikanerende og aggressive utfall. Den var derfor definitivt egnet til å skape alvorlig frykt.

Meldingen Helgheim mottok 15. juni i fjor.

«313» skal være et forholdsvis nytt kriminelt nettverk med utgangspunkt i Oslo sentrum. Dagbladet omtalte gjengen i forbindelse med en rettssak for et par år siden. Aktor politiadvokat Christoffer Wiborg Seyfarth refererte til det inntil da ukjente gjengnavnet «313».

Flere av de tiltalte var da allerede dømt for vold, narkotika, tyveri og trusler. Gjengen har ifølge politiet utspring i et miljø av unge gutter som selger narkotika på nedre Tøyen og Grønland i Oslo.

Tallet «313» skal spille på 313 muslimske krigere som kjempet et slag mot en stor overmakt.

PST snudde

Helgheim sendte Messenger-meldingen til Politiets sikkerhetstjeneste. Document erfarer at PST først vurderte truslene som mindre alvorlige, men snudde etter en stund og pågrep Nybakke 2. juli. Det ble funnet en avsagd hagle og 19 patroner samt en teleskopbatong hjemme hos ham da han ble pågrepet. Han hadde ingen våpentillatelse. Nybakke innrømmet straffskyld for dette forholdet.

At han hadde våpen og ammunisjon er skjerpende, sier aktor statsadvokat Geir Evanger til NRK.

[..] det er klart det er en skjerpende omstendighet og egnet til bekymring at han faktisk hadde en avsagd hagle og ammunisjon til den, sier Evanger til NRK.

Nybakkes forsvarer Ole Magnus Strømmen sier at klienten har tatt betenkningstid på spørsmålet om anke.

– Det er grunn til å være skuffet over deler av rettens bevisvurdering i saken. Min klient har tatt betenkningstid og vurderer sterkt å anke dommen. Samtidig er han glad for at straffen er satt to måneder lavere enn aktors påstand, sier Strømmen.

«jeg skal voldta dattera di»

Document har lest Lucas Nybakkes tidligere dommer og omtalte dem grundig i juli i fjor. Her følger kortversjonen.

Ifølge den forrige dommen sa han i desember 2019 følgende til to politibetjenter, en mannlig og en kvinnelig: «hva heter du? Neste gang jeg ser deg ute skal jeg drepe deg», «jeg skal voldta dattera di», «Young Bloods skal finne deg og ta deg», «din hore».

8. februar i år, på vei til legevakten og på vei inn til sentralarresten i Oslo sa han til to politibetjenter: «jeg skal finne dere etter jobb og knivstikke dere. Hadde jeg hatt en kniv nå så hadde jeg stæbbet dere», «Jeg skal gætte dere ned», og «bare vent til dere er sivile. Dere vet ikke hvem jeg er. Jeg tilhører Young Bloods. Jeg skal knulle døtrene deres og banke sønnene deres».

Nybakke sa også ifølge dommen at «han skulle bombe politistasjonene og lage en ny ABB, eller lignende» til de to politibetjentene.

I tillegg ble han dømt for oppbevaring og forsøk på salg av narkotika, to tilfeller av bæring av kniv, kroppskrenkelse (spyttet en kvinnelig dørvakt i ansiktet), forulemping av to politibetjenter, og trusler mot en privatperson 17. mars:

Si til [N.N.], jeg vil snakke med han og deg. Vi må finne løsning, jeg vil ikke drepe [N.N.]. Walla koran. Men hvis han ikke betaler meg tilbake eller kanskke dere kan vippse meg. Noen sndre i 313 vil gjøre det. Noen har satt 100 tusen kroner på [N.N.]. På hodet hans. Walla jeg sverger på moren min.

Nybakke ble også dømt for ytterligere trusler mot flere andre personer, og fikk fem måneders fengsel.

I juni 2019 ble han dømt til 80 dagers fengsel og 15.000 kroner i bot for mye av det samme: oppbevaring av narkotika, bæring av kniv, kjøring i ruspåvirket tilstand uten førerkort, og trusler pr SMS.

I dommen beskrives oppveksten:

Nybakke har forklart seg om en svært vanskelig oppvekst etter at han kom til Norge fra Irak som femåring i 2002. Faren ble dømt for vold i nær familie, herunder mot Nybakke. I 2006 da han var ni år, ble han overført til barnevernets omsorg etter at moren i den perioden var ute av stand til å ta seg av sønnen. Han har fullført to år av videregående skole og ønsker å fullføre siste året med studiespesialisering til høsten. Han har søkt skoleplass. Inntil han ble pågrepet og varetektsfengslet 10. april 2019, var han i kontakt med NAV om bolig og sysselsetting. Han var også i arbeid tre dager i uken som plantemedarbeider på [firmanavn].

Som 21-åring ble han i 2018 dømt for blant annet å ha truet en politibetjent med en teleskopbatong på Grønland i Oslo.

I en dom fra 2017 ble Nybakke dømt for grovt tyveri, heleri, oppbevaring og bruk av narkotika, bæring av skytevåpen og kniv på offentlig sted. Han fikk 75 dagers betinget fengsel, en fellesstraff med en dom han fikk året før på 34 timers samfunnsstraff for grovt tyveri og heleri.

I retten forklarte han om «en vanskelig oppvekst, blant annet med vold og overgrep fra far. Barneverntjenesten i Ski overtok omsorgen for ham da han var ca ni år gammel og han har bodd i flere fosterhjem og beredskapshjem etter dette. Han har misbrukt narkotika fra han
var ca 14-15 år gammel og er for tiden innlagt ved [institusjon for behandling av unge rusavhengige].»

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.