Mohammed S. har ingen hemninger med å bruke vold, og viser ingen tegn på anger eller empati. 20 år gammel knivstakk han en mann som var på byen for å hygge seg sammen med kjæresten. Det kunne endt fatalt. Da var han allerede dømt to ganger for vold, trusler og seksuelle overgrep. Nå er han siktet for voldtekt.

Mohammeds korte historie i Norge forteller oss noe viktig om hva som er i ferd med å skje med landet vårt – på flere plan.

***

21. februar klokken 3.30 er en kvinne på vei hjem etter å ha hygget seg sammen med venner. Ved Tøyen Torg i Oslo blir hun kontaktet av en mann som følger etter henne og voldtar henne, ifølge politiet.

Hendelsen blir fanget opp av overvåkingskameraer, bildene vises på TV 2 Åsted Norge i april. 11. mai pågriper politiet Mohammed S.

Det er langt fra første gang Mohammed S. er i konflikt med loven. Til tross for at han kun er 23 år har han flere dommer og et synderegister langt som et vondt år. Det er seksuelle overgrep, vold og trusler mot sivile, vold og trusler mot politiet, bæring av kniv.

Og knivstikking.

Hyggeturen

Natt til 26. oktober 2018 er en 38-årig mann på byen i Oslo sammen med sin kjæreste. Paret, som er fra et lite sted i Nordland, er på en «hyggetur» i Oslo, som det heter i lagmannsrettens dom. De har tatt noen drinker på en bar i nærheten av Alexander Kiellands plass. Nå er de ved Deli de Luca-kiosken like ved plassen.

Kjæresten går inn for å kjøpe seg kaffe, mens 38-åringen tar en røyk utenfor. Mohammed går bort til ham og ber om å få en røyk «på en lite høflig måte», forklarer 38-åringen i retten, og avviser ham. Mohammed går inn i butikken, hvor 38-åringen mener å se at han tar noe fra en hylle og putter i lommen. Han stopper derfor 20-åringen på vei ut, og anklager ham for å stjele. Helt uten forvarsel tar Mohammed opp en kniv og hugger den i armen hans.

Mohammeds handling var tilnærmet uprovosert og «fullstendig ute av proporsjoner», skriver lagmannsretten. 38-åringen ble sykemeldt i to uker, men knivstikkingen hadde et «vesentlig større skadepotensiale. Siktede brukte en spiss kniv med knivblad på ca. 12 cm, og stakk fra utsiden mot siktedes overkropp. Det beror, slik lagmannsretten bedømmer det etter å ha sett videoopptaket, på tilfeldigheter at kniven ikke traff torso, eller eventuelt halsen, med de livstruende skader som da lett kunne oppstått.»

Fornærmede ble påført en 12 cm. lang kuttskade i venstre overarm med lett skade på laterale del av triceps. Kuttet ble sydd i to lag, og fornærmede måtte gå med fatle.

Oslo tingrett la noe av skylden på 38-åringen og mente han opptrådte uheldig da han konfronterte Mohammed. Borgarting lagmannsrett var ikke enig:

Fornærmede oppfattet det slik at siktede var på vei ut av butikken med stjålne varer, og slik det fremstår på overvåkningsbildene skjedde konfrontasjonen med siktede helt adekvat. Det som ikke er adekvat er siktedes umiddelbare reaksjon, nemlig å straks trekke kniv og hugge mot fornærmedes overkropp.

Mars 2019 får Mohammed ett år og fire måneders fengsel i Oslo tingrett. To måneder senere skjerper Borgarting straffen til ett år og åtte måneder.

Mohammeds tredje dom

På tidspunktet for knivstikkingen er 20-åringen allerede straffedømt for vold to ganger i Oslo tingrett: 19. januar og 9. mai 2018.

I januar blir Mohammed blant annet domfelt for to seksuelle overgrep, to tilfeller av vold, vold mot offentlig tjenestemann, trusler og brudd på knivforbudet til fengsel i 6 måneder. I dommen fra mai blir han blant annet dømt for vold og trusler mot offentlig tjenestemann, to tilfeller av vold og brudd på knivforbudet. Han får fengsel i 30 dager og 120 timer samfunnsstraff.

I flere av dommene omtales Mohammeds bakgrunn. Oslo tingrett, knivstikkingsdommen:

Tiltalte er født i Somalia og kom til Norge i 2002 i en alder av 4-5 år. Da han var 13 år reiste han til Somalia med faren, og ble igjen der mens faren returnerte til Norge. Tiltalte kom tilbake til Norge i 2015 da han var 18 år gammel. Han begynte på norskopplæring og gikk der i noen måneder, men har etter dette verken gått på skole eller hatt arbeid. Hans mor og søsken bor i England, mens faren bor i Oslo. Tiltalte bodde etter det retten forstår kun i kort tid sammen med sin far da han kom tilbake til Norge, og var i perioder bostedsløs før har fikk bistand av NAV til bolig. Retten legger til grunn at tiltalte har hatt en rotløs og vanskelig oppvekst.

Det ble foretatt prejudisiell observasjon av Mohammed i april 2018 og primærpsykiatrisk undersøkelse i januar 2019. Bakgrunnen var «tiltaltes uforståelige adferd, passivitet og sosiale tilbaketrekning, og man ville undersøke om dette kunne være ledd i en psykoseutvikling.»

Lettkrenkethet og rasisismebeskyldninger

Den sakkyndige konkluderte med at han ikke var i en slik tilstand:

Det fremgår av rapporten at tiltaltes handlinger ikke var så umotiverte som de kunne fremstå som, da de skjedde i tilfeller der tiltalte følte seg krenket av andres handlinger eller uttalelser.

Når Mohammed føler seg krenket har han tilsynelatende ingen hemninger mot å ty til vold. Han har også lav terskel for å tillegge andre rasistiske holdninger.

7. august 2017 blir Mohammed bedt om å forlate Carling i Oslo City fordi butikken skal stenge for kvelden. De ansatte må tilkalle to vektere for å få ham ut.

På vei ut av butikken oppsto en situasjon, der tiltalte slo til [vekter N.N.] i ansiktet med knyttet neve og sa til [vekter N.N.] «du skal dø», «jeg skal knivstikke deg», «bare vent, jeg skal finne deg», «jeg skal pule mora di», «jeg skal drepe deg» og «stikke med kniv».

I tingrettens dom heter det at Mohammed forklarte at han ble sint på vekteren «fordi han stoppet tiltalte uten grunn, og at han opplevde rasisme da han uten grunn ble kastet ut av forretningen.»

Retten fester ikke lit til denne forklaringen.

Ljabru stasjon, 26. august 2016

Like over midnatt 26. august 2016 gikk en kvinne av trikken på Ljabru stasjon i Oslo. Hun la merke til en person med hette «godt over hodet». Hun gikk hjemover mens hun snakket i telefonen, men la merke til at personen fra trikkeholdeplassen fulgte henne på den andre siden av veien.

[Kvinnen] stanset for å la personen gå videre, men han stoppet opp og sjekket sine lyse Adidas-sko, og [kvinnen] gikk videre. Da hun skulle svinge inn i krysset Rosenholmveien/Nøttekneika, kom personen bak henne og dyttet til henne i ryggen, samtidig som hun kjente en fast hånd oppunder skjørtet sitt på innsiden av låret. [Kvinnen] snudde seg brått mot høyre og begynte å skrike, og kjente idet hun snudde seg, at en hånd eller en eller to fingre tok oppover mot underlivet hennes bakfra og traff det innenfor G-strengen hun hadde på seg. [Kvinnen] mistet balansen og falt på ryggen. Mens hun lå på bakken, sparket hun etter personen, som da beveget seg tilbake mot Rosenholmveien og trikkestasjonen i en bue.

Kvinnen varslet politiet, som kort etter anholdt Mohammed i Ekebergveien på grunnlag av hennes beskrivelse.

En kvinnelig politibetjent forklarte for retten at Mohammed sparket henne på leggen mens en kollega holdt ham fast.

[Politibejenten] forklarte videre at tiltalte var hissig og aggressiv, og da de skulle sette ham inn i cellebilen, strittet han mot og sparket henne en gang til mot leggen. Hun hadde da tatt tak rundt hodet til tiltalte og sagt han måtte ta det med ro, hvoretter tiltalte vred seg mot henne og spyttet. [Politibejenten] la deretter tiltalte i bakken, og da tiltalte i denne stillingen strittet opp med nakken og vendte hodet oppover, holdt hun ham nede og sa det var nok nå. Da tiltalte så slappet av, dunket hodet hans i asfalten og han fikk en kul i hodet.

Retten fant det bevist at Mohammed sparket politibetjenten to ganger i leggen, at han spyttet på henne, muligens uten å treffe, og at han kalte henne hore. Retten bemerker at det at tiltalte fikk en kul i hodet fremstår som et uhell.

Schleppegrellsgate, 1. november 2016

Rundt klokken 3 om natten 1. november 2016 er en kvinne på vei hjem til Grünerløkka i Oslo. Hun har ørepropper i ørene og hører på musikk. I Schleppegrellsgate kjenner hun plutselig en hånd som griper tak i hennes ene rumpeball og klemmer til.

Hun ble sint og spurte hva han drev med, og da hun ropte til ham, slo han henne på kinnbenet. Da hun fortsatte å rope, slo han henne ifølge [kvinnen] to ganger til, mens han gikk baklengs foran henne i samme retning som hun gikk. Etter det siste slaget, begynte hun å gråte og tok frem telefonen og slo 112.

Tiltalte forsvant. Politiet kom 20 minutter senere med Mohammed i bilen, og kvinnen bekreftet at han var gjerningsmannen.

Hun beskrev for retten at hun hadde smerter i ansiktet i en uke etter hendelsen.

Hensynsløs adferd mot NAV-ansatt

Mohammed ble også dømt for «skremmende og plagsom opptreden og fredskrenkelse» overfor sin tidligere saksbehandler i NAV. Han hadde også opptrådt truende i publikumsmottaket. Til saksbehandleren sendte han både tekstmeldinger og meldinger til hennes private facebook-konto:

«Din hore», «Du er en veldig stygg jente», «Din lille hore tror du de andre beskyttet deg meg eller?????????», «Du bor alene du i Lambertseter ingen venner ingen kjæreste stakkars dame».

Kvinnen forklarte for retten at hun ble redd da hun mottok meldingene.

Fryktet voldtekt

Retten kommenterer overgrepene mot de to kvinnene:

Spesielt for post I a) nevner retten fornærmedes frykt for å bli voldtatt da hun falt i bakken og for post I b) at tiltalte slo fornærmede flere ganger i ansiktet etter den seksuelle handlingen. Slike handlinger er egnet til å skape utrygghet for kvinner i det offentlige rom, og allmennpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres strengt. For begge de fornærmede medførte handlingene økt utrygghet ute og har påvirket deres liv i ettertid.

Allmennpreventive hensyn må veie tungt, «men også hensynet til samfunnsbeskyttelsen tilsier i dette tilfellet at det reageres strengt.» skriver retten.

Mohammed forstår lite eller ingenting av omverdenens reaksjon på hans handlinger, konstaterer retten:

Tiltalte avga en lavmælt forklaring, der det var vanskelig å spore noen forståelse for at hans handlinger var så krenkende for de fornærmede i post I a) og I b) som de fornærmede hadde opplevd, og han viste tilsynelatende ingen anger for det han hadde gjort. Han viste tilsynelatende heller ingen forståelse for [N.N.]s sterke reaksjon på hans seksuelle handling overfor henne, men ga uttrykk for at hennes reaksjon var grunnen til at han slo henne. Også i forbindelse med volden og truslene overfor vekteren i post I og II i tiltalen av 8. september 2017 virket tiltalte uforstående til at hans egen væremåte og manglende interaksjon med de butikkansatte like før stengetid på senteret var den utløsende årsak til det som skjedde da vekterne kom og ville ha ham ut av senteret.

Retten er «bekymret». Med god grunn kan man si, sånn i etterpåklokskapens klare lys.

Etter rettens oppfatning er tiltaltes tilsynelatende manglende innsikt når det gjelder egne handlingers innvirkning på andre bekymringsfull med tanke på tiltaltes videre liv. Det samme gjelder hans manglende erkjennelse av å ha utfordringer han trenger hjelp til, og som i lys av hans faktiske livssituasjon fremstår for retten som meget bekymringsfull. På spørsmål om han har noen å snakke med om vanskelige ting, svarte han at det ikke var noe han hadde behov for å snakke med noen om. Til tross for at han ga uttrykk for å leve et normalt liv, var det vanskelig å få klarhet i hva dette innebar, og til tross for at han sa han har god kontakt med faren og at han har flere venner, var det vanskelig å få bekreftet om dette medførte riktighet.

Foreslår «sinnemestring og konfliktløsning»

Mohammed fortalte om sitt opphav og de fem årene i Somalia. Han sa også at han hadde vært bostedsløs, men hadde fått hjelp av NAV til å skaffe bolig. Alt han eier får plass i en bag, fortalte han retten.

Når dette sammenholdes med de handlingene han domfelles for, og som fremstår som grenseoverskridende utslag av en manglende forståelse for samfunnets spilleregler, mener retten det ved fastsettelse av straff også må legges til rette for at gjennomføring av straffen kan lede til at tiltalte får større forståelse for hva han selv må gjøre for å få et bedre liv med utdanning og jobb, som han også gir uttrykk for ønske om. Dette tilsier etter rettens oppfatning at straffens lengde gir rom for et innhold i straffegjennomføringen med et slikt formål, og retten henstiller til fengselsmyndighetene å legge til rette for dette for å sikre en så trygg tilbakeføring til samfunnet som mulig, for eksempel med program for sinnemestring og konfliktløsning og med sikte på å få tiltalte til å komme i gang med jobb og sikre bolig.

***

5. mai, seks dager før Mohammed blir pågrepet og siktet for voldtekten på Tøyen Torg, tas det ut enda en tiltale mot ham. Det ser ikke ut til at sinnemestringskurset har hatt ønsket effekt.

23-åringen er tiltalt for en lang liste av trusler, vold og forulemping mot hele 15 fengselsbetjenter i Romerike og Ullersmo fengsel mellom november 2019 og januar 2020.

Det er varianter av «jeg skal drepe/skyte deg», «jeg skal pule deg», «jævla morrapulere», «fittetryne», samt spytting og kasting av kaffekopp mot fengselsbetjentene.

***

Dommen: Seks måneder

Forsvareren på sin side, ba om samfunnsstraff for sin klient. Men selv om dette var Mohammeds første dom, mente retten fengsel var bedre egnet til «både å markere alvoret og som en mulighet til å endre den bekymringsfulle kursen livet til tiltalte har hatt i de siste årene.»

Tiltalte ble en uke før hovedforhandling varetektsfengslet, men retten er ikke kjent med for hva. Hans boligsituasjon fremstår som uavklart fremover, og han har verken jobb eller skoleplass og møtte heller ikke da friomsorgen innkalte ham til personundersøkelse.

Oslo tingrett, som altså mente at «hensynet til samfunnsbeskyttelsen tilsier i dette tilfellet at det reageres strengt», dømte Mohammed S. til 6 måneders fengsel, samt inndragning av 2 kniver.

Det ser ikke lovende ut for Mohammed når man leser dommen fra januar 2018. Og ganske riktig, mindre enn fire måneder senere må han igjen møte i Oslo tingrett.

Han blir dømt for stort sett samme forhold som forrige gang; kroppskade og kroppskrenkelse, trusler, vold mot offentlig tjenestemann, unnlatelse av å etterkomme politiets pålegg samt brudd på knivforbudet.

Høy intensitet, lav terskel for krenkelse

Tingretten konstaterer at det er «høy intensitet» over hans kriminelle aktivitet. Det skal lite til før han føler seg krenket. Og da smeller det.

Det er straffeskjerpende at han så kort etter forrige dom går i gang med nye tilsvarende kriminelle handlinger og med høy intensitet. Det kan se ut som at tiltalte har lav terskel for å føle seg krenket, og da slår han med knyttet hånd i ansiktet. En slik handling har stort skadepotensiale.

Det er alvorlig at tiltalte gjentatte ganger viser at han ikke har noen respekt for politiet, og ikke forholder seg til pålegg som blir gitt han. Politiet har en utsatt og krevende jobb og skal ha et effektivt vern i stillingen sin. Hovedregelen ved vold mot politiet er etter rettspraksis en ubetinget reaksjon.

Ingen anger eller medfølelse

Mohammed «ga ikke uttrykk for noen anger eller medfølelse med de fornærmede i voldsepisodene», fastslår retten.

Mohammed er igang med soningen av forrige dom når han nå står tiltalt. Han forklarer i retten at han tar opp fag i fengselet for å kvalifisere seg for videre utdanning. Det legges frem dokumentasjon fra Grønland Voksenopplæringssenter på at han vil få plass på videregående skole fra august 2018.

Retten er enig med aktor og forsvarer i at det er en målsetting for straffeutmålingen og reaksjonsformen at tiltalte kommer inn på et nytt spor og får en mer konstruktiv livsførsel.

Dermed følger retten aktors påstand om fengsel i 30 dager og 120 timer samfunnsstraff i form av en såkalt etterskuddsdom.

Mohammed har forklart at han tar opp fag i fengselet. Han vil ta igjen tapt skolegang. Retten vil ikke ødelegge for det med en så lang samlet fengselsstraff at det skaper problemer for skolegangen hans. Han skal jo begynne på videregående i august 2018.

Kanskje begynte Mohammed S. på videregående i august for tre år siden, vi vet ikke. Ihvertfall ble han beleielig løslatt fra fengsel 1. august.

August og september passerte. Det ble oktober.

Alexander Kiellands plass er et populært område å gå ut. Natt til fredag 26. oktober er intet unntak. Det er kjølig, rundt null, men ingen nedbør. Klokken nærmer seg halv ett. Plutselig blinker det i stål på Deli de Luca.

Så blinker det i blålys.

38-åringen, som er styremedlem i sitt lokallag av SV, forklarte i tingretten at han har fått arr etter knivstikket, og at han fremdeles, nesten fem måneder senere, hadde smerter, ilinger og ømhet i armen.

Han forklarte også at han «psykisk sett er blitt mer nervøs og har fått økt fremmedfrykt».

***

9. juni behandlet Oslo tingrett begjæring om forlenget fengsling for  Mohammed S. Han ble fengslet for inntil åtte uker i en såkalt kontorforretning. Det er ikke mye optimisme å spore i kjennelsen. Retten presiserer at «det er sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå et nytt alvorlig lovbrudd i fremtiden om han ikke fortsatt holdes i varetekt.»

 

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.