Overvåkingsbilder som ble brukt til etterlysning av gjerningspersonene.

To menn er dømt til henholdsvis seks år og ti måneder og fem år og ti måneder i fengsel for «brutal og vedvarende vold». Mannen de overfalt ble 100 prosent invalid.

Volden var uprovosert og hadde preg av overfall, heter det i dommen. Retten fant at volden var utløst av «et vennskapelig klaps på baken» mellom to menn i en venneflokk. En av de nå dømte observerte dette, og ble tydelig provosert, heter det i dommen.

De er også dømt til å betale fornærmede 300.000 i oppreisningserstatning og 2.145.950 kroner i ménerstatning for «varig og betydelig» medisinsk skade.

Tre menn, to fettere (begge 21) og deres onkel (33), stod i februar tiltalt i Oslo tingrett tiltalt for svært grov vold mot en mann på Rathkes plass i Oslo 16. juli 2016. Onkelen, Abderrahim, ble dømt til seks år og ti måneders fengsel, den ene nevøen, Mohamed, ble dømt til fem år og ti måneders fengsel. Den andre tiltalte nevøen, Youssef, er helt frifunnet.

Dommen er i tråd med Statsadvokat Ane Evangs påstand hva gjelder Abdo og Mohamed. Derimot ble Evang ikke hørt i sitt krav om fire måneders fengsel for den Youssef.

– Jeg er tilfreds med at retten deler vårt syn på de to hovedtiltalte. Frifinnelsen må jeg se nærmere på, sier statsadvokaten til Document.

Retten fant det bevist at de to slo og sparket og trampet mannen en rekke ganger i hodet og på kroppen. Fornærmede fikk alvorlig hjerneskade som følge av volden.

I retten beskrev øyenvitner «brutal og vedvarende vold mot offeret som lå nede, og flere forklarte at de fryktet for vedkommendes liv. Retten finner således bevist at Abderrahim gjentatt og med stor styrke sparket [fornærmede] i hodet. Ifølge vitner så det ut som Abderrahim benyttet hodet som fotball og tok straffespark med det. Videre finner retten bevist at Abderrahim bøyde kneet sitt i 90 graders vinkel og målrettet trampet [fornærmede] i hodet flere ganger.»

Alle fire hadde vært på byen denne natten.

Fornærmede befant seg på Ocean Cafe og Bar på Grünerløkka sammen med venner. På bordet tvers overfor dem satt Abderrahim, hans daværende norske kjæreste, Mohamed og Youssef. Begge gruppene drakk alkohol, og i den utstrekning de hadde kontakt med hverandre, hersket det en god tone, heter det i dommen. Men da utestedet stengte klokken 3 og gjestene måtte forlate lokalene, snudde stemningen:

«På vei ut ga en av [fornærmedes] kamerater, [n.n.], en annen i samme gjeng et vennskapelig klaps på baken. Abderrahim observerte dette og ble tydelig provosert. Etter først å ha vekslet noen ukvemsord, yppet Abderrahim til strid, og han og [n.n.] dro hverandre ned på bakken. En tredje kamerat av [fornærmede] la seg oppå dem og fikk forhindret at situasjonen utartet til noe mer alvorlig.»

Fornærmede og vennene hans forlot stedet umiddelbart og gikk til ulike hold. Fornærmede, som ikke husker noe fra den aktuelle natten, må ha beveget seg mot Rathkes plass, skriver retten.

Retten er overbevist om at det var Mohamed, ikke fornærmede, som innledet konfrontasjonen på Rathkes plass.

«Retten er således ikke i tvil om at fornærmede la Mohamed i bakken bare for å beskytte seg. Videre er retten overbevist om at fornærmede ble satt helt ut av spill da Abderrahim kom til og slo ham i bakken. Det er således på det rene at flere beboere rundt Rathkes plass hørte bråk og åpnet vinduene sine. I retten beskrev disse øyenvitnene brutal og vedvarende vold mot offeret som lå nede, og flere forklarte at de fryktet for vedkommendes liv. Retten finner således bevist at Abderrahim gjentatt og med stor styrke sparket forærmede i hodet. Ifølge vitner så det ut som Abderrahim benyttet hodet som fotball og tok straffespark med det. Videre finner retten bevist at Abderrahim bøyde kneet sitt i 90 graders vinkel og målrettet trampet fornærmede i hodet flere ganger.»

(…)

«Det er ikke tvilsomt at Abderrahim handlet forsettlig og anså det som sikkert eller mest sannsynlig at fornærmede ville pådra seg betydelig skade.»

Retten finner det bevist at også Mohamed utsatte fornærmede for vedvarende vold mens han lå nede. Alle øyenvitnene som forklarte seg for retten oppgav at det var mer enn én mann som sparket offeret. Vitnene fortalte at de flere ganger ropte høyt til gjerningsmennene at de måtte stoppe, men at volden bare fortsatte.

«Det hersker heller ikke tvil om at Mohamed, i likhet med Abderrahim, holdt det for sikkert eller overveiende sannsynlig at fornærmede ville bli påført betydelig skade.» heter det i dommen.

Retten finner Abderrahim og Mohamed skyldige i «et svært alvorlig forhold. [Fornærmede] var på gjerningstidspunktet en 33 år gammel mann i full jobb som rørlegger. Han hadde en kjæreste og et godt sosialt nettverk. Det er riktignok et faktum at [fornærmede] hadde et rusproblem, men dette skapte ingen problemer i hverdagen. Voldstraumet 16. juli 2016 påførte ham imidlertid en hjerneskade som er invalidiserende på alle livets områder.»

Fornærmede har «et sterkt svekket funksjonsnivå både fysisk og kognitivt,» skriver retten, og påpeker at rettsoppnevnt sakkyndig professor Ola H. Skjeldal forklarte i retten at tilstanden er irreversibel, og at den dessuten vil kunne forverre seg etter hvert som 36-åringen blir eldre.

Fornærmede har også betydelige psykiske problemer.

«[Fornærmede] forklarte i retten at han bl.a. er deprimert, opplever mareritt, lider av søvnproblemer og har angstanfall. Han har dessuten mistet vennekretsen sin og lever sosialt isolert. [Fornærmede] oppsummerte sin situasjon som «forferdelig», og psykolog Jon Siverts opplyste at [Fornærmede] har hatt selvmordstanker og er gitt diagnosen post-traumatisk stress-syndrom.»

Vold har altså hatt dramatiske følger for 36-åringens muligheter til livsutfoldelse, skriver retten:

«Ved straffutmålingen skal det også tas hensyn til andre skjerpende omstendigheter. For det første hadde hverken Abderrahim eller Mohamed noen som helst grunn til å la [fornærmede] unngjelde for episoden utenfor Ocean Cafe og Bar. Voldsbruken skjedde altså uprovosert, og [fornærmede] må bedømmes som forsvarsløs etter at han ble slått i bakken. Handlingen hadde dessuten karakter av både overfall og mishandling, og den ble begått av to i fellesskap. For øvrig skal det legges vekt på at voldsutøvelsen skjedde på offentlig sted og i påsyn av andre personer. Det kan i den forbindelse nevnes at flere av vitnene var sterkt berørt av hendelsen og tok til tårene da de forklarte seg i retten. Endelig, og for Abderrahims vedkommende, skal det tillegges vekt at han to ganger tidligere, i 2010 og 2016, for domfelt for kroppskrenkelser.»

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her