En ung mann ble fraktet til sykehus etter grov vold ved Haugenstua i Oslo.  Foto: Geir Olsen / NTB

– Angrepet ble gjennomført på en hensynsløs og særdeles skremmende måte, heter det i dommen. En mann i 20-årene ble livstruende skadd med machete.

Avisa Oslo skriver om den usedvanlig stygge voldssaken som nå har vært oppe til doms:

De fire mennene, tre av dem fra Lørenskog, er i Oslo tingrett dømt til henholdsvis sju år og fire måneder, seks år og elleve måneder, sju år og ti måneder og sju år og én måned.

Under rettssaken i Oslo tingrett nektet alle de fire tiltalte for å ha vært på stedet den aktuelle kvelden.

Avisen beskriver hendelsen slik den er fremlagt i retten:

Det var like før midnatt den 29. august 2020 at flere personer gikk til angrep på en mann i 20-årene utenfor en boligblokk på Haugenstua i Oslo. Den fornærmede mannen ble ifølge dommen hogd og stukket av flere personer som var bevæpnet med macheter.

Skadene var så alvorlige at han trolig hadde mistet livet om han ikke hadde mottatt livreddende behandling.

Slik lyder det i dommen:

«Angrepet ble gjennomført på en hensynsløs og særdeles skremmende måte og hadde karakter av overfall. Handlingene hadde også karakter av mishandling og pågikk over flere minutter. Fornærmede var ikke å klandre for angrepet. Han hadde ingen mulighet til å forsvare seg eller til å komme seg unna gjerningsmennene, og fornærmede var å anse som en forsvarsløs person i situasjonen.»

Avisen gir gruoppvekkende detaljer:

Fornærmede ble hogd bakfra i overkroppen og stukket i ene leggen. Mens han lå på bakken ble offeret påført kutt i bakhodet og lysken etter å ha blitt slått og sparket gjentatte ganger.

Politiet mener angrepet kan knyttes til en pågående konflikt mellom to gjengmiljøer på Lørenskog og Haugenstua.

Det opplyses at fornærmede, som fremstår som et uskyldig offer, er bror til en sentral skikkelse i det innvandrertunge gjengmiljøet på Haugenstua. Avisa Oslo beretter videre:

Romerikes Blad har det siste året fulgt det såkalte «147-miljøet» tett, og har ved flere anledninger omtalt alvorlige voldshendelser som knyttes til gjengen – og en pågående konflikt med tilsvarende miljø på Haugenstua.

Også dommen fra Oslo tingrett tar for seg gjengmiljøet som de siste årene har vokst fram i Lørenskog.

«Politiet har fulgt med på noen av gruppens medlemmer siden 2009, mens de ennå gikk på barneskolen og var en kameratgjeng som alle opprinnelig var bosatt innenfor den samme postnummerkoden «147». I dag har de blitt voksne som begår kriminalitet, både sammen, alene og ved å samarbeide med personer bosatt på Høybråten og Furuset», står det omtalt i dommen.

Retten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at alle de fire tiltalte deltok i handlingen. Det ble ifølge Avisa Oslo lagt fram overvåkningsbilder fra en bensinstasjon noen timer før drapsforsøket skjedde, hvor de tiltalte da var sammen.

På en av machetene ble det funnet DNA som kan knyttes til en av de tiltalte 20-åringene i saken. Vedkommende erkjenner at han bestilte macheten på internett en periode før hendelsen på Haugenstua skjedde.

Den fornærmede mannen forklarte i retten at han gjenkjente to av de nå domfelte angriperne.

Angriperne lot seg ikke stanse av at de innså at de hadde «feil offer»:

«Selv om en av angriperne oppdaget underveis at det var feil bror som ble angrepet, så stoppet ikke angrepet. Ingen av de tiltalte oppga drapsforsøket frivillig. Det ble først avsluttet da fornærmede lå blødende igjen på bakken, og det må ha fremstått som at fornærmedes liv var i ferd med å ebbe ut da de tiltalte forlot ham. De tiltalte hadde gjort alt som skulle til for å drepe N.N (fornærmedes navn, red.anm.), står det i dommen.

I tillegg til lange fengselsdommer ble de tiltalte dømt til å betale til sammen i underkant av 1,1 million kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

«Fornærmede ble påført store smerter som varte i lang tid, og i starten hadde han ekstra store smerter. Fortsatt har han smerter. Han er påført varige mén, både av fysisk og psykisk art», skriver tingretten i dommen.

Document har ved flere anledninger tatt for seg utviklingen i Oslo nordøst og i nabokommunen Lørenskog:

Oslo-volden sprer seg: Lørenskog – et nytt «versting-miljø»?

Bestill gode bøker fra Document forlag:

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

Kjøp Ruud Koopmans’ bok her!

Kjøp «Et vaklende Europa» av Carl Schiøtz Wibye her!


Vi setter stor pris på et bidrag til vårt arbeid, bruk Vipps eller konto:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.