Både de tiltalte og de fornærmede er unge menn i øvre del av tenårene og begynnelsen av 20-årene som forut for hendelsene hadde vært sammen i to ulike leiligheter i en bygård på Torshov. De tilhører to ulike vennegjenger, ifølge dommen fra Oslo tingrett.

De to hendelsene – der det ble brukt så grov vold at retten har funnet tilstrekkelig bevis til å dømme tre av de tiltalte for drapsforsøk – skjedde med bare to minutter mellomrom i to parallelle gater på Torshov, rett etter midnatt 20. mars i fjor. Ytterligere to tiltalte deltok i voldsutøvelse, men for dem har retten kommet til dom for grov kroppsskade.

Ingen av de tiltalte erkjente skyld for drapsforsøk. Likevel er hovedmannen og medvirkeren i det første tiltalepunktet dømt til henholdsvis fem og et halvt og tre år og tre måneders fengsel. Offeret ble påført livstruende hodeskader etter å ha blitt hogd med machete.

Hovedmannen i det andre voldsangrepet, som fant sted bare to minutter etter den første episoden, dømmes til fengsel i seks år og fire måneder i en fellesstraff med en tidligere dom.

De to andre deltakerne får fengsel i henholdsvis tre år og åtte måneder og tre og et halvt år for medvirkning til grov kroppsskade. Offeret ble påført livstruende skader da macheten han ble stukket med, gikk dypt inn i brystet.

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.