Foto: politiet

Åtte unge innvandrermenn ble dømt til fengsel inntil tre og et halvt år etter å ha angrepet en mann med machete i et bingolokale på Ensjø i Oslo 4. juni i 2017.

NTB skrev:

Den ene av de tiltalte skal ha hogd offeret flere ganger i hodet og kroppen med machete. En annen stakk ifølge tiltalen mannen i 20-årene med kniv i låret, mens en tredje skal ha forsøkt å slå ham med et knokejern eller stikke ham med kniv.

Flere av de andre tiltalte skal ha vært utstyrt med kjetting eller golfkølle. Ifølge VG har politiet videobevis der det kommer fram at offeret får en finger kuttet av med machete. Politiet har beskrevet volden som en hevnaksjon.

4. februar ble to personer angrepet og utsatt for grov vold på Tøyen i Oslo. To av gjerningsmennene er pågrepet og de viser seg å være to av de dømte fra Ensjø Bingo samtidig som et av ofrene var et sentralt vitne i samme sak.

– Mandag 4. februar ble to personer angrepet og utsatt for grov vold av flere personer på Tøyen i Oslo, opplyste Oslo politidistrikt tirsdag, åtte dager etter at voldsepisoden skjedde.

Denne informasjonen er ikke å finne på Oslopolitiets twitterside. Mandag 4. februar er det kun registrert trafikknyheter i deres offentlige twitterlogg.

Kort tid etter angrepet pågrep politiet fire menn og siktet dem for medvirkning til grov kroppsskade, medvirkning til grov kroppskrenkelse og motarbeidelse av rettsvesenet.

Alle fire har utenlandsk bakgrunn.

Bakgrunnen for angrepet skal ifølge dommen fra Oslo tingrett ha vært konflikt om salg av hasj i området rundt bingoen og på Tøyen.

Politiet mener voldsepisoden mandag 4. februar har en forbindelse til denne saken. En av de fornærmede som ble slått denne mandagen, var et sentralt vitne i saken fra Ensjø Bingo, ifølge politiet.

Dommen etter bingoangrepet er ikke rettskraftig og er henvist til ankebehandling i Borgarting lagmannsrett.

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!