Det usedvanlig brutale angrepet rammet en uskyldig mann, noe angriperne ble klar over underveis. De fortsatte likevel å hugge løs på mannen med macheter på opptil 50 centimeters lengde til han lå blødende og døende på bakken, ifølge dommen fra tingretten.

– Det beror på rene tilfeldigheter at ikke fornærmede ble drept etter det massive angrepet, heter det i Oslo tingretts dom mot fire menn i vår. Nå er en femte mann pågrepet i saken.

Selv om en av angriperne oppdaget underveis at det var feil bror som ble angrepet, så stoppet ikke angrepet. Ingen av de tiltalte oppga drapsforsøket frivillig. Det ble først avsluttet da fornærmede lå blødende igjen på bakken, og det må ha fremstått som at fornærmedes liv var i ferd med å ebbe ut da de tiltalte forlot ham. De tiltalte hadde gjort alt som skulle til for å drepe [N.N].

Livsvarig mén

Offeret ble påført både fysiske og mentale skader som vil prege ham resten av livet.

Tre menn på 20 og en på 22 år ble i mars dømt til mellom syv og åtte års fengsel for drapsforsøket på Haugenstua i Oslo.

Politiet knytter overfallet til en langvarig voldelig konflikt mellom rivaliserende gjengmiljøer i Lørenskog og på Haugenstua.

Ny pågripelse

Over to år etter har politiet nå gjort en ny pågripelse i saken. Fredag ble en 23-åring fengslet for to uker, mistenkt for å ha deltatt i overfallet på Haugenstua 29. august 2020. Også han er siktet for drapsforsøk.

Tingretten har nedlagt forbud mot å gjengi innholdet i fengslingskjennelsen, men Avisa Oslo erfarer at 23-åringen er siktet for drapsforsøket på Haugenstua.

Ifølge avisen anser politiet 23-åringen som en sentral aktør i gjengmiljøet «147» på Lørenskog. Tallet refererer til sifre i postnummeret for Lørenskog: 1473.

Nekter straffskyld

Politiadvokat Ingrid Hærem i Oslo politidistrikt er ordknapp, men bekrefter at det dreier seg om en ny pågripelse i en eldre sak.

– Han erkjenner ikke straffskyld, men ut over det kan jeg ikke si noe, sier 23-åringens oppnevnte forsvarer Hanne Pentzen.

Også de fire som i mars ble dømt for drapsforsøk, nekter seg skyldig. Tingrettsdommen er anket inn for Borgarting, ankesaken starter 1. november.

Machete på 50 cm

Maskerte og bevæpnede med minst to macheter, den ene 50 centimeter lang, oppsøkte den fornærmede hjemme på Haugenstua, ifølge tingrettsdommen.

Fornærmede ble påført store smerter som varte i lang tid, og i starten hadde han ekstra store smerter. Fortsatt har han smerter. Han er påført varige mén, både av fysisk og psykisk art.

– Hensynsløs og særdeles skremmende

Fornærmedes skader var så alvorlige at han trolig hadde mistet livet om han ikke hadde mottatt livreddende behandling. Fra dommen:

Angrepet ble gjennomført på en hensynsløs og særdeles skremmende måte og hadde karakter av overfall. Handlingene hadde også karakter av mishandling og pågikk over flere minutter. Fornærmede var ikke å klandre for angrepet. Han hadde ingen mulighet til å forsvare seg eller til å komme seg unna gjerningsmennene, og fornærmede var å anse som en forsvarsløs person i situasjonen.

Offeret ble hogd bakfra i overkroppen og stukket gjennom den ene leggen. Mens han lå på bakken ble han påført kutt i bakhodet og lysken etter å ha blitt slått og sparket gjentatte ganger.

Det beror på rene tilfeldigheter at ikke fornærmede ble drept etter det massive angrepet han ble utsatt for.

Har fulgt 147-medlemmer siden barneskolen

Retten påpeker at offerets bror er en sentral skikkelse i et kriminelt miljø på Haugenstua som skal ha vært i konflikt med «147»-miljøet på Lørenskog.

Ifølge politiet består 147-miljøet av rundt 25 personer. Fra tingrettsdommen:

Politiet har fulgt med på noen av gruppens medlemmer siden 2009, mens de ennå gikk på barneskolen og var en kameratgjeng som alle opprinnelig var bosatt innenfor den samme postnummerkoden «147». I dag har de blitt voksne som begår kriminalitet, både sammen, alene og ved å samarbeide med personer bosatt på Høybråten og Furuset.

 

Synes du verden går av hengslene? Vil du forstå hva som skjer og kanskje stritte imot? Kjøp «Den døende borgeren» av Victor Davis Hanson i dag!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.