«Eline» (16) blir voldtatt på det groveste. Samme natt forsøker hun å ta sitt eget liv, og hun har siden vært tvangsinnlagt på psykiatriske sykehus flere ganger. Den svært skoleflinke jenta har utviklet en alvorlig psykisk sykdom, og har måttet frasi seg skoleplassen sin.

«Eline» ble ifølge dommen truet på livet ved at «Ahmed» (ikke de involvertes virkelige navn) dunket hodet hennes i veggen og holdt kvelertak på henne så hun mistet pusten og fryktet at hun skulle dø.

Dommen beskriver et liv som har falt i grus. Skadevirkningene for Eline har vært «spesielt store, og mye større og mer alvorlige enn det som er vanlig av alvorlige skadevirkninger etter voldtekter». «Hun vil sannsynligvis være preget resten av sitt liv», konstaterer dommer Åsa Bech, som har ført dommen i pennen.

Også rettssaken var en stor påkjenning for Eline. Forut for rettssaken måtte hun på nytt innlegges på psykiatrisk sykehus. For sjette gang.

Dom: 60 dagers fengsel

Ahmed ble dømt til samfunnsstraff og 60 dagers fengsel.

Ahmed, som var 15 år og syv måneder på gjerningstidspunktet, nektet straffskyld for voldtekt, voldtekt til samleie og seksuell handling da saken nylig gikk i Oslo tingrett. Han er også dømt for tyveri og bedrageri gjennom å ha stjålet og brukt Elines bankkort, men erkjente kun straffskyld for bruk. I tillegg ble han dømt for besittelse av fremstillinger som seksualiserer barn.

Tingretten fant den nå 17 år gamle Ahmed skyldig i samtlige tiltalepunkter, og dømte ham til 60 dager fengsel og 420 timer samfunnsstraff. Han er også dømt til å betale til sammen 885.000 kroner i erstatning og oppreisning til Eline.

Hans forsvarer Kai Vaag bekrefter overfor Document at Ahmed har anket dommen. Til Nettavisen uttrykker han seg slik: «Barnet som har fått dommen, har anket denne. Dette fordi han forteller han ikke er skyldig.»

Påtalemyndigheten har ikke anket.

På fest med venninne

Voldtekten skjedde i forbindelse med at en større gruppe ungdommer en maikveld i fjor samlet seg ved en badeplass i Oslo.

Eline hadde, uten foreldrenes kjennskap, reist til badeplassen med en venninne for å feste med andre ungdommer.

Jentene drakk alkohol og var beruset da de kom i snakk med Ahmed og en av hans venner, fremgår det av dommen:

[Eline] fikk servert mer alkohol. [Ahmed] skjønte at Eline var full. Det er ingen opplysninger i saken om at [Ahmed] var beruset.

«Ali fra Asker»

Eline ble med Ahmed, som løy til henne om at han het Ali, var fra Asker og at han gikk på Bjerke videregående skole i Oslo. I virkeligheten bor han i Drammen, hvor han også går på skole.

I retten nektet guttene for at det skjedde noe ved badeplassen. Ifølge Ahmed kysset Eline ham, og deretter løp han fra stedet – for å rekke bussen.

Eline fortalte en helt annen historie: Ahmed gikk lenger enn hun ville, og hun sa gjentatte ganger at hun ikke ville ha sex med ham.

Voldtekten skal ha blitt avsluttet da Elines venninne ringte. Venninnen ankom kort etter, sammen med Ahmeds kamerat.

Venninnen forklarte at hun umiddelbart skjønte hva som kunne ha skjedd da hun så Elines tilstand. Hun varslet straks flere andre som var på badeplassen.

Da løp de to guttene fra stedet, mens jenta tok hånd om sin venninne. Flere gutter tok opp jakten på Ahmed og kameraten, som imidlertid kom seg unna.

Politiet ble tilkalt, og Eline ble kjørt til voldtektsmottaket ved Oslo legevakt.

Ahmed stjal ifølge dommen Elines bankkort og brukte det flere ganger på vei hjem til Drammen. Takket være bilder fra flere overvåkingskameraer kunne politiet derfor etter hvert knytte de to guttene til hendelsen.

På grunn av at Ahmed hadde løyet om sin identitet, tok det lang tid før politiet fant ut hvem han var.  Elines venninne hadde sendt en Snap til Ahmeds kamerat, og etter mange måneder fikk politiet ut opplysninger fra Snapchat som kunne brukes til å identifisere kameraten, og via kameraten kom politiet fram til Ahmed. Han ble siktet og avhørt i oktober i fjor – nesten et halvt år etter voldtekten.

Natt på legevakten

Eline tilbrakte store deler av natten på legevakten, hvor hun forsøkte å ta sitt eget liv. Da Eline kom inn til undersøkelse, var hun «sint, beruset og urolig», og hun «ville at politiet skulle skyte henne». Hun ble tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling.

Det er nå 16 måneder siden voldtekten skjedde, og [Eline] har vært innlagt flere ganger i lengre perioder på psykiatrisk sykehus.

Eline har gitt den samme forklaringen til voldtektsmottaket, til politiet, til familien og i retten, og har ingen grunn til å forklare seg falskt, fastslår retten. Derimot har Ahmed «endret ganske mye på sin forklaring fra han forklarte seg hos politiet uten å kjenne til bevisene i saken, og til sin delvis nye forklaring i rettssaken. Hans forklaring er ikke troverdig.»

Ahmed tilpasset sin forklaring i retten etter hvert som han hørte hva vitner forklarte, skriver retten.

I retten sa Ahmed at han syntes Eline «var litt ekkel siden hun var full», og at det ikke skjedde noe annet enn at hun prøvde å kysse ham.

Retten overbevist

Retten er overbevist om at Eline ble utsatt for en voldtekt, og mener at det Eline har fortalt, stemmer med den rettsmedisinske undersøkelsen av henne rett etter at hendelsen skjedde.

Det ble påvist blødninger, og Eline fortalte til legen som undersøkte henne at hun hadde smerter og blødning fra underlivet etter hendelsen. Skadene stemmer overens med det hun fortalte om hva hun var blitt utsatt for.

[Eline] har fortalt at grunnen til at hun vet at hun blødde var fordi [Ahmed] merket det da han voldtok henne, og han sa det til henne, og hun syntes også selv at det kjentes ut som om det kom mye blod.

Det er ingen opplysninger i saken som tilsier at det var noe alvorlig i veien med Eline før voldtekten, skriver retten.

Det som derimot fremkommer både av den rettsmedisinske erklæringen og av [Elines] fars forklaring i retten, er at familien opplevde en betydelig forverring av datterens psykiske tilstand etter hendelsen.

Eline var frisk før voldtekten, fastslår retten.

Samme natt som voldtekten forsøkte hun å ta sitt eget liv, og hun har fått en alvorlig psykisk sykdom som ble utløst av den traumatiske hendelsen hun ble utsatt for. Sykdomsforløpet hennes støtter opp under at voldtekten skjedde.

Retten oppsummerer med at «det er veldig mange bevis som støtter [Elines] forklaring. Det er ingen bevis som støtter det [Ahmed] har fortalt. Retten er helt sikker på at [Ahmed] ikke har fortalt sannheten. Det er det [Eline] som har gjort.»

Får strafferabatt

Ahmed får kraftig strafferabatt fordi han var under 18 år da lovbruddene skjedde.

For voksne gjelder følgende: Minimumsstraffen for samleievoldtekt er 3 års fengsel, maksimum 15 år. For en «ordinær» voldtekt er straffen fengsel i 4 år. Ved overfallsvoldtekt er straffen vanligvis mellom 5 og 6 års fengsel, fordi konsekvensene blir så store for fornærmede.

Eline var ikke utsatt for en overfallsvoldtekt, «men voldtekten var fæl for [Eline]», påpeker dommer Bech.

Voldtekten pågikk en stund. [Eline] ble truet på livet ved at [Ahmed] dunket hodet hennes i veggen, han holdt kvelertak på henne, og hun slet med å puste og fryktet for livet. Da han tvang henne ned på bakken ved å holde henne i et nakkegrep [gjerningsbeskrivelse] og holdt henne hardt fast, så var det i tillegg nedverdigende.

Det er straffeskjerpende at Eline var et barn, skriver retten.

Fordi [Eline] ble skadet tidlig i livet, vil hun leve lenger med skadevirkningene enn om hun ble voldtatt for eksempel i 60-årene. At [Ahmed] var omtrent like gammel som [Eline], endrer ikke de psykiske skadevirkningene for henne.

Skadevirkningene for [Eline] har allerede vært spesielt store, og mye større og mer alvorlige enn det som er vanlig av alvorlige skadevirkninger etter voldtekter, og som i en viss grad er innbakt i det høye normalstraffenivået.

Livet snudd opp ned

Før voldtekten var Eline en vanlig tenåringsjente med gode og dårlige dager. Hun «kommer fra en ressurssterk familie, og har gode kognitive evner. [Eline] gjorde det veldig bra på skolen», skriver dommer Bech.

Samme natt som hun ble voldtatt, ble hun innlagt på psykiatrisk avdeling, og i det året (ett år og fire måneder) som har gått, så har livet hennes blitt snudd opp ned. Hun har hatt til sammen seks lange innleggelser på psykiatrisk sykehus etter flere selvmordsforsøk. I hvert fall tre av innleggelsene har vært på tvang.

Hennes psykiske lidelsesbilde var så alvorlig og sammensatt at det ikke var tilstrekkelig med poliklinisk oppfølgning. Voldtekten medførte at hun har utviklet en veldig alvorlig og livslang psykisk sykdom, [diagnosen], som kan utløses av en traumatisk hendelse. Hun må ta sterke medisiner og vil trolig måtte gjøre det resten av livet, i hvert fall i perioder.

Sykdommen ble utløst i en avgjørende fase for dannelsen av personlighet hos mennesker, i ungdomstiden. Hun vil sannsynligvis være preget resten av sitt liv. Det er for tidlig å si nøyaktig hvor store skadevirkningene blir for henne på sikt, men retten viser til alvorligheten av sykdommen hun har fått.

Ingen formildende omstendigheter

Av hensyn til Eline går ikke dommeren mer i detalj om skadene hun er påført, skriver hun,«utover at voldtekten har hatt en ekstremt stor påvirkning på hennes liv pr i dag. Hun er påført mye større skade enn det som vanligvis blir resultatet etter et seksuelt overgrep.»

Dette er straffeskjerpende, skriver retten, som ikke finner en eneste formildende omstendighet.

I voldtektssaker får de som tilstår, lavere straff, fordi det betyr veldig mye for offeret å bli trodd, ikke mistenkeliggjort. [Ahmed] har ikke tilstått, og han har ikke tatt noe ansvar i det hele tatt. Tvert imot har han sagt at [Eline] var ekkel, og at han derfor ikke ville kysse henne. [Ahmed] gav aldri utrykk for at han hadde noen medfølelse med [Eline] under rettssaken.

Eline har ingen skyld overhodet for det hun ble utsatt for. Ansvaret ligger fullt ut på Ahmed. Eline har ingen ting å skamme seg over, skriver dommer Bech, som i innledningen til dommen presiserer at dommen er skrevet på en slik måte at de involverte ungdommene skal kunne forstå den.

Erstatning

På grunn av svært høyt karaktersnitt hadde Eline kommet inn på en av topp-skolene i Oslo, men måtte si fra seg plassen. I stedet går hun på en videregående skole med særlig tilrettelegging for ungdom med psykiske vansker. Her kan man bruke fem år i stedet for tre år på å gjøre ferdig videregående skole.

På bakgrunn av opplysningene lagt frem i retten er det sannsynliggjort at [Eline] uten skaden ville gjennomført studier på et høyt akademisk nivå i Norge, og fått arbeid som akademiker, fastslår retten.

Ahmed dømmes til å betale Eline 584.856 kroner i erstatning for beregnet tapt arbeidsfortjeneste.

På grunn av de alvorlige konsekvensene for Eline, har tingretten kommet til at Ahmed også skal betale en relativt høy oppreisning på 300.000 kroner.

***

Document har i omtalen av denne saken utelatt mange detaljer, blant annet om selve overgrepet og hvor det skjedde. Vi har gjort dette av hensyn til Eline og i forståelse med hennes foreldre.

 

 

Kjøp Kents bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.