Av ARNT FOLGERØ

Oslo tingrett har funnet tre av fire tiltalte skyldig i voldtekt mot ei 15 år gammel jente av afrikansk opprinnelse. Retten har funnet det bevist at jenta ble tvunget til oralsex med tre av de tiltalte i et barnehageskur i den innvandrerpregede bydelen Bogerud i Oslo 1. oktober 2007.

Også den fjerde tiltalte hadde oralsex med jenta, men det er mulig at han ikke var klar over at jenta var blitt truet til å utføre oralsex. Retten mener med andre ord at det er mulig at han trodde jenta handlet frivillig. Tvilen må komme ham til gode, og han er derfor frifunnet av retten.

I sitt innledningsforedrag i rettssaken sa anklageren, statsadvokat Erik Førde, at hovedsspørsmålet i denne saken er om sugingen av kjønnslemmene til de tiltalte var frivillig eller ikke. For en av de tiltalte er altså retten kommet fram til at han kan ha oppfattet sugingen som frivillig, og han er dermed frikjent.

I dommen viser retten til at de tre dømte har forklart seg forskjellig i retten og i de politiforklaringene de ga i forbindelse med at de ble arrestert og siktet for gruppevoldtekt høsten 2007, da de alle var 19 år gamle.

Derimot fester retten stor lit til fornærmedes forklaring. «Det er ingenting som tyder på at fornærmede på et eneste punkt forklarer seg usant. Det er ikke påvist noen selvmotsigelser», heter det i dommen. Retten har heller ikke noen tro på at fornærmede har diktet opp historien.

«Hun hadde ikke noe motiv for å gjøre det, og det er ingen grunn til å tro at hun lyver», heter det i dommen.

Fornærmedes alder var også et sentralt punkt i rettssaken. Retten viser til at jenta kan ha sagt til noen av de tiltalte at hun var 17 år gammel, dvs. at hun var over den seksuelle lavalder, og at de kan ha trodd det.

«I følge legen som undersøkte fornærmede på legevakten den 02.10.07, så fornærmede litt eldre ut enn kronologisk alder, noe som er vanlig med afrikansk bakgrunn. Retten finner på denne bakgrunn ikke fullt ut bevist at de tiltalte var klar over at hun ikke var fylt 16 år. De frifinnes derfor på denne post i tiltalen», heter det i dommen.

De tre som er dømt for voldtekt i denne saken, har fått fengselsstraffer på henholdsvis ett år og tre måneder, ett år og 10 måneder. De to som er idømt de strengeste straffene, er også dømt for å ha truet og banket opp et vitne som ved en misforståelse ble tatt for å være en av de som er tiltalt i saken.

Da politiet spurte vitnet om han hadde kjennskap til den tiltalte som politiet mener er hovedmannen i voldtektssaken, ba vitnet om å få forklare seg anonymt. Hovedmannen er en type som har lett for å banke opp folk, særlig om noen har tystet til politiet. Han er en gjengleder på Bogerud, og mange på Bogerud er redd for ham, har vitnet forklart til politiet.

Oslo tingrett er entydig når den konkluderer med sannferdigheten til fornærmede i saken. Hennes forklaring blir støttet av hennes mor som i retten fortalte at hun driver med ungdomsarbeide og jobber deltid i en barnehage.

Deler av fornærmedes forklaring støttes også av politiforklaringen til fornærmedes den gang 14-årige venninne. Men venninna gikk i sin forklaring i tingretten helt bort fra det hun hadde sagt i sin politiforklaring. Hun sa at hun hadde løyet til politiet for å hjelpe den fornærmede.

-Nesten alt jeg sa til politiet var løgn, sa hun i sin forklaring i tingretten.

I retten leste forsvareren til en av de tiltalte fra en elektronisk melding mellom venninna og en av de tiltalte der de sier at saken ble anmeldt som voldtekt fordi fornærmede på Bogerud var redd for å ha blitt stemplet som hore.

Retten har i dommen ingen kommentarer til endringen som er skjedd fra politiforklaringen til venninna til den forklaringen hun ga i retten. I tingretten sa venninna at hun hadde løyet i sin politiforklaring og fornærmede nærmest hadde sugd hele Bogerud for å få pakker med røyk. Fornærmede innrømmet også i retten at hun hadde sugd gutter frivillig før det som skjedde i skuret i barnehagen på Bogerud kvelden den 1. oktober i 2007.

Mora til fornærmede spilte en sentral rolle da saken ble anmeldt til politiet.

Fornærmede gikk stille inn for ikke å vekke foreldrene da hun kom hjem i ett-tida om natta til den 2. oktober 2007. Men fornærmede ville ikke fortelle noe til moren om hva som hadde skjedd.

Mora tok fornærmede med til politiet for at hun skulle forklare seg der, slik at man kunne få klarhet i hva som hadde skjedd. Fornærmede var bare villig til å snakke med en kvinnelig politibetjent og uten foreldrene til stede, går det fram av dommen.

I dommen står det videre at hun kom til legevakten for sporsikringsundersøkelse kl. 05.20. Undersøkelsen begynte først kl. 08.45, og på det tidspunkt hadde fornærmede sovnet, og ble vekket. I rapporten fremkommer at hun hadde følelsesmessig kontroll. Legen forklarer at det er vanlig i denne aldersgruppen å distansere seg fra følelsene etter en slik hendelse. Det anses som en aldersadekvat krisereaksjon. Det ble ikke funnet blåmerker, men det kan også være vanskelig å se på en som er mørkhudet. Skadene på håret var forenlig med at hun var blitt lugget. Funn i ganen av små punktblødninger var forenlig med munnsex, går det fram av dommen i Oslo tingrett.

Alle de domfelte vil ha betenkningstid på spørsmålet om de vil anke dommen.