Kulturprofilen Gaute Drevdal (52) er dømt til ett års fengsel i Borgarting lagmannsrett. Han ble frifunnet for åtte av ni voldtekter han var tiltalt for.

– Vi er fornøyd med dette resultatet, og klienten er lettet. Basert på hvordan bevisførselen forløp, så var vi trygge på at dette ville bli resultatet – selv om vi forventet frifinnelse også på det eldste forholdet, sier Gaute Drevdals forsvarer Victoria Holmen til NTB.

Sommeren 2020 ble Drevdal dømt i Oslo tingrett til 13 år og seks måneders fengsel for ni voldtekter av åtte kvinner og seksuell omgang med en 15 år gammel jente mellom 2005 og 2014.

Drevdal, som lenge ble omtalt i mediene som «kulturprofilen», har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen til lagmannsretten. Ankesaken mot Drevdal gikk i Borgarting mellom oktober og desember i fjor.

Fredag kom Borgarting lagmannsrett med sin dom i saken. Der blir Drevdal dømt til ett års fengsel for ett tilfelle av sovevoldtekt. Han frikjennes dermed for åtte av ni tiltalepunkter for voldtekt. Også de øvrige voldtektspunktene gjaldt sovevoldtekter som skal ha skjedd i festsammenheng mens Drevdal og de fornærmede i flere av tilfellene var beruset.

Uenighet innad i lagmannsretten

Lagmannsretten mener at det i voldtektspunktene Drevdal blir frikjent for, ikke er bevist at kvinnene var i en tilstand som medførte at de var ute av stand til å motsette seg handlingen. I tre av punktene er frifinnelsene enstemmige, mens det i fem av punktene er meddommerne som har sørget for flertall for frifinnelse.

Drevdal var også tiltalt for å ha hatt seksuell omgang med en jente på 15 år kort tid før hun fylte 16 år, men han frikjennes også på dette punktet av flertallet. I retten sa jenta at hun hadde hatt frivillig sex med Drevdal flere ganger etter at hun fylte 16 år, og retten påpeker at det ikke kan utelukkes at kvinnen, som nå er i 20-årene, blander hendelser.

– Suggesjon

De fleste av de fornærmede var en del av kultur- og utelivsmiljøet rundt Drevdal, som blant annet var redaktør for magasinet Natt & Dag mellom 1995 og 2004 og pressesjef i Hovefestivalen mellom 2007 og 2014.

Forsvarerne til Drevdal mener at deres klient har blitt utsatt for en svertekampanje av kvinnene som har anmeldt ham. De har blant annet pekt på at flere av de fornærmede kvinnene kjente hverandre og snakket sammen før de anmeldte 52-åringen.

– Det er godt å se at lagmannsretten skiller mellom bevis og påtalemyndighetens engasjement for å få ham dømt. Saken er en illustrasjon på at sterke krefter kan etablere en suggesjon som det er krevende å stå imot, sier Holmen.

– Vi har desto større respekt for lagmannsrettens dom, sier hun.

Må betale erstatning

Drevdal dømmes likevel til å betale sivile krav på 150.000 kroner til tre av de fornærmede kvinnene, 120.000 kroner til to av de fornærmede kvinnene, mens han frikjennes for erstatningskravene for de fire resterende kvinnene. I erstatningssaker er beviskravene og skyldkravet noe annerledes enn for straffesaker.

– Lagmannsretten presiserer at i de tilfeller der Drevdal blir dømt til å betale erstatning selv om han frifinnes for straff, bygger dette på en selvstendig erstatningsrettslig bedømmelse som ikke rokker ved frifinnelsen for straffekravet, heter det i dommen.

I tingretten ble Drevdal dømt til å betale de fornærmede i saken til sammen over 1,4 millioner kroner i oppreisning og erstatning.

I sitt innledningsforedrag i lagmannsretten sa aktor Trude Antonsen at det har kommet ytterligere to anmeldelser mot Drevdal siden dommen i tingretten. Den ene er henlagt på bevisets stilling, mens det ikke er avgjort om det skal tas ut tiltale i den andre saken.

– Viser hvor vanskelig det er å få rettsvern etter overgrep

– Dommen illustrerer hvor vanskelig det er for en fornærmet å få rettsvern etter denne typen overgrep, sier bistandsadvokat Anne-Kristine Bohinen til NRK.

Hun representerer tre av de fornærmede kvinnene i saken.

– Mine klienter har ventet i flere år på denne dommen. Det har kommet en rekke frifinnelser som vi må forholde oss til. Jeg finner grunn til å understreke at retten har funnet Drevdal erstatningsrettslig ansvarlig og tilkjent flere av de fornærmede oppreisningserstatning for voldtekt, sier Bohinen.

Statsadvokat Trude Antonsen skriver i en SMS til NTB at hun er i retten i en annen sak fredag formiddag, og at hun ikke har ikke fått lest dommen. Hun skriver at hun er kjent med slutningen, men at hun ikke har noen kommentar.

Politiadvokat Hilde Strand har ikke besvart NTBs henvendelser i saken fredag.

Kjøp Halvor Foslis bok her!

Kjøp alle tidsskriftene fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.