Tre menn, deriblant en forfatter og en redaktør, er frikjent for gruppevoldtekt av en kvinne i Oslo, men må betale 672.000 kroner i erstatning og oppreisning.

Dommen falt i Oslo tingrett fredag. Ingen av de tre erkjente straffskyld da de møtte i retten i slutten av april.

To av de tre var tiltalt for å ha gjennomført en sovevoldtekt i en leilighet i Oslo i slutten av mars 2015. Tredjemann var tiltalt for medvirkning ved å fotografere handlingene.

De tre møttes på et kulturarrangement og havnet deretter i leiligheten til en av dem. Fotografier som ble tatt den aktuelle natta viser at det begås seksuelle handlinger mot kvinnen. To av mennene har også erkjent at de begikk disse.

Kvinnen har forklart at hun ikke husker noe av handlingene, men sier at hun ikke kan forstå at hun har samtykket til handlingene eller fotograferingen. Dagen etter oppsøkte kvinnen politiet og anmeldte overgrep. Hun overleverte minnebrikken med bildene til politiet.

Rimelig tvil

Oslo tingrett skriver at for å kunne domfelle de tre tiltalte må retten være overbevist om at fornærmede ikke har samtykket til seksuell kontakt. Etter en samlet vurdering falt retten ned på at det foreligger rimelig tvil og at det etter strafferettens beviskrav ikke kan utelukkes at kvinnen har samtykket. De tiltalte må derfor frifinnes.

– Fornærmedes forklaring om at hun ikke husker noe er etter rettens syn heller ikke noe sterkt bevis på at hun har vært i en bevisstløs og hjelpeløs tilstand, heter det i dommen.

Oslo tingrett mener dessuten at «straffelovens bestemmelser ikke kan gis anvendelse på situasjoner hvor en part – på grunn av sterk beruselse – innlater seg på seksuell omgang som han/hun i edru tilstand åpenbart ikke ville akseptert».

Erstatning

Beviskravet for å idømme erstatning etter sivile krav er mindre strengt. Retten har derfor dømt de tre til å betale kvinnen 552.114 kroner i erstatning og 120.000 kroner i oppreisning.

Oslo tingrett viser til fotografier tatt under den seksuelle omgangen og mener disse med klar sannsynlighet taler for at kvinnen ikke var i stand til å motsette seg den seksuelle omgangen og at hun heller ikke hadde gitt noe samtykke til det som ble gjennomført, heter det i den delen av dommen som omhandler erstatningskravet.

Aktor i saken hadde lagt ned påstand om at to av mennene burde dømmes til fengsel i tre år, mens påstanden for den tredje var fengsel i to år og to måneder.

Påtalemyndigheten har tatt betenkningstid for å vurdere anke av frifinnelsen.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂