– Sovevoldtekt er neste tiårs justismord, sier advokat Mette Yvonne Larsen. Hun er bekymret for at beviskravet senkes i disse sakene, og at uskyldige blir dømt.

Larsen er forsvarer for den voldtektstiltalte TV 2-journalisten (28) som i fjor høst ble dømt til fire års fengsel for såkalt sovevoldtekt av en kollega. Da ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett i mai, skjedde det uvanlige at aktor nedla påstand om frifinnelse.

– Slik saken står i lagmannsretten, og etter en grundig vurdering av bevisene, må vi nedlegge påstand om frifinnelse, sa statsadvokat Irlin Irgens i sin prosedyre 26. mai.

Sovevoldtekt defineres ved at offeret ikke er ved bevissthet på grunn av søvn eller rus, og derfor er ute av stand til å verge seg.

I tingretten ble journalisten dømt til fire års fengsel. 28-åringen ble også dømt til å betale 223.000 kroner i oppreisning.

Statsadvokat Irlin Irgens (t.h.). Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Larsen mente da at dommen var feil, at retten hadde oversett det strenge beviskravet i straffesaker, og at dette «dessverre [er] et betydelig problem i disse sakene.»

Journalisten har ikke på noe tidspunkt erkjent straffskyld.

Dom i ankesaken er ventet i dag, mandag. I og med at påtalemyndigheten går inn for frifinnelse, vil TV 2-jounalisten etter alle solemerker bli frikjent.

– Ikke vesentlig endret bevisbilde

Advokat Larsen mener bevisbildet i lagmannsretten skilte seg noe fra det tingretten fikk seg forelagt, men ikke vesentlig.

– Vi hadde innhentet en rettstoksikologisk uttalelse, som holdt det åpent at fornærmede hadde hatt et fullt hukommelsestap, men at hun fremstod som helt vanlig. Det andre var at vi fikk gjennomført en rekonstruksjon som viste at fornærmede ikke snakket sant om at det ikke var mulig med fotflørting under et bord i leiligheten. I tillegg hadde vi en vitnepsykolog som uttalte seg om hukommelsen til vitner som er beruset. Så saken stod i en noe annen stilling, men det er jo også en aktor som gjør jobben sin, og konkluderer at bevisene rett og slett ikke holder. Da skal man gå inn for frifinnelse, og det var ryddig av henne.

TV 2-journalist tiltalt for voldtekt: Kollega beskriver «grenseløst» miljø med hard festing

– Du sa «et noe annet bevisbilde», skilte det seg såpass mye fra bevisbildet i tingretten at det kunne begrunne forskjellig utfall i tingrett og lagmannsrett?

– Flere feil i tingrettsdommen

– Nei, jeg mener det var feil at man gikk inn for dom der, og det var en del feil i dommen. Retten tok blant annet feil i at min klient ikke hadde fortalt fra første stund detaljene fra soverommet; han fortalte alle detaljene allerede 10. februar. Så der tok tingretten feil. Pluss at retten la et annet beviskrav til grunn enn det man skal, så jeg tenker at det var aktor som var ryddig. Hun påpekte jo også at det var flere ting i tingrettsdommen som var direkte feil.

TV 2-ledelsen innkalte journalist til «samtaler» før han skulle vitne i retten: – Upassende

Larsen mener at domstolene har en tendens til å blande begrepene «hukommelse» og «tilstand».

– De tenker at hvis folk ikke husker noe, så må de ha vært dritings. Sånn er ikke rettstoksikologien, og jeg tror nok det fikk stor betydning.

Advokaten viser til vitnemålet til Jørg Mørland, en av landets mest erfarne rettstoksikologer. Mørland var oppnevnt av lagmannsretten, men var ikke i tingrettssaken.

– Han viste til at man fint kan være i et område hvor man rent promillemessig fremstår som våken og oppegående, men man kan likevel ha hukommelsestap.

Ikke mulig å utelukke hans forklaring

Advokat Larsen understreker at det var feil å gå inn for domfellelse i tingretten.

– Det gikk ikke an å utelukke hans forklaring. Når én ikke husker noe, og den andre forteller en detaljert historie, og så dømme ham for voldtekt når kvinnen ikke husker at hun ble voldtatt, det går ikke.

– TV 2 prøvde å påvirke rettssaken. Journalist brøt sammen i gråt i vitneboksen

– Hva sier dette om Oslo tingretts vurdering?

– Jeg mener jo at dommen var feil, men jeg kan ikke si at det sier noe om Oslo tingrett. Det viser vel bare at de vurderte bevisene på en annen måte.

– Jeg spør fordi jeg har vært borti flere saker om sovevoldtekt som har gitt flere års fengsel i Oslo tingrett, og så full, eller tilnærmet full, frifinnelse i Borgarting.

– Neste tiårs justismord

– Ja, ikke sant. Jeg tenker at dette er noen av de vanskeligste sakene vi har. Jeg tror dette er det neste tiårets justismord. Man blir emosjonelt påvirket av det noen synes og tenker om hva de har opplevd. Jeg er redd for at beviskravet senkes.

– Disse sovevoldtektene har alltid vært veldig kompliserte. De var jo tidligere et eget straffebud som førte til fire måneders fengsel. Nå får man fire år, og da har man kanskje ikke løftet beviskravet godt nok, når man plutselig sammenligner dette med en ordinær voldtektssak hvor det er brukt vold eller trusler. Voldtektsbestemmelsen har fått et annet innhold, og så har man kanskje ikke holdt fanen like høyt når det gjelder om dette kan bevises når en person ikke husker noenting. Dét er problemet.

Samtykkelov øker risikoen

– Nå diskuteres det politisk å innføre en samtykkelov, hvilken betydning kan dét få?

– Jeg er veldig bekymret for det. Da skal man prøve om det ble gitt samtykke eller ei. Hvis noen sier nei, så er det nei, men å føre bevis for om noen har samtykket eller ei, hvis begge to er fulle – det hender jo at folk har sex i beruset tilstand. Jeg er kjempebekymret for hva det vil føre til rent strafferettslig.

– Det vil øke risikoen?

– Ja, det vil øke risikoen for gale domfellelser.

 

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Kjøp Paul Grøtvedts bok!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.