I februar i år ble en somalier som helte kokende vann over ”Ali”, dømt til 5 mnd. fengsel og et erstatningskrav på kr 40.000,- i Jæren tingrett. Både aktor og fagdommer gikk inn for frifinnelse, mens det var de to lekdommerne som mente somalieren var skyldig, og dømte ham til fengsel og oppreisingserstatning.

Saken ble anket, og i midten av april ble den tiltalte frifunnet. Statsadvokaten frafalt tiltalen uten at saken ble selvstendig behandlet i lagmannsretten.

”Ali” er afghaner, og bodde tidligere på Hå mottakssenter (han bor nå i skjul hos kristne). Han har hele tiden hevdet at han – og andre som har konvertert til kristendommen – har hatt svært vanskelige forhold på mottaket, og at den vanskelige situasjonen oppstod etter konvertering fra islam. Muslimske asylsøkere skal ha oppført seg meget truende overfor dem. En annen konvertitt, som vitnet for ”Ali” i tingretten, mener at ”Ali” hadde blitt drept om han selv ikke hadde grepet inn. Han har også meddelt politiet at angriperne har sagt til ham: ”Vi vet dere har forlatt troen, vi har sett du går med de kristne på søndagene. Vi kan drepe deg også.”

“Ali” har også påpekt at der har vært ett falskt vitne, fordi vedkommende ikke var tilstede da situasjonen oppstod.

En av begrunnelsene for at somalieren opprinnelig ble kjent skyldig, var at ”skadens plassering på kroppen og omfang gjorde at retten ikke fant tiltaltes og vitnenes forklaring troverdig”. Tiltalte og flere av vitnene hadde også avgitt motstridende forklaringer, som heller ikke var i overensstemmelse med skadene på ”Ali”.

Somalierens advokat Thomas Andreas Olsen sa i Jæren tingrett derimot at ”Ali” bare hadde seg selv å takke. Han hentydet at ”Ali” muligens ville fokusere på de problemene han senere ville møte i Afghanistan og ”skaffe seg et plausibelt motiv”. Han påpekte at den tiltalte somalierens versjon ble støttet av vitner, og at det var ”merkelig” at ingen av disse hadde hørt noe snakk om religion.

Alle vitnene er muslimer.

Men – nå er altså tiltalen frafalt, og den tiltalte somalieren frifunnet.

– Systemet er slik at statsadvokaten kan bestemme dette uten at saken får en selvstendig behandling i lagmannsretten, og uten vår innvirkning. Vi er ikke overrasket over avgjørelsen, sier bistandsadvokat Liss Barbro Byrkjedal til avisen Dagen.

Hun legger til at avgjørelsen er uheldig, fordi ”Ali” mener helt klart at skaden mot ham ble gjort med vilje.

Statsadvokat Arvid Malde: ”Vi mente at bevisene ikke var tilstrekkelige for en domfellelse. Da frafalt påtalemyndigheten sin tiltale, og lagmannsretten avsa full frikjennelse.”

Også erstatningskravet er opphevet, men vil bli søkt om via Kontoret for voldsoffererstatning.

Tidligere innlegg i saken:

http://www.document.no/2011/11/konvertitt-angrepet-pa-asylmottak/

http://www.document.no/2011/11/konvertitten-”ali”-og-udi-–-ny-episode/

http://www.document.no/2012/02/han-har-kun-seg-selv-a-takke-for-det-som-skjedde/

http://www.document.no/2012/02/retten-trodde-pa-ali-han-ble-skoldet-med-vilje/

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂