Statsadvokat Tomasz Edsberg ba om 12 års fengsel i tingretten, men gikk opp til 14 i Eidsivating lagmannsrett. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

EIDSIVATING LAGMANNSRETT: Statsadvokat Tomasz Edsberg skjerpet sitt krav om straff for voldtektstiltalte Vivek Kumar Sethi i lagmannsretten til 14 års fengsel. Sethis forsvarer Brynjar Meling krever frifinnelse.

– Tiltalte har kynisk og systematisk utnyttet mennesker i en svært sårbar situasjon, sa aktor Edsberg under sin prosedyre i Eidsivating lagmannsrett.

Sethi ble dømt til tolv års fengsel for å ha voldtatt sju pasienter mens de lå i gynekologstolen, voldtektsforsøk på en åttende pasient, samt for å ha å ha skaffet eller forsøkt å skaffe seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling som gynekolog. Han ble også dømt for å ha opptrådt skremmende og plagsomt overfor en kvinne. Alle seksuallovbruddene har skjedd i forbindelse med gynekologisk undersøkelse.

Han ble også dømt til å betale ofrene erstatning på tilsammen nesten én million kroner.

Vivek Kumar Sethi har «på en kynisk og beregnende måte [..] misbrukt sin stilling og pasientenes tillit til å begå seksuelle overgrep under gynekologiske undersøkelser» fastslo Nedre Romerike tingrett.

Lovbruddene kvalifiserer samlet sett til en fengselsstraff på over 30 år, sa medaktor og politiadvokat Silje Haugerstuen Bergsholm i Nedre Romerike tingrett i november.

Etter at strafferabatt og formildende omstendigheter var vurdert, påstod aktoratet i tingretten 13 års fengsel. I Eidsivating lagmannsrett skjerpet statsadvokat Tomasz Edsberg kravet om straff til 14 år.

15 kvinner anmeldte Sethi: – Oppsiktsvekkende

I lagmannsretten påpekte Edsberg at det i tillegg til de åtte fornærmede kvinnene er «en håndfull» andre som har anmeldt Sethi for ulike former for seksuelle tilnærmelser og i noen tilfeller overgrep – saker som er henlagt stort sett på grunn av bevisets stilling, sa Edsberg. Sethi er anmeldt av tilsammen 15 kvinner.

– Det er et oppsiksvekkende faktum at så mange kvinner har kommet til politiet med anklager mot en og samme mann, en gynekolog, sa Edsberg.

Edsberg mente i sin prosedyre at de fornærmedes forklaringer var pålitelige og troverdige.

– Ofte står man igjen med ord mot ord, men i vår sak er situasjonen en helt annen. Den koker ikke ned til såkalte ord-mot-ord-vurderinger. Det som preger saken er den samlede styrken i de fornærmedes forklaringer. Det er det ene, det andre er at det er uklarheter i tiltaltes forklaringer.

– Sammenfallende forklaringer

Statsadvokaten påpekte at flere av de fornærmede kvinnenes forklaringer var sammenfallende, og at retten i sin bevisvurdering måtte legge betydelig vekt på det.

– Poenget er ikke den individuelle påliteligheten, poenget er ikke hver enkelt av disse. Den virkelig sterke kraften i saken er hvordan de ulike forklaringene støtter opp om hverandre. Det er slående at det er så klare likheter i mange av forklaringene.

Det er klare likhetstrekk i det fire ulike kvinner forklarer, sa Edsberg.

– De forklarer seg klart sammenfallende om tiltaltes handlemåte da han førte penis inn i dem, eller prøvde. De forklarer hvordan han stod helt inntil dem, de forteller hvordan overgrepet ble avsluttet, og om hvordan tiltalte oppførte seg etterpå.

– De har forklart seg individuelt, til ulike tidspunkter, både her i retten og til politiet. Vi har ingen holdepunkter for at noen av disse kjenner hverandre, eller at de har hatt kontakt, hverken før eller etter at de anmeldte. Og vi har overhode ingen holdepunkter for at de på en eller annen måte har samordnet sine historier, hverken når de forklarte seg for politiet eller her i retten.

– Ekstremt lite sannsynlig

Sethis sæd ble funnet på en av kvinnene da hun var på voldtektsmottaket.

– Det som virkelig krever en forklaring er hvordan Sethis sæd havnet på undelivet til [N.N.], og det er et faktum at den havnet der, understreket aktor Edsberg.

Han mente Sethi hadde store problemer med å gi troverdige og konkrete svar på dette.

– Sethis forklaring henger rett og slett ikke på greip. Sethis forklaring om dette sædfunnet er ekstremt lite sannsynlig.

Aktor mente Sethi hadde endret forklaring for å få den til å passe med de tekniske bevisene.

– Professor brukte Sethis tekst

Edsberg kommenterte også vitnemålet til Roar Arild Bjørklund, professor ved psykologisk institutt UiO, som forklarte seg om vitnepsykologi, en forklaring han karakteriserte som «trist»:

– I tillegg til at saken er trist i seg selv, så synes jeg forklaringen til Bjørklund, var et trist moment i saken. Det er mye riktig i det Bjørklund sier om generell vitnepyskologi, men når det gjelder forsøket på å stable på beina en konkret undergraving av påliteligheten i de fornærmedes forklaringer, svikter det totalt hos Bjørklund. Jeg tror også han i sin erklæring har klippet inn tekst som tiltalte har skrevet, og jeg oppfatter at han ikke hadde noe godt svar på dette, da det ble påpekt her i retten.

Meling mente aktors innvendinger mot profesorens vitnemål ikke rokket ved Bjørklunds mer generelle betraktninger om vitnepsykologiske fallgruber.

– Det problematiske i gynekologsaker er at intimiteten ligger i undersøkelsens natur. Intimiteten ligger i at man er avkledd som en del av det som skal skje. Videre er berøring i seg selv en del av undersøkelsen. Så dette reiser ekstremt vanskelige bevisspørsmål. Og da er det klart at man må på disse punkten ha fokus på vitnepsykologiske feller. Tiltalte skal ikke dømmes etter de fornærmedes opplevelse, han skal dømmes ut fra sin utviste skyld, sa Meling.

Sethis følelsesladde sluttappell

Med gråten i halsen kom Vivek Sethi med en svært følelsesladd sluttappell:

Ærede rett, jeg vil takke dere for å ha gitt meg muligheten til å legge frem min sak. Jeg har sikkert vært som en elefant i glasshus i mitt forsøk på å renvaske meg. Jeg er desperat. Og jeg har kanskje til og med ødelagt for meg selv i min iver for å få fram at jeg er uskyldig.

Jeg er kanskje ikke verdes fineste gynekolog. Jeg er kanskje klønete, jeg er kanskje naiv. Jeg er kanskje påtrengende. Jeg gjør kanskje et merkelig inntrykk på folk, jeg vet ikke. Men det jeg vet er at denne sak har preget meg og tatt fra meg mye av livet. Det jeg vet er at jeg ikke har gjort noe av dette som har blitt påstått. Det jeg vet er at jeg har aldri hatt en seksuell tanke om, eller gjort en seksuell handling mot, eller objektivisert, noen av mine pasienter.

Uansett hva som kommer til å skje, jeg blir alltid hjemsøkt med et spørsmål: Hva er det som har gjort at det er rettet så mange anklagelser mot meg. Jeg takker retten igjen, og ber dere behandle meg rettferdig. Takk.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.