Gynekolog Vivek Kumar Sethi har engasjert advokat Brynjar Meling for å få Document til å trekke sakene avisen har publisert om ham. (foto: privat og Terje Pedersen / NTB Scanpix).

Gynekologen Vivek Kumar Sethi krever at retten pålegger Document å fjerne sakene nettavisen har publisert om dommen mot ham. Advokat Brynjar Meling har på vegne av sin klient sendt begjæring om midlertidig forføyning til Oslo byfogdembete.

Sethi liker dårlig at han er navngitt, og har engasjert advokat Brynjar Meling for å få Document til å fjerne artiklene om ham.

Document publiserte i helgen en nyhetssak om dommen mot Sethi samt en artikkel med utdrag fra dommen.

Tolv års fengsel for syv voldtekter

Nedre Romerike tingrett dømte i november gynekologen Vivek Kumar Sethi for å ha voldtatt syv pasienter mens de lå i gynekologstolen. Dommen lød på 12 års fengsel. Han er også dømt til å betale ofrene tilsammen nær én million kroner i erstatning. Dommen er anket.

Sethi ble fratatt legeautorisasjonen av Helsetilsynet allerede høsten 2017, mens saken var under etterforskning.

Tingretten bestemte at dommen bare kunne gjengis offentlig i anonymisert form, jfr. domstolloven § 130 første ledd. I og med at samtlige ofres navn allerede var sladdet, var det i realiteten gynekologens identitet retten beskyttet.

Norsk Redaktørforening anket etter initiativ fra Document tingrettens forbud inn for Eidsivating lagmannsrett på vegne av norsk presse.

Tingretten varslet 9. januar sakens aktører om at man vurderte å gi Redaktørforeningen medhold i anken. Retten mottok ingen innsigelser innen fristen, som var 16. januar.

Tingretten snudde

Dommer Ingrid Smedsrud ved Nedre Romerike tingrett omgjorde 17. januar sin beslutning – før saken kom opp for lagmannsretten.

Sist lørdag publiserte Document de to artiklene om dommen, og mandag mottok avisen et prosessvarsel om midlertidig forføyning fra advokatfirmaet Sjødin Meling. Samtidig anket Brynjar Meling på vegne av sin klient kjennelsen om å oppheve anonymitetskravet til Eidsivating lagmannsrett.

En midlertidig forføyning er en midlertidig avgjørelse i påvente av en endelig avgjørelse.

– Massiv omtale, stor påkjenning

Omtalen av Sethis navn i anledning saken har allerede vært massiv, skriver Meling i anken: «til tross for domstolens anonymisering av domfellelsen. For familiens del har dette vært en utrolig stor påkjenning. Familien kan på ingen måte bebreides for sakens utfall.»

Advokaten hevder at «offentlig gjengivelse av siktedes navn i liten grad vil være beskyttet av pressens etiske regler. I lys av slik media benytter domfeltes navn i andre saker enn vår, pretenderes det at gjengivelsen vil kunne få alvorlige følger for samtlige berørte i saken.»

I en e-post til Document skriver advokatfullmektig Oda Linnea Stavnem Rakvaag:

Det opplyses at beslutningen av 17.01.20 er anket og ikke er rettskraftig. Det bes på bakgrunn av dette at artikkelen umiddelbart fjernes fra deres side.

Frem til rettskraftig avgjørelse vedrørende opphevelsen foreligger, er det Nedre tingretts dom av 07.11.2019 som er gjeldende.

Tirsdag kveld bekrefter Rakvaag overfor Document at begjæringen om å fjerne artiklene er sendt til Oslo byfogdembete.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

 

Kjøp «Sammenstøt mellom sivilisasjoner?» her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.