Tann for tunge: Advokat Meling nekter å snakke med Document. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Den voldteksdømte gynekologen Vivek Sethis advokater Brynjar Meling og Bjørn Gulstad mener Document har dårlige verdier, og nekter derfor å snakke med avisen.

– Uprofesjonelt, sier generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening.

Advokat Meling trekker også inn høyst private forhold når han avviser å kommentere gynekolog-saken overfor avisen.

Har forsøkt å stanse Document

Document har fulgt gynekolog-saken tett siden i vinter, i motsetning nesten samtlige andre norske medier. Ikke alltid til Sethi og hans forsvareres tilfredsstillelse. Vivek Sethi og hans advokater har flere ganger brukt rettsmidler for å stoppe eller hindre oss i vårt arbeid, foreløpig uten hell.

I februar krevde de at retten skulle pålegge Document å fjerne sakene avisen har publisert om dommen mot ham, men tapte fullstendig i Oslo byfogdembete, som avviste saken. Like etter tapte de i lagmannsretten. Meling hadde på vegne av sin klient anket Nedre Romerike tingretts kjennelse om å oppheve anonymitetskravet. Lagmannsretten forkastet anken enstemmig.

Sethi anmeldte også Document til politiet for identifiseringen av ham. Anmeldelsen er henlagt.

– Jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre

Da ankesaken gikk for Eidsivating lagmannsrett var vi tilstede i Hamar tinghus 2. og 3. juni for å høre prosedyrene. I en pause i retten 3. juni oppsøkte vi advokatene Meling og Gulstad for å stille noen spørsmål og be om å få ta bilder av dem.

Det viser seg snart at det er helt uaktuelt for de to advokatene. Meling:

– Jeg vil ikke ha noe med dere å gjøre.

– Her er vi alle tre i profesjonelle roller, tilsier ikke en profesjonell holdning at dere stiller opp på et bilde og kommenterer saken?

– Det er profesjonelt å ikke svare dere. Dere står for verdier og holdninger som jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Jeg mistet en av mine beste venner på grunn av dere. Kjell Skartveit, som var min forlover, mistet forstanden da han begynte å skrive for dere.

– Jeg kjenner Kjell, og jeg kan forsikre deg om at han ikke har mistet forstanden.

Meling og Gulstad snur seg og går.

– Vi er kjent med deres verdier

Tirsdag ringer vi advokat Bjørn Gulstad for å høre om de tross alt vil avgi en kort kommentar nå som dommen var falt. Han avslår.

– Du tenker ikke at du skal ha klientens beste for øye?

– Jo, det er nettopp det jeg gjør. Men jeg går ikke inn i en diskusjon med deg om dette. Altså, vi er kjent med deres verdier, du hørte hva Meling sa…

– Hvilke verdier er det?

– Du fortsetter?

– Men hvilke verdier er det snakk om?

– Du fortsetter?

– Du sa «verdier», hvilke verdier snakker du om?

– Jeg sa verdier, og du fortsetter…

– Men du kan ikke bare si A, og ikke B?

– Ikke prøv deg på å gå i konfrontasjon på den måten der!

– Men du påstår noe, og så kan du ikke følge det opp?

– Jeg kan følge opp…

– Kom igjen da.

– Nå har du fått et svar. Spar meg.

– Men jeg fikk jo ikke svar?

Gulstad legger på.

– Uprofesjonelt

Advokatene opptrer uprofesjonelt, sier generalsekretær Arne Jensen i Redaktørforeningen.

Generalsekretær i Norsk redaktørforening Arne Jensen Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Den eneste advokaten skal ta hensyn til er den han representerer; klienten sin. Han har én funksjon, og det er å ivareta Sethis interesser. Det er derfor han er der, og derfor han får betalt. Da er det usaklig å si at: nei, jeg vil ikke snakke med deg som journalist fordi jeg ikke liker deg, eller fordi vi har en historie fra før.

– Men dette var personlig agg mot et medium, mot Document?

– Hvis en advokat kommenterer sin klients sak overfor media, så må han gjøre det uavhengig av hvem det er som spør.

– Tirsdag kommenterte han faktisk Sethi-saken overfor et annet medium: Norsk Telegrambyrå.

– Jeg synes det høres rart ut. Og ikke spesielt profesjonelt. Hvis forsvarsadvokater først velger å uttale seg til media, så må de kunne uttale seg til ulike medier, og opptre profesjonelt.

– Meling drar også inn private, personlige forhold?

– Det høres ut som et usaklig hensyn. Advokater bør passe seg for å trekke inn helt private forhold i sånne sammenhenger.

 

Kjøp «Hypermoral» av Alexander Grau fra Document Forlag her. Nå satt ned fra 299 til 210 kroner!
Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.