Advokater bør ikke blande inn private, personlige forhold når de representerer en klient, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas (t.v.). Advokatene Brynjar Meling (t.h.) og Bjørn Gulstad boikotter Document. Foto: Gorm Kallestad og Terje Pedersen / NTB scanipx.

Det er farlig for en advokat å blande inn egeninteresser eller egne sympatier og antipatier når man representerer en klient, sier leder av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas.

Advokatene til den voldteksdømte gynekologen Vivek Sethi, Brynjar Meling og Bjørn Gulstad, boikotter Document på grunn av «verdiene» de mener avisen har. Ingen av dem har presisert hvilke verdier de sikter til, til tross for gjentatte spørsmål.

Advokat Meling har i tillegg anført helt private grunner til å nekte å snakke med Document.

Lederen av Advokatforeningen er kritisk:

– Det er ingen tvil om at advokat har rett og plikt til å holde seg til hvem klienten ønsker å uttale seg til, men det kan være problematisk hvis en advokat blander inn sine egne personlige sympatier eller antipatier når man er talsperson for klienten, sier Wessel-Aas til Document.

I forrige uke sa generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening at advokatene Meling og Gulstad opptrer uprofesjonelt.

– Jeg synes det høres rart ut. Og ikke spesielt profesjonelt. Hvis forsvarsadvokater først velger å uttale seg til media, så må de kunne uttale seg til ulike medier, og opptre profesjonelt.

Advokater bør passe seg for å trekke inn helt private forhold i sånne sammenhenger, sa Jensen.

– Den eneste advokaten skal ta hensyn til er den han representerer; klienten sin. Han har én funksjon, og det er å ivareta Sethis interesser. Det er derfor han er der, og derfor han får betalt. Da er det usaklig å si at: nei, jeg vil ikke snakke med deg som journalist fordi jeg ikke liker deg, eller fordi vi har en historie fra før.

Gynekolog Vivek Kumar Sethi ble av Eidsivating lagmannsrett nylig dømt til 14 års fengsel for åtte voldtekter av sine egne pasienter. Under en pause i rettsforhandlingene i Hamar tinghus oppsøkte Document advokatene Meling og Gulstad. Advokatene nektet å ha noe med avisen å gjøre.

– Dere står for verdier og holdninger som jeg ikke vil ha noe med å gjøre. Jeg mistet en av mine beste venner på grunn av dere. Kjell Skartveit, som var min forlover, mistet forstanden da han begynte å skrive for dere, sa Meling. (Red. anm.: Meling var forlover for Skartveit, ikke omvendt)

– Problematisk

Wessel-Aas reagerer på oppførselen. Han ønsker ikke å kommentere den konkrete saken, men presiserer at når man som advokat representerer en klient, uttaler man seg på vegne av klienten.

– Men de har aldri ytret at dette er begrunnet av ønske fra klienten, Meling gir derimot til kjenne personlig agg mot en navngitt person som skriver artikler for Document?

– Det er ingen tvil om at advokat har rett og plikt til å holde seg til hvem klienten ønsker å uttale seg til, men det kan være problematisk hvis en advokat blander inn sine egne personlige sympatier eller antipatier når man er talsperson for klienten.

– Farlig å blande inn egeninteresser

Klientens interesser må styre hva advokaten kommenterer, sier Wessel-Aas.

– Da må det være en klar forståelse mellom klienten og advokaten dersom det er medier man ikke, av personlige grunner, vil uttale seg til. Og da vil det være farlig å blande inn egeninteresser, eller egne sympatier og antipatier.

– Eller private, personlige forhold?

– Ja, eller private eller personlige forhold. De skal vi jo som utgangspunkt legge vekk. Noen ganger vil det jo gjøre oss inhabile, ikke sant.

Wessel-Aas sier at han selv ikke på eget initiativ ville diskriminert mellom medier som er medlem av pressens organisasjoner.

– Jeg ville ikke gjort det utfra egne, personlige grunner. Da ville jeg tenkt at nå er jeg profesjonell, nå er jeg advokat, sier Wessel-Aas.

 

Kjøp bøker fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Finn flere titler på forlagssiden!

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.