Mulla Krekar under fremstilling i Oslo tingrett for varetektsfengsling på grunn av fare for at han vil unndra seg rettsforfølgelse i Italia, 24. november 2016. På bildet Mulla Krekar (t.v) og hans advokat Brynjar Meling. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scanpix

Justis- og beredskapsdepartementet har besluttet at vilkårene er til stede for utlevering av mulla Krekar til Italia. Forsvareren varsler nye runder i retten. – Vi har fattet et vedtak om at vilkårene for å utlevere ham, er til stede. Det er samme innhold i vedtaket som det domstolene har fattet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Hun legger til at det er tre ukers klagefrist, og at en klage vil ha oppsettende virkning.

Det betyr at Najmuddin Faraj Ahmad (63), bedre kjent som mulla Krekar, ikke vil kunne sendes ut av landet før en eventuell klage er behandlet av kongen i statsråd, som er klageinstans.

– Vedtaket blir ikke effektuert før klagen eventuelt er behandlet, bekrefter Mæland overfor NTB.

– Kan det bety at dette fremdeles kan trekke ut i måneder og år?

– Jeg kommer ikke til å spekulere på dette. Vi har fattet et vedtak, det er en klagefrist, og jeg kan ikke kommentere en klage som vi ennå ikke har mottatt.

Vil be om midlertidig forføyning

Krekars advokat Brynjar Meling sier han vil benytte seg av klagemuligheten.

– Vi er allerede i gang med å forberede en midlertidig forføyning og stevning til Oslo tingrett på det endelige vedtaket fra departementet, sier Meling til NTB.

Advokaten har nå tre ukers frist til å klage på vedtaket. De ukene vil han bruke godt.

– Det vil bli utarbeidet en så omfattende klage at det ikke vil kunne sitte én statsråd rundt det bordet som har vært med og tatt den beslutningen, som kan si at vi visste ikke bedre.

Ikke overrasket

Formålet med en midlertidig forføyning vil være å sikre at utleveringen av mulla Krekar ikke effektueres før man har fått en rettslig prøving av vedtaket, utdyper advokaten overfor Rett24.

Meling har tidligere varslet at han om nødvendig vil ta saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Advokaten sier til NTB at han og Krekar verken er overrasket eller resignert over vedtaket som nå er fattet.

– Men samtidig hadde man jo håpt at når man hadde fått vasket rent ukulturen fra Fremskrittspartiet fra Justisdepartementets kontorer, så ville det komme et vedtak tuftet på rettssikkerhet og Norges forpliktelser etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, sier han.

– Nå er det snart på tide at noen tar ansvar, hvis man ønsker at Norge skal framstå som en rettsstat.

Jubel i Frp

Frps justispolitiske talsperson Per-Willy Amundsen mener for sin del at departementet har fattet en klok beslutning.

– For en som husker tilbake til begynnelsen av 2000-tallet og hele forhistorien med Krekar, er det selvsagt en spesiell og god dag når vi nå kan registrere at man endelig får utlevert ham, sier Amundsen til NTB.

For Frp har det vært en kampsak i mange år å få sendt Krekar ut av landet.

– Det hadde selvsagt vært morsomt om det var en Frp-statsråd som hadde satt det endelige punktumet. Men vi er trygg på at dette ikke hadde skjedd uten at Frp hadde vært med i regjering, sier Amundsen.

Dømt i Italia

Krekar ble 15. juli pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax. Den italienske dommen er ikke rettskraftig.

Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991.

I 2003 ble han varig utvist fra Norge av hensyn til rikets sikkerhet.

Fakta om Krekar:

* 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Faraj Ahmad.

* Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

* Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

* Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

* Tiltalt, dømt, men også og frikjent flere ganger for trusler.

* 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.

* Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

* Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

* 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

* Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

* 1. november 2019 besluttet Oslo tingrett at vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede. Krekar anket kjennelsen.

* 3. desember 2019 konkluderte Borgarting lagmannsrett med å forkaste anken. Krekars forsvarer varsler at kjennelsen ankes til Høyesterett

Fakta om utleveringssaken:

* Najmuddin Faraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli i fjor pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

* Høyesterett forkastet 14. januar anken fra mulla Krekar i utleveringssaken.

* 12. februar opplyste Justisdepartementet at de har besluttet at Krekar kan utleveres til Italia.

* Hvis vedtaket påklages, er det Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering.

* Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker. I tillegg vil han bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

* Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=”280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=”282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.