Borgarting lagmannsrett har forkastet anken fra mulla Krekar, og dermed opprettholdes tingrettens avgjørelse om at han kan utleveres til Italia. Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, opplyser til NRK at avgjørelsen vil bli anket.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.