Her fra et rettsmøte for behandling av vilkårene for utlevering av Najmuddin Faraj Ahmad, forsvarer Brynjar Meling t.v. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Ved sin advokat Brynjar Meling klager mulla Krekar på Justis- og beredskapsdepartementets vedtak om å utlevere ham til Italia. De mener vedtaket strider mot Norges folkerettslige forpliktelser, skriver VG.

«Det reises i utgangspunkt inhabilitetsinnsigelse mot statsminister Erna Solberg. Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet».

«Det anføres at det heri ligger en negativ/kritisk vurdering av Ahmads person som i seg selv er til hinder for at Solberg i dag vil kunne vurdere evt. utlevering av ham på en upartisk måte», står det videre i klagen. (VG)

Den 12. februar besluttet Justis- og beredskapsdepartementet at vilkårene var til stede for utlevering av mulla Krekar til Italia.

– Vi har fattet et vedtak om at vilkårene for å utlevere ham, er til stede. Det er samme innhold i vedtaket som det domstolene har fattet, sa justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) til NTB.

Klagen ble levert inn samme dag som den tre uker lange klagefristen utløp, onsdag 4. mars.

Najmuddin Farraj Ahmad (63), best kjent som mulla Krekar, er av italiensk rett dømt til tolv års fengsel for terrorforbund. Ifølge italienske myndigheter ledet Krekar et terrornettverk kalt Rawti Shax.

Lovavdelingen i Justisdepartementet foretok også en habilitetsvurdering av Solberg før vedtaket i februar, skriver NRK. Her kom de fram til at Solberg kan være inhabil på grunn av dommen mot Krekar i 2012.

Før vedtaket foretok lovavdelingen også en vurdering om statsråd Monica Mæland (H) var inhabil i saken. De konkluderte med at hun ikke var det. Bakgrunnen for at spørsmålet ble reist var hennes relasjon til statsminister Erna Solberg.

Stiller krav

I klagen fra Krekar trekkes det også fram alternativer til utlevering, som straffeforfølgelse i Norge. Det legges også ned påstand om å enten avslå Italias utleveringsbegjæring eller å stille klare krav til landet i forbindelse med en utlevering.

På bakgrunn av klagen er det Kongen i statsråd, altså regjeringen, som tar endelig stilling til utleveringsspørsmålet. (©NTB)

Fakta om Krekar:

* 63 år gammel kurder fra Nord-Irak. Egentlig navn Najmuddin Farraj Ahmad.

* Født 7. juli 1956. Til Norge som kvoteflyktning i 1991.

* Ledet fram til 2002 opprørsgruppen Ansar al-Islam i Nord-Irak.

* Pågrepet i 2003 og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Saken ble henlagt, men Krekar ble vedtatt varig utvist av hensyn til rikets sikkerhet samme år, etter instruks fra daværende kommunalminister Erna Solberg (H).

* Kan ikke sendes til Irak av frykt for tortur og henrettelse der.

* Tiltalt, dømt, men også frikjent flere ganger for trusler.

* 12. november 2015 ble Krekar pågrepet i en koordinert aksjon bestilt av italiensk politi. Italienske myndigheter hevder Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax og krever ham utlevert.

* Rettssaken mot Krekar og fem andre tiltalte skulle ha startet i Bolzano i mars 2017, men ble utsatt gjentatte ganger.

* Krekar fikk utstedt norske reisedokumenter, men nektet å reise til Italia, ettersom norske myndigheter ikke ville garantere ham returreise.

* 15. juli 2019 ble Krekar dømt til tolv års fengsel for terrorplanlegging av domstolen i Bolzano. Dommen er anket og dermed ikke rettskraftig.

* Krekar ble pågrepet av PST samme kveld på bakgrunn av en internasjonal etterlysning og beslutning om pågripelse fra italienske myndigheter.

* 1. november 2019 besluttet Oslo tingrett at vilkårene for å utlevere Krekar til Italia er til stede. Krekar anket kjennelsen.

* 3. desember 2019 konkluderte Borgarting lagmannsrett med å forkaste anken. Krekars forsvarer varsler at kjennelsen ankes til Høyesterett.

Fakta om utleveringssaken:

* Najmuddin Farraj Ahmad (63), kjent som mulla Krekar, ble 15. juli i fjor pågrepet av politiet etter at en italiensk domstol samme dag dømte ham til tolv års fengsel for terrorforbund.

* Høyesterett forkastet 14. januar anken fra mulla Krekar i utleveringssaken.

* 12. februar opplyste Justisdepartementet at de har besluttet at Krekar kan utleveres til Italia.

* Hvis vedtaket påklages, er det teoretisk sett Kongen i statsråd som endelig avgjør spørsmålet om utlevering.

* Krekars forsvarer, advokat Brynjar Meling, har varslet nye runder i retten med midlertidig forføyning, stevning og eventuelle anker. I tillegg vil han bringe saken inn for Menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

* Krekar kom til Norge som kvoteflyktning i 1991. Han ble i 2003 pågrepet og siktet for terrorrelatert virksomhet i Irak. Siden har han vært involvert i en rekke rettssaker.

Kjøp Hege Storhaugs bok «Islam. Den 11. landeplage» fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.