Aktor Marit Oliver Storeng og forsvarer John Christian Elden i Buskerud tingrett. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Politimannen som er tiltalt for brudd på tjenesteplikten og for grov vold mot to menn på Kongsberg, er frifunnet i Buskerud tingrett. Det er grunn til å tro at saken vil ankes.

Den aktuelle saken ble bredt omtalt etter at en overvåkningsvideo hadde vist hendelsen i detalj. Mange reagerte på at politimannen tilsynelatende slo gjentatte, harde slag mot den liggende mannen.

Nå er likevel politimannen frifunnet for tiltalen om politivold. Han ble frifunnet på alle punkter i Buskerud tingrett fredag.

Dommen ble ifølge NTB avsagt med dissens på tiltalens første punkt, men er enstemmig ellers.

Fagdommeren og en av meddommerne mener politibetjenten må frifinnes for utstrakt voldsutøvelse som er beskrevet i tiltalens hovedpunkt, mens mindretallet på én meddommer mener han må domfelles.

NTB-Steinar Schjetne og Stian Drake melder om saken.

Innenfor rammene av loven

Tingretten fant at den voldstiltalte politimannen ikke gikk utover rammen av det politiloven tillater for bruk av makt ga han gjentatte ganger slo Kevin Winnes Simensen med knyttet neve, samt med batong.

– Frifinnelsen er i samsvar med vår argumentasjon. Dommen er grundig og går igjennom politiets adgang og plikt til å bruke makt i vanskelige arrestasjonssituasjoner der den siktede ikke vil etterkomme politiets pålegg, sier advokat John Christian Elden og Heidi Marie Reisvang i en epost.

Mannen ble også frifunnet for kravene om erstatning og oppreisning.

Tiltalt for grov kroppskrenkelse

Politimannen i 30-årene har stått tiltalt for grov kroppskrenkelse og grovt uaktsomt brudd på tjenesteplikten etter at han slo Simensen med knyttet neve, sprayet ham med pepperspray og slo ham i hodet og på kroppen med teleskopbatong.

Han slo også Simensens kamerat Kristian Teigen to ganger i låret med batong.

Hendelsen skjedde på en Esso-stasjon i Kongsberg natt til 30. oktober i fjor, og store deler av den ble fanget opp av et overvåkingskamera.

I dommen sies følgende:

«Ut fra opplysning om hvordan tiltalte tidligere vurderte Simensen, og sett opp mot Simensens kampvilje, må det legges til grunn at tiltalte med rette kunne frykte at Simensen ville gjøre motstand dersom tiltalte ikke fikk kontroll på ham», skriver domstolen i dommen.

Vurderer anke

Aktor ba om 60 dagers ubetinget fengsel, men forsvarer John Christian Elden la ned påstand om frifinnelse.

– Spesialenheten tar dommen til etterretning, og vil nå sette oss inn i rettens begrunnelse. Deretter vil vi vurdere ankespørsmålet. På nåværende tidspunkt har vi ingen øvrige merknader, sier fungerende sjef for Spesialenheten Guro Glærum Kleppe i en pressemelding.

Det faktum at frifinnelsen for hovedpunktet ble avsagt med dissens, vil normalt trekke vurderingen i retning av at den bør ankes for å få en tydeligere avklaring i en høyere rettsinstans.

En rettskraftig dom vil danne føringer for hvor grensen går for politiets maktbruk i lignende situasjoner

– Min klient er selvfølgelig svært skuffet og håper at påtalemyndigheten anker denne dommen. Denne dommen er egnet til å svekke tilliten til rettssystemet ytterligere, sier bistandsadvokat Sidra Bhatti, som representerer Kristian Teigen, til NTB.

Frifunnet for erstatningskrav

Ifølge Elden la retten særlig vekt på at den pågrepne ikke på noe tidspunkt ga opp sin motstand mot politiet, og at politimannen ikke opplevde å få tilstrekkelig støtte av øvrige tjenestepersonene på stedet slik at han hadde svært kort tid til å vurdere de ulike handlingsalternativene.

Slik retten vurderer det, opptrådte den pågrepne på en måte som gjorde at det for politimannen må ha blitt oppfattet som helt avgjørende å få kontroll på ham, for å hindre skade på seg selv eller andre.

– Vi merker oss også at retten heller ikke fant at polititjenestemannen var grovt uaktsom og derfor ble han også frifunnet for erstatningskravene, sier Elden.

Les også: 

Forelegg for politimannen som slettet video-bevis

 

Sommerlesning! Bestill i dag:

Ny bok fra Alf. R. Jacobsen. Kjøp boken her!

Document Forlag utgir Mattias Desmet. Kjøp boken her!

Støtt Document ved å kjøpe bøker fra Document Forlag!

Bli abonnent og få tilgang til alle våre saker straks de legges ut:

Husk å støtte Document:

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.