Seks tenåringer møter mandag for Oslo tingrett, tiltalt for ran, ransforsøk og grov vold. Tre av dem er også tiltalt for hatmotivert vold mot to personer på grunn av disses kjønnsidentitet.

Flere medier omtalte tiltalen tidlig i januar, men ingen av dem nevnte tiltalepunktet om hatmotivert vold med et eneste ord. De nevnte heller ikke de tiltaltes innvandrerbakgrunn.

Tiltalen er tatt ut av Oslo statsadvokatembeter, og beskriver nærmest en orgie av vold, ran og hat, begått i løpet av 30 timer.

To dager i fjor høst opplevde Oslo en bølge av ran: 17. og 18. september ble det meldt om at minst ti barn og unge ble ranet ulike steder i sentrum og vestlige bydeler.

Nå må seks unge menn i alderen 16–19 år svare for tiltalens syv punkter. Å dømme etter navnene har samtlige innvandrerbakgrunn fra mena-land.

– Det er en alvorlig tiltale, som omfatter en rekke alvorlige forhold, blant annet ran, ransforsøk og grov vold. I tillegg til de fysiske skadene kommer de psykiske ettervirkningene for ofrene: tap av trygghetsfølelse, angst for å gå ut, søvnproblemer og så videre. Konsekvensene av å bli utsatt for vold, ran og ransforsøk vil bli belyst i retten, sier politiadvokat Jon Inge Engesmo ved Oslo politidistrikt til Document.

Saken omfatter syv fornærmede som har vært utsatt for ran og/eller vold.

Tiltalen omfatter blant annet ett tilfelle av grov kroppsskade, to tilfeller av kroppsskade og to tilfeller av grove kroppskrenkelser. Ikke alle seks er tiltalt for alle forholdene, men noen går igjen i flere av sakene. Enkelte av dem har erkjent straffskyld.

– Det gjelder en rekke tilfeller av vold og vinningskriminalitet begått av flere unge i fellesskap, men vi anser ikke at de tiltalte inngår i noen organisert gruppe, sier Engesmo.

Flere av de tiltalte er kjent for politiet fra før, men ingen av dem har hatt noen lederrolle, mener politiet.

Tre av de tiltalte er tiltalt for to tilfeller av grov kroppskrenkelse. Ifølge tiltalen er kroppskrenkelsen grov «fordi det særlig legges vekt på at den har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall, er begått av flere i fellesskap og er motivert av fornærmedes kjønnsidentitet og/eller homofile orientering.» Grov kroppskrenkelse har en strafferamme på seks år.

Ifølge tiltalen ble det første tilfellet begått av én av de tiltalte alene:

«Fredag 17. september 2021 ca. kl. 22.40 i krysset Åmotveien og Carl Kjelsens vei i Oslo, i felleskap med andre, sparket og/eller slo han en for politiet ukjent person gjentatte ganger i kroppen og/eller hodet.»

Det andre skal være begått av to andre av de tiltalte:

«Lørdag 18. september 2021 ca. kl. 21.45 i Ullevålsveien 16A i Oslo, i fellesskap med andre, slo han [N.N.] gjentatte ganger i ansiktet og/eller hodet.»

– Hva var omstendighetene rundt dette angrepet?

– En kroppskrenkelse er i tiltalen ansett å være grov fordi påtalemyndigheten mener den var motivert av fornærmedes kjønnsidentitet. Motivet for voldsutøvelsen og omstendighetene rundt denne hendelsen vil bli belyst under hovedforhandlingen, sier politiadvokat Engesmo.

Tidlig på nyåret omtalte flere medier tiltalen mot de seks, NRK skrev en lengre, detaljert artikkel som ble sitert av NTB. Mange medier gjengav NTBs omtale av tiltalen, blant annet TV 2, Dagsavisen og Nordre Aker Budstikke. Avisa Oslo skrev en egen sak, blant annet basert på NTB.

Ingen av disse mediene omtalte tiltalepunktet om hatmotivert vold med et eneste ord. NRK gir flest detaljer, også spesifikt om overfallet i Ullevålsveien:

Lørdag 18.9. St. Hanshaugen, grov kroppskrenkelse: Person ble gjentatte ganger slått i ansiktet og/eller hodet.

NRKs journalist Jens Christian Sundby unnlater å nevne at påtalemyndigheten mener volden er motivert av fornærmedes kjønnsidentitet, til tross for at dette fremgår tydelig av tiltalen.

Det er satt av to og en halv uke til rettsforhandlingene i Oslo tingrett.

 

Kjøp Kents bok her!

Skaff antistoffer mot woke: Kjøp Roger Scrutons bok her!

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.