Forelegg for politimannen som slettet video-bevis

Politimannen fra Kongsberg som gikk inn på telefonen til en mann som hadde filmet arrestasjonen av en annen mann, er av Spesialenheten for politisaker ilagt et forelegg på 12.000 kr. – Sletting av bevis er et angrep på rettsstaten, sier lederen i forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Oscar Dietrichson.