Nytt

Tvilen skal komme tiltalte til gode – dette er et godt og innarbeidet prinsipp – men muligens noe uanvendelig i en voldssak med religioøse undertoner?

Politiadvokat Øyvind Haukland ber om frifinnelse av somalieren som er beskyldt for å ha kastet kokende vann over konvertitten ”Ali” på Hå mottak på Jæren. Dette begrunnes bl.a. med at vitnene og ”Ali” har avgitt motstridende forklaringer.

Den tiltalte somalieren forklarer at han var utsatt for ”en provokasjon”, og at vannet ikke ble kastet med vilje, men at det skjedde et uhell. Han kokte vann, men ”Ali” fjernet gryten to ganger. Deretter ble ”Ali” sint, slengte ham mot veggen, satte kneet i ham, og stakk en skje i magen hans.

”Jeg hadde ikke energi til å slåss med ham, for han var kraftigere enn meg”.

”Det var aldri min hensikt å skade noen, jeg er lei for det som skjedde. Men jeg hadde ikke kontroll på gryta, for et håndtak var ødelagt, og jeg mistet den, og innholdet falt ut”.

Han hadde lyst til å beklage det som skjedde, men fikk aldri mulighet.

På spørsmål om der var snakk om religion, eller konflikter vedr. religion, svarte han:

”Vi har aldri diskutert religion. Alt dreide seg om komfyren og flytting av gryter. Vi snakker sjelden og aldri om religion, og vet ikke hvilken religion de andre har.
Jeg har aldri hørt om religionskonflikter på Hå mottakssenter. Første gang jeg fikk vite om dette var gjennom avisene.”

Tiltaltes forsvarsadvokat Thomas Andreas Olsen fremhever at ”Ali” har ”noe å tjene på å være konvertitt, og er den eneste på kjøkkenet som sier at de snakket om religion. Det er merkelig at ingen andre fikk med seg noe om dette. Kanskje ”Ali” ønsker å fokusere på de problemer han senere vil møte i Afghanistan, og skaffe seg et plausibelt motiv.”

Han sier videre at ”fornærmede har alene fremkalt denne situasjonen. Han har kun seg selv å takke for det som skjedde.”

Bistandsadvokat Byrkjedal derimot frykter for ”falske forklaringer”, siden det
”ikke er utenkelig at muslimer beskytter hverandre mot ham som er konvertitt” og at ”Ali” ikke har noen grunn til å lyve. Hun fremholder videre at tiltalte og vitnene har avgitt motsatte forklaringer, mens ”Ali” har avgitt samme forklaring både i avhør og i retten.

”Hvis en skal legge til grunn det som tiltalte og vitner forteller, så viser dette at det er tiltalte og ikke fornærmede som hadde grunn til å være sint etter det som skjedde på kjøkkenet. Derfor er deres forklaringer ikke logiske,” sa Liss Byrkjedal.

Dom i saken er ventet til uken.

http://dagen.no//Nyheter//Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=75314&articleView=true