Nytt

Afghanske asylsøkere som har konvertert til kristendommen har følt seg så truet på Hå mottakssenter på Jæren at de har flyktet. De hevder ledelsen gjør lite eller ingenting med volden.

Det skriver Dagen som tidligere har fortalt historien om «Ali» som ble skoldet og slåss.

Det er flere konverterte afghanere på mottaket, og de føler seg truet av muslimer.

Dagen har snakket med en annen konvertitt, «Arsland», som var så redd at han flyktet fra mottaket midt på natten.

«Arsland» var øyenvitne til deler av trakasseringen og volden som «Ali» ble utsatt for forrige tirsdag.
– Jeg hørte skrik, og dro ut av rommet for å se hva som skjedde. Jeg ble vitne til at «Ali» ramlet på golvet etter at det var helt kokende vann over ham. Muslimer fra Somalia slo løs på ham, og de ropte· «Dette er jihad (hellig krig), forteller «Arsland».
De involverte muslimene sprang raskt til sine rom da han dukket opp. Sammen med en annen afghaner fikk han løftet opp «Ali» og båret han inn på rommet.
«Arsland» forsøkte å varsle politiet om det som var skjedd, men uten å få noen respons. En kvinne fra Frikirken var på mottaket samtidig med at dette skjedde. Hun ringte raskt til politiet, og de kom etter vel en halvtime. Senere kom også ambulansen, og «Ali» ble brakt til sykehus for behandling. Han var tilbake på mottaket onsdag.

Konflikter mellom muslimer og konverterte, som innen islam regnes for frafalne, synes å være en ny problemstilling som mottakslederne er dårlig forberedt på. Islam godtar ikke konverteringer fra islam. Det kan forklare den tafatte holdningen. Skulle ledelsen gripe inn og forsvare konvertittene kan det bli oppfattet som at man tar parti. I stedet overlater man saken til politiet.

– Jeg har selv blitt truet flere ganger av muslimer på mottaket. Men dette ble heller ikke tatt på alvor da jeg klaget til lederen. «Du må selv kontakte politiet» var svaret jeg fikk fra henne, opplyser «Arsland».
– Hvordan reagerte du på det som skjedde med «Ali»?
– Jeg ble veldig redd. På lørdagskvelden gikk jeg ut av rommet mitt og traff noen muslimer. De var sinte og sa at ingen muslim ville tillate «Ali» å leve. Samtidig understreket de at det var et uhell det som skjedde med ham da han fikk kokende vann over seg. «Men vi venter på en fatwa (tillatelse til å drepe) fra imamen i Sandnes. «Ali» har ødelagt for vår religion islam», understreket de.

Tre andre konvertitter følte også så sterk frykt at de flyktet fra mottaket og nå er spredt blant kristne støttespillere i området.

Man kan jo tenke seg hvilken virkning det vil ha på kristne miljøer, hvis det blir kjent at kristne blir hundset og trakassert på mottak som er under statlig overoppsyn.

Flyktet i redsel fra asylmottaket