Nytt

En kristen afghaner ble torturert med kokende vann i et asylmottak på Hå på Jæren fordi han ikke overholdt ramadan.

Det er fem kristne på et mottak med 150 muslimer. Flere av dem er konvertitter og de føler seg ikke trygge.

Ledelsen virker tafatt.

– To av de muslimske beboerne spurte hvorfor jeg ikke fastet under ramadan. Da jeg ikke ville svare begynte de å diskutere. Han ene sa at han visste jeg hadde vært muslim og konvertert til kristendommen, og at de måtte drive jihad.
En beboer oppholder «Ali» mens en annen slår ham i bakhodet med en gryte kokende vann til «Ali» faller sammen på gulvet. Flere andre muslimske beboere kommer til. En tredje mann går inn på «Alis» rom og åpner alle skuffer og skap. Først etter en time kommer politiet på stedet.
– Jeg lå fortsatt på gulvet da politiet kom. Jeg svarte dem litt, men hadde for sterke smerter til å fortelle mye, så jeg ble kjørt til sykehuset.

Episoden får en til å lure på sikkerheten på asylmottak. Hvis noen har konvertert fra islam til kristendommen burde ledelsen vært oppmerksom på at det kunne utløse represalier. Men det virker ikke som ledelsen har tenkt tanken.

Mottaksleder Laila Bjorland Barrett sier situasjonen, slik den er i dag, er uakseptabel. Mottaket er i gang med samtaler med alle involerte partar.
– Det er veldig alvorlig hvis beboernes rettigheter ikke blir ivaretatt. Nå samarbeider vi med politiet for følge opp de involverte, sier Bjorland Barret.
I følge henne er det første gangen noen har blitt trakassert på grunn av religion på mottaket, men forsikrer om at saken blir tatt hånd om på best mulig måte.
– Hva tenker du om at beboere sier de ikke tør sove på mottaket om natten?
– Alle er veldig samarbeidsvillige når, og vi er opptatt av å ha en tett dialog med de berørte. Vi har ikke hørt noe om at noen er redde for å sove om natten, men vi passer på at det er trygt å være her. Dette har vi hatt samtaler om nå nylig.
Hun vil ikke gå ut med konkrete detaljer siden hun ikke selv var vitne til saken og henviser til politiets arbeid.
Mottakslederen understreker igjen at de tar saken veldig alvorlig, men er opptatt av å få frem at asylmottak ikke er voldelige steder.
– I Norge har vi religonsfrihet. Derfor har vi nulltoleranse dersom det noen blir trakassert som følge av religiøs overbevisning.

Torturert på asylmottak i Norge