Nytt

Kristeligt Dagblad dokumenterte for en tid tilbake at kristne har problemer på danske asylmottak. Spesielt muslimer som konverterer plages og sjikaneres.

Nå har avisen foretatt en ny utspørring, hvor ledelsen for et kommunalt mottak benekter problemer, det samme gjør Røde Kors, som driver flere mottak. De hevder også at de ansatte er klar over problematikken. Men andre instanser, feks. prester som har kontakt med asylsøkerne, fastholder kritikken.

At være kristen og praktisere sin tro åbent kan være en dårlig kombination, hvis man bor på asylcenter i Danmark.

For syv måneder siden beskrev Kristeligt Dagblad i en artikelserie, hvordan kristne beboere oplever mobning og forfølgelse på 9 af landets 12 asylcentre for voksne. Og noget tyder på, at problemet ikke er løst.

LÆS OGSÅ: Chikane og forfølgelse drev Raza ud af to asylcentre

Eksempelvis fortæller Helle Frimann Hansen, sognepræst i Humble Kirke på Langeland, hvordan en lille gruppe kristne asylsøgere, hun har kontakt med fra asylcentret Center Holmegaard, bliver chikaneret af nogle af de muslimske beboere på centret. Og migrantpræst Massoud Fouroozandeh fortæller om flere fra hans menighed, Church of Love, der får problemer med deres landsmænd på asylcentre, fordi de er blevet kristne.

Men problemet er ikke stort på Center Holmegaard, der er kommunalt drevet, mener centerleder Jens Brandt.

For nylig havde han en samtale med de personer, der føler sig chikaneret, men tidligere har han spurgt personer, der var konverteret fra islam til kristendom, og de har ikke givet udtryk for problemer.

Samme opfattelse finder man hos Dansk Røde Kors, der driver 12 asylcentre i landet. Asylchef Anne la Cour Vågen har spurgt de 12 centerledere, som alle svarer, at de ikke er bekendt med, at der forekommer chikane af kristne på asylcentrene i øjeblikket, fortæller hun. Konflikter kan der dog godt være:

Hvordan kan oppfatningene sprike så sterkt? Kan det være at ledelsen for mottakene og politisk og byråkratisk ledelse ugjerne tar inn over seg at kristne har problemer i Danmark? Det går på selvbildet og prestisjen løs. Et annet moment er ubehaget ved å skulle konfrontere muslimer, både de tilkomne på mottak og de som bor i landet: islam vokter forbudet mot frafall og troende håndhever det. Man kan tolerere at man er i et land med kirker, men ikke at noen av ens egne konverterer. Myndighetene har langt på vei stilltiende godtatt et slik religiøst revir.

Men en slik politikk er på sikt uholdbar. Den bringer de kristne på kollisjonskurs med myndigheter og muslimer:

Massoud Fouroozandeh mener heller ikke, der bliver gjort nok ved problemet. Han kender til flere asylsøgere, der har bedt medarbejdere på asylcentre om hjælp, fordi de som kristne følte sig truet. Men som ikke oplevede at få den hjælp, de bad om.

”Enten har man skyklapper på, eller også stikker man hovedet i busken, hvis man ikke ser de problemer, der er. Medarbejderne burde tage en dialog med beboerne for at finde ud af, om der er problemer,” siger han.

Daglig leder af Kirkernes Integrations Tjeneste Hans Henrik Lund har igennem sit arbejde kontakt med mange kristne asylsøgere, og han er enig i, at medarbejderne på asylcentre ikke altid er klar over, at der foregår chikane.

”Jeg har hørt flere tilfælde, hvor medarbejderne siger, at der ikke er noget problem med chikane af kristne på deres asylcenter, men hvor beboerne siger til os, at det er et stort problem,” siger han og peger på, at uddannelse af personalet er af afgørende betydning for at få sat en stopper for chikanen.

Det sies av flere personer at muslimer er dagens jøder. Men hva skal man så kalle kristne som trakasseres for sin tros skyld, i land som Danmark og Norge?

Asylcentre kritiseres for at vide for lidt om religion