Innenriks

Tyske asylmottak har rapportert om trakassering og overgrep mot ikke-muslimer i lengre tid, Danmark også. Nå begynner nyhetene å sive ut også fra norske mottak.

Transkribert innslag i Her og nå, 7. januar 2016:

Iranere som har konvertert fra islam til kristendom forteller om trusler og trakassering fra muslimer. En kvinne som kom til Norge i november, forteller at hun ble utsatt både for både ran og trusler i et transittmottak på Østlandet.

Fatma og hennes tre år gamle datter er endelig sammen med sin mann på et asylmottak på Vestlandet, etter å ha vært fra hverandre i nesten tre år. Fatma og datteren kom til Norge i november. På transittmottaket der de bodde skapte det sterke reaksjoner at den tidligere muslimen har konvertert og blitt kristen.

(Issa Hammer, tolk:) – De tok tallerkenen og kastet den mot meg, og de truer meg, og hele veien de spør meg, «hvorfor har du blitt kristen?» Jeg sa det er min valg.

I tillegg brøt noen seg inn på rommet hennes, stjal tusen kroner, og skrev ordet kafir, som betyr vantro, på speilet. Historien blir bekreftet av personalet på mottaket.

(Sissel Mehammer, UDI:) Da å komma på et mottak og oppleva at dei blir trakassert, det ser me alvorleg på.

For regiondirektør Sissel Mehammer i UDI er dette et nytt problem.

(SM:) Klart det gir grunn til uro hvis det blir utøvd vold innenfor veggene på et mottak, nesten uansett ka bakgrunn for det e. Og derfor så e det også veldig viktig å jobba forebyggande i forhold te konfliktar.

Før jul ble Fatma døpt i Den norske kirke. Der jobber Issa Hammer som tolk og diakon. Iraneren forteller også om trusler fra muslimer:

(IH:) De sa, «Vi finner deg! Hvor du flytter, vi har gode kontakter over hele landet. Vi finner deg!»

Han sier han kjenner seg utrygg på gaten.

(IH:) Jeg må passe på meg selv. Om morgenen når jeg kommer ut fra leiligheten min,  jeg er veldig forsiktig og ser rundt og om ingen er der som har gjemt seg. Jeg har vært redd.

Ka er de redd for?

(IH:) For å bli drept.

Nooshin Zaeri er leder for Islamsk dialog i Norge, og tar sterk avstand fra truslene mot kristne.

(NS:) Eg reagerer sterkt på det. Eg fordømmer det, og eg liker ikke det, vi må ha respekt. Vi må ha respekt, at folk får velge hvilken religion de vil konvertere til.

Er det ekstra skummelt at det foregår innenfor mottakene?

(NS:) Det er veldig skummelt, for nå må du huske at folk kommer her for å få fred, de flykter fra krig og alt mulig, og det er barn der. At folk skal oppleve dette her, som skal være et fredelig land, det tenker eg er tragisk.

 

 

NRKs reportere var Halvor Folgerø og Per Christian Magnus

https://radio.nrk.no/serie/her-og-naa-hovedsending#t=43m3s