I kjølvannet av NRK Brennpunkts dokumentar om saksbehandlingen og forholdene ved Skrolsvik asylmottak kommer enda en avsløring av Utlendingsdirektoratets (UDI) og private asyloperatørers uansvarlige praksis: Mot Hattfjelldal kommunestyres vedtak opprettet UDI et asylmottak med 75 plasser i samarbeid med den private asyloperatøren Freddy Hågensen, skriver NRK.

Nå slakter UDI driften av asylmottaket i en tilsynsrapport.

Hågensen driver i eiendomsbransjen, og kjøpte det gamle HV-huset i Hattfjelldal kommune i november 2008. Kort etter inngikk han avtale med UDI om å drive asylmottak i disse lokalene. Mottaket ble åpnet 15 desember samme år.

– Det er selvfølgelig økonomien som fikk meg til å drive et asylmottak, sier driftsoperatør for Hattfjelldal mottak Freddy Hågensen.

– Så det er mulig å tjene penger på mottak?

– Det er klart.

Formannskapet i den Ap-styrte kommunen hadde da behandlet spørsmålet om asylmottak flere ganger, men mente at kommunen ikke hadde egnede lokaler for mottak.

– Nei, nei, nei, det har ikke vært noen henvendelse fra Hattfjelldal kommune hvor vi har framsatt ønske om nytt asylmottak her [sier ordfører Asgeir Almås (Ap)]. Tvert imot, vi har ved flere anledninger hatt asylsaker oppe i formannskapet og der vedtatt at vi mente kommunen ikke hadde egnete lokaler for mottak.

Almås mener at kommunen nå må forholde seg til realitetene. Såframt operatøren av mottaket får godkjenning på lokaler og får fagfolk på plass, blir det altså et asylmottak i Hattfjelldal.

– Selv om dette har gått fort, har ting skjedd etter reglene. UDI og entreprenøren har bestemt at det skal opprettes asylmottak i Hattfjelldal. Da må vi forholde oss til det regjeringen pålegger oss, nemlig å sørge for norskundervisning, skolegang, helse- og barnevernstjenester. Og det skal vi greie med.

På et folkemøte i november ble det på bakgrunn av dårlige erfaringer med et tidligere mottak uttrykt sterk skepsis fra lokalbefolkningen. Det tok Sturla Valderaune og Even Aronsen fra UDI Nord og asyloperatøren Freddy Hågensen med godt humør:

– Vi har fått slik juling før og vi har hørt mange av de samme argumentene tidligere, sier Valderaune.

Aronsen ser at prosessen med å få på plass et asylmottak i Hattfjelldal har gått fort.

– Kanskje har det gått for kjapt, så at det er en viss skepsis er vel bare naturlig, mener han.

Valderaune er også enig i at det har gått for fort, men han mener at UDI må gjøre det de nå gjør.

– Dette kan nok føles som et overgrep mot kommunen, men det er nå så mange asylsøkere på transittmottakene at det renner over. Og vi ser jo at det går bra når mottakene kommer i skikkelig drift.

Tilsynsrapporten fra UDI forteller imidlertid en annen historie:

– Økonomistyring ute av kontroll, manglende oppfølging av ansatte, og beboere er bare noen av nesten 40 avvik som tilsynsrapporten peker på. Utendingsdirektoratet (UDI) slakter drifta av asylmottaket i Hattfjelldal.

Etter ni måneders drift har de ansvarlige ikke klart å få på plass rutiner som blant annet sikrer god økonomistyring og oppfølging av ansatte og beboere.

– Det skal ikke ta så lang tid å få drifta på et nytt asylmottak til å komme innenfor de kravene UDI stiller, sier rådgiver Paul Knudsen i UDI region.

– Men har dere kvalitetssikra driftsoperatøren godt nok?

– I ettertid så kan vi nok si at vi skulle ha sjekka flere ting før vi inngikk en avtale. Men i den situasjonen som vi var i så måtte vi etablere plasser så fort som vi mente det var forsvarlig. Kanskje dette var litt for fort.

Tilsynsrapporten avdekker nesten 40 avvik ved driften av mottaket. Dette er noen av merknadene i rapporten:

– Mottaket mangler budsjett.
– Opplæring i brannsikkerhet for dårlig
– Mottaket har ikke tiltak for oppfølging av mulig ofre for menneskehandel.
– Mangler aktivitetsplan for beboerne
– Mottaket mangler skriftlige rutiner for arbeidet med enslige, mindreårige asylsøkere.
– Beboerne mener det er så fullt av folk at det lett oppstår gnisninger om eksempelvis datamaskiner
– Mottaket mangler skriftlige rutiner for håndtering av vold og overgrep mot kvinner.

UDI har helt fra oppstarten i desember påvist flere avvik, og har påpekt disse over for Hågensen:

– Det er klart at alle skjema må leses og her har det skjedd avvik. Vi har ikke gått grundig nok igjennom alt, sier driftsoperatør Freddy Hågensen til NRK.

– Men skulle du ikke visst dette før mottaket ble starta?

– Jo, vi kan ikke ta annet enn selvkritikk på dette.

For driften av mottaket betaler UDI 3,7 millioner i året. Hågensen mottok også 350.000 som et engangsbeløp til investeringer ved oppstart, og får rundt 1 million i året til leie av lokaler.

Ordfører i Hattfjelldal Asgeir Almås (Ap) har ikke sett tilsynsrapporten før NRK kommer på besøk. Han mener UDI må ta mye av kritikken for at situasjonene har blitt slik den beskrives i rapporten.

– Driverne av mottakene må gås mer etter i sømmene, og det gamle heimevernshuset som nå brukes som asylmottak burde aldri vært tatt i bruk til et slikt formål.

– Det tror jeg at det er bare å erkjenne, det tas i bruk bygninger som er mer saneringsverdig enn restaureringsverdig, sier Almås til NRK.

– Men jeg forventer at mottaket tar denne rapporten på alvor og rydder opp i avvikene som påpekes.

I mai i år nektet for øvrig beboerne ved asylmottaket de ansatte å komme på jobb. Bakgrunnen var at de ikke hadde fått sine månedlige penger fra UDI i rett tid. Det var da fjerde måned på rad at disse pengene var forsinket, og i følge Helgeland Arbeiderblad skyldtes forsinkelsen at UDI ikke godkjente asyloperatør Hågensens refusjonskrav.

Politiet måtte gripe inn, slik at asylmottakets administrasjon fikk komme inn på arbeidsplassen. Det lokale Samvirkelaget opprettet en kredittordning for å sørge for at beboerne fikk handlet matvarer.

Les også: UDI bekrefter at befolkningens interesser ikke teller og Reagerer på NRK-dokumentar

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂