Fungerende ordfører på Hitra Per Ervik (Pensjonistpartiet) tar sterke ord i bruk for å beskrive den frustrasjon han og mange andre på Hitra føler i forbindelse med opprettelsen av et asylmottak på gamle Hitra fjordhotell på Fillan. Adresseavisen siterer ordfører Per Ervik i sin overskrift der saken om asylmottaket belyses i avisen fredag 5. april.

Norsk Mottaksdrift AS vant en anbudskonkurranse da de tilbød å opprette et asylmottak med plass til 130 asylsøkere ved det gamle hotellet i grenda Gammel-Fillan på Hitra.  Norsk Mottaksdrift AS har inngått en avtale med UDI om å opprette et asylmottak med plass til 130 asylsøkere. Etter reaksjoner lokalt og dialog med kommunen, gikk UDI med på å redusere antallet asylsøkere ned til 50. Det viser seg nå at denne avtalen ikke er permanent og skal gjelde kun for ett år. Rune Vordahl fra UDI bekrefter i Adresseavisens artikkel at hensikten er å øke belegget allerede fra neste år.

Kommunestyret på Hitra har forsøkt å stoppe asylmottaket på demokratisk vis. Kommunestyret mente at et asylmottak krevde et omreguleringsvedtak. Omregulering fra hotelldrift til asylmottak ble enstemmig avvist av Hitra kommunestyre. Men fylkesmannen i Sør-Trøndelag opphevet senere dette enstemmige vedtaket.

Hitra kommune mener de ikke har ressurser til å ta imot så mange asylsøkere og peker på at kommunen allerede har en befolkning på 17,2% som er av utenlandsk opprinnelse. Det er 22 trossamfunn på øya og 17 forskjellige språk i skoler og barnehager. Hitra har ca 4500 innbyggere og grenda Gammel-Fillan har 36 fastboende. En av disse sier til avisen at han vil flytte fra Gammel-Fillan på grunn av asylmottaket.

Både ordfører og rådmann går hardt ut mot måten kommunen er blitt behandlet på. Ordfører Ervik sier at

-Vi har ingenting vi skal ha sagt. Dette er så hårreisende at det henger ikke på greip. At vi blir overkjørt selv om så sterke krefter er imot, er alvorlig for meg som politiker. Lokaldemokratiet er voldtatt.

Rådmann Roger Antonsen uttrykker irritasjon over behandlingen av kommunen.

Kommunestyret, administrasjonen og folket er imot, men UDI og kapitalsterke foretak overkjører dem alle.

I Adresseavisas artikkel er mottaksleder Lars Nordgård, daglig leder i Norsk Mottaksbedrift Per Erik Lykstad avbildet sammen med UDIs regiondirektør Rune Vordal. Det ble noe symbolsk over billedbruken avisa valgte. Disse tre herrer troner selvsikkert i forgrunnen av fjordhotellet på et bilde som dekker halve artikkelen. Ordføreren derimot, folkets talsmann, er avspist med et lite bilde øverst i venstre hjørnet.

 

 

Jeg har ikke funnet Adressas artikkel på nett, men saken om asylmottaket er omtalt i lokalavisa Hitra-Frøya.

http://www.hitra-froya.no/nyheter/article7348407.ece

 

Da jeg leste artikkelen i Adresseavisen, ble jeg nysgjerrig på bedriften Norsk Mottaksdrift AS.

Det viser seg at Norsk Mottaksbedrift AS er en svært lukrativ butikk. Mottaksbedriften disponerer inklusive Hitras statlige mottak 660 asylplasser på ulike mottak. Ringebu statlige mottak har 100 beboere som bor i delvis desentraliserte enheter i Ringebu kommune. Hovedbasen er tidligere Ringebu hotell. I Stor Elvdal statlige mottak bor 200 beboere i desentraliserte enheter i Stor Elvdal kommune. Dovre statlige mottak for asylsøkere har 100 beboere. Hovedlokasjonen i Trondheimsveien ligger rett overfor Dombås sentrum og har 63 beboere. Vestre Toten statlig mottak har 130 beboere som bor i desentraliserte enheter i Vestre Toten kommune.

Det er ikke tvil om at det er stor lønnsomhet i å drive asylmottak. Mennene som står bak og eier Norsk mottaksdrift AS er Per Erik Lykstad, Bjønne Owren og Østen Owren (De to sistnevnte er sannsynligvis far og sønn). De eier selskapet gjennom selskapene Lykstad og Owren AS, Lykstad AS, Turvande AS og Bow AS i en selskapsstruktur som er helt normal etter skattereformen for en del år siden. Totalt har Norsk Mottaksbedrift AS tjent kr 27 366 000 i årene 2009 – 2011 og store deler av dette er tatt ut som utbytte til eierne

 

Hvor er sosialistene som skriker om at det ikke skal kunne lønne seg å drive private barnehager, skoler eller sykehjem? Hvorfor er det lov å tvinge nordmenn til å betale for asylmottak vi slettes ikke vil ha, mens å drifte private sykehjem der vi kan kreve standard og service for våre foreldre og besteforeldre ikke skal være lov?

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂