Sakset/Fra hofta

Asylstrømmen til Norge øker kraftig , og i takt med økningen ser man stadig flere eksempler på lokalpolitikere som kjemper imot etablering av asylmottak i sine kommuner. Myndighetene har svært store problemer med å få bosatt flyktninger og asylsøkere ute i kommunene. Det hjelper ikke lenger med en forførende retorikk om fargerikt fellesskap, berikelse og mangfold. Ingen fine ord trumfer virkeligheten. Hadde Kommune-Norge betraktet asylsøkerne som en genuin berikelse, ville kommunene tatt imot med åpne armer. Isteden ser vi kommuner og ordførere som stritter imot så godt de bare kan.

Slik systemet fungerer, fratar det lokalpolitikerne makt og myndighet i disse viktige sakene. Private aktører i samarbeid med UDI overkjører ordførere og presser på for å etablere nye mottaksplasser. Lokalpolitikerne forsøker å trenere som best de kan ved å nekte bruksendring fra eksempelvis hotell og turisme til asylmottak, men statens lange fylkesmanns-arm kan oppheve slike vedtak. Nettopp dette har skjedd på Oppdal, der mottaksbedriftene Hero og Link står på for å etablere hvert sitt asylmottak. Med aggressive private aktører og en stat og et UDI som må bosette stadig flere, er dette en kamp som lokaldemokratiet taper igjen og igjen.

Vinnerne i denne businessen er lokale eiere av egnede eiendommer, og ikke minst mottaksbedrifter som Hero og Link. Asylprofitørene har en god og sikker forretningside. Man tjener store penger, helt uten risiko, fordi staten betaler for moroa. Dette er drømmesituasjonen for enhver investor. Tenk å være garantert avkastning på pengene man investerer!?

Partier og politikere som ellers er livredde for at private aktører skal tjene penger på helse, skole og eldreomsorg, og som skapte uttrykket «bestemor på anbud», ser ikke ut til å bry seg nevneverdig om at asylprofitørene håver inn penger. Hvorfor kan asylanter settes ut på anbud, men ikke bestemor? Dessuten er det et uttrykt politisk mål med statlige mottak, mens virkeligheten er at stadig flere mottak drives av private. Hvorfor er det blitt slik? Og hvorfor er det ingen som går anbudsrunder, aktører og prosesser i denne bransjen nærmere etter i sømmene?

15.10. skrev OPP.no om den lokale kampen på Oppdal, om etablering av asylmottak i det nedlagte turisthotellet i kommunen. Dette hotellet er for øvrig 100 år i år. Adresseavisen omtaler denne saken 16.10. Artikkelen tyder på en bitter konflikt mellom eierne av hotellet, Oppdal Booking, som ønsker asylmottak, og de tidligere ansatte ved hotellet, som ikke lenger vet om de er oppsagt eller ikke.

Det indikeres at hotellet er drivverdig, men at eierne likevel ønsker å stenge hotellet og isteden komme i gang med asylmottak så fort som mulig. De ansatte føler seg som kasteballer og beskriver prosessen rundt etableringen av asylmottak ved hotellet som helt vill. Tillitsvalgt Hilde Rislien siteres i Adresseavisens artikkel:

Hotellet er liv laga, og regnskapet for 2012 viser at hotellet går med overskudd. Det er nok drømmen om et asylmottak som er årsaken til den hastige nedstengingen og at vi blir behandlet som kasteballer. Dette er rett og slett uholdbart.
Dette vil være et nytt sjokk for medlemmene. Vel, jeg vet ikke hvor mye som sjokkerer noen av oss lenger. Denne prosessen har vært helt vill.

Link, som ønsker å drive asylmottak ved hotellet, har i et brev underrettet Oppdal kommune om at de har inngått en intensjonsavtale med Oppdal Booking. Ordfører på Oppdal, Ola Røtvei, kommer med de sedvanlige innvendingene om at en slik søknad må komme fra hotelleier og skal behandles av bygningsrådet. Det må også søkes om dispensasjon fra hotelldrift, og kommunestyret må få uttale seg i en sak som betyr så mye for kommunens tjenesteproduksjon. Hva ordføreren sier, er dessverre i bunn og grunn bare tomme ord.

Hva som skjer på Oppdal, illustrerer godt hva som foregår over det ganske land. Prosessene rundt opprettelsen av asylmottak har mange tapere. Ordførere og lokalpolitikere kjemper en håpløs kamp mot en pengesterk stat, som punger ut til private mottaksdrivere, som igjen sikrer gode avtaler med eiere av egnede næringsbygg. Neste skritt blir å avvikle eksisterende virksomhet så fort som mulig og kvitte seg med tidligere ansatte, om nødvendig. Kommunepolitikerne forsøker å kjempe imot med de virkemidlene de har til rådighet, men kommer ingen veg. Oppdal kommune har tidligere nektet å gi dispensasjon fra reguleringsplanen ved Stølen skisenter og så langt trenert Hero fra etableringen av asylmottak på stedet. Nå skal den saken opp i bygningsrådet på nytt, etter at fylkesmannen opphevet det første vedtaket.

Lokaldemokratiet forvitrer i disse prosessene. Den nye regjeringen har heldigvis bebudet minst to ting som kan hjelpe på problemet. Det viktigste er å ta grep for å redusere asylstrømmen til landet vårt. Solberg har også uttalt at regjeringen vil styrke lokaldemokratiet. Vi er best tjent med at lokalpolitikerne vinner over asylprofitørene. Vi ønsker derfor regjeringen lykke til i dette viktige arbeidet.

 

«Vil ha asylmottak ved stengt hotell», Adresseavisen 16.10.13 (Papirutgaven)