Det er stadig flere kommuner som får trenert eller stoppet etablering av asylmottak.

På Oppdal har mottaksdriftselskapene Link og Hero stått på for å få etablert hvert sitt asylmottak. Link ønsket asylmottak i bygningene der det nylig nedlagte Oppdal Hotell holdt til, og Hero ved Oppdal Alpintun.

Tidlig denne uken kom nyheten om at lokalpolitikerne på Oppdal, for andre gang, har stoppet etablering av asylmottak ved alpinsenteret. I dag melder Adresseavisen at Link trekker sin søknad om å etablere asylmottak i gamle Oppdal Turisthotell.

Dette skjer etter mottatt nabovarsel fra Rom Eiendom/NSB, som gjør det klart overfor eieren av hotellbygget, Oppdal Booking, at bruksendring av hotellet til mottaksdrift ikke lar seg gjøre. I alle fall ikke i denne omgang.

 

«Trekker mottakssøknad», Adresseavisen 1.11.2013 (papirutgaven)

Les også

-
-
-
-
-
-