Kort

Adressa lørdag 15. juni side 8. “Vil ha asylmottak i alpinsenter” Dette gjelder Oppdal. Rådmannen går imot og har engasjert advokat for å finne ut om kommunen har hjemmel til å stoppe planene. Hørte dessuten på nyhetene i morges om å opprette asylmottak i kommunene, imot lokalpolitikernes vilje.