Innenriks

Aftenposten påpeker at det ikke er ønskelig at lokalmiljøer skal ha en lav andel med innvandrerbakgrunn. Det er bare å ta imot fremmede. Det er vår plikt.

Norges ve og vel er sekundært. Våre følelser skal først og fremst vies unge asylsøkere.

Det går seg til, og det blir bra, er hva Aftenposten vil ha oss til å tro.

Med tvang, om nødvendig.

HVOR MANGE svartinger rapper Montebello? spør rap-duoen Karpe Diem i sin ferske låt «Au Pair». Svaret er at Ullern bydel, der Montebello ligger, er en av de bydelene i Oslo som har lavest representasjon av beboere med innvandrerbakgrunn, og at noen gjerne vil at det skal forbli slik. Det ser imidlertid ut til at Trond Kirkvaags spøkelse går igjen i debatten. Når det kommer til stykket, skiller ikke Montebello-beboernes delte følelser rundt asylmottak seg nevneverdig fra dem vi finner igjen i bygder over hele landet.

—-

En annen løsning er å peke på kommunenes etiske forpliktelse til å ta imot de enslige mindreårige, og vise dem hvordan regnestykket ser ut på lang sikt eller om de organiserer seg annerledes. Hjelper ikke det, går det selvsagt an å sette kommunenes selvråderett til side. Det vil være et nederlag for både regjeringen og kommunene.

Montebello_tbane_01

Asylmottak på Montebello er akkurat like upoplært som overalt ellers i landet.

Aftenposten