Et utvalg har kommet frem til at de statlige overføringene bare dekker halvparten av kommunenes reelle utgifter knyttet til etableringn av asylmottak.

Et utvalg som har sett på kostnadene ved asylmottak, konkluderte nylig med at kommunene bare får dekket rundt halvparten av de reelle utgiftene ved mottaket. Årsaken var blant annet at mottak gir høyere utgifter både til skole, barnevern og helsetjenester.

Frp legger nå fram et forslag i Stortinget som innebærer at kommunene kan legge ned veto mot etablering av mottak. Forslagsstillerne mener Utlendingsdirektoratet i dag har nærmest ubegrenset makt når det gjelder lokalisering av nye asylmottak, til tross for at en slik etablering kan få store konsekvenser for resten av det kommunale tjenestetilbudet.

Frp retter samtidig knallhard kritikk mot regjeringens asylpolitikk. Den siste fremskrivingen fra Statistisk sentralbyrå viser at det vil være 2,6 millioner mennesker med innvandrerbakgrunn i Norge i 2060.

– Norge har rett og slett ikke kapasitet til å integrere så mange innvandrere. Konsekvensen vil bli at hele det norske samfunnet endres i retning av et muslimsk land, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Per Willy Amundsen.

ntb

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂