I flere kommuner overkjører Utlendingsdirektoratet (UDI) og asyloperatører landets kommunestyrers egne vurderinger hva gjelder kapasitet til å etablere asylmottak, noe som skaper store frustrasjoner i kommune-Norge. UDIs fremgangsmåte er imidlertid et uttrykk for Stortingets holdning til lokaldemokratiet, da et klart Stortingsflertall avviste Fremskrittspartiets forslag om at norske kommuner skal ha rett til å si nei […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.