Utlendingsdirektoratet, UDI, vedtar å opprette asylmottak i kommunene uten å informere de aktuelle kommuner, melder NRK Dagsnytt. Norge opplever en rekordartet tilstrømming av asylsøkere. Prognosen sier at det vil komme ca 15.000 asylsøkere i år, mot ca. 6.000 ifjor.

Det skaper kapasitetsproblemer. Noe av det siste Bjarne Håkon Hanssen gjorde som arbeids- og inkluderingsminister var å opprette teltleire, til SVs sterke protester. Men den virkelige flaskehalsen er asylmottak i kommunene. Hanssen sa det var nødvendig å ha kommunene med på laget. Nå benytter UDI sin rett til å plassere asylmottak i kommunene uten å spørre lokale myndigheter.

NRK intervjuet ordfører i Arendal som kunne fortelle at hun ikke var blitt informert om at kommunen skulle få et asylmottak med 150 beboere. De presenteres for et fullbyrdet faktum, og har plikt til å ha alt klart til skolestart. Ordføreren i Harstad klaget også over dårlig informasjon. Det er tross alt mye som skal ordnes for at helse, psykiatri og skole skal kunne ta imot.

Det har også vært protester i andre kommuner, bl.a. i Ålesund der det var snakk om å bruke en blokk til å ta imot 150 asylsøkere. Det protestertte befolkningen mot.

Ordføreren i Volda sto igår frem og kritiserte at sentrale myndigheter overkjører kommunene i en sak som gjelder lokalmiljøet.

Men regjeringen ser ut til å ha bestemt at man utplasserer per vedtak. Den har ikke tid til å ta lokale myndigheter med i prosessen. Regjeringen vet at det betyr lokale protester og forsinkelser.

UDI-direktør Ida Børresen sto frem på Dagsrevyen igår og sa at de hadde adgang til å overprøve kommunene og utplassere asylsentre ved vedtak.

I dagens situasjon er asylsentre dobbelt sensitive. Folk reagerer på den eksplosive tilstrømmingen. Når sentrale myndigheter velger å tre mottak ned over hodene på lokale myndigheter og befolkning, viser de at de ikke bryr seg om lokaldemokratiet i et sensitivt spørsmål. Det er tross alt lokalsamfunnene som skal leve med konsekvensene.

Ida Børresen sa til NRK at kommunene ikke hadde noen grunn til å frykte det økonomiske, da satsene nylig er satt opp.

Denne saken opptar folk, men hverken VG eller Aftenposten tar den opp. Også mediene spiller på lag med myndighetene og forsøker å holde reaksjonene nede.

Presisering

Som det fremgår av en grundig artikkel i Telemark Arbeiderblad: Det er forskjell på plassering av asylmottak og utplassering av flyktninger. Det første er et statlig vedtak, det andre krever kommunal godkjennelse. Staten kan altså suverent plassere mottak i kommunene uten å spørre, men det er neppe særlig klokt.

Det kommersielle Hero Norge AS fikk mandag kontrakt på utplassering av 150 asylanter i Skien kommune. Det er snakk om såkalt desentralisert mottak, dvs. kjøp og leie av spredte boliger.

Kommuner får såkalt vertskommunetilskudd ved plassering av mottak.

Det skal dekke de gjennomsnittlige kostnadene til helsetjenester, tolking, barnevern og administrasjonen. Og det kommer tilskudd via Fylkesmannen til dekning av grunnskole- og videregående undervisning.

Dessuten skal det gis vanlig, obligatorisk norskopplæring for voksne.

De øvrige tre som mandag fikk UDI Sør-avtaler om å opprette nye, desentraliserte mottak er Lopex AS med 125 plasser i Kvinesdal, Fossnes AS skal besørge 120 plasser i Larvik fra 1. november, mens Hero Norge AS også skal opprette et mottak med 150 plasser i Arendal med start fra september.

Klart for nytt asylmottak i Skien