Utlendingsdirektoratet (UDI) og Egebo AS har inngått en kontrakt med virkning fra 15. desember om åpning av et desentralisert asylmottak med plass til 130 beboere i Risør.

Avgjørelsen, som ikke kan påankes, er fattet til tross for heftige protester fra kommunen, representert ved ordfører Per Kristian Lunden og andre lokalpolitikere, som UDI ikke har gitt avgjørende vekt.

Det er både enkeltpersoner og familier som vil få sin midlertidige adresse i Risør. Egebo har allerede sikret botilbud for i alt 54 personer både i byen, på Akland og i Bosvika. Egestad kan samtidig opplyse at han er i markedet både for kjøp og leie av boliger.

Etter all sannsynlighet er det eritreere, somaliere, syrere og afghanere som vil få plass på Risør Mottak, som er navnet på asylmottaket i Risør.

Aust-Agder Blad og Tvedestrandsposten gir i identiske artikler en opplysning som hverken gis av NRK Sørlandet eller på Risør kommunes offisielle nettsider, men som må sies å være svært viktig i lys av trippeldrapssaken på Valdresekspressen:

En tredjedel av dem som nå skal bo i kommunen består av personer som har fått avslag på sin søknad og som venter på å bli transportert ut av landet, en tredjedel er personer som venter på avklaring om hva som skal skje og den siste tredjedelen er personer som skal bosettes i kommunene.

De samme kildene antyder også vagt grunnen til kommunens motstand:

Ordfører Per Kr. Lunden sier i en kommentar at han beklager beslutningen fra UDI region Sør om å gå inn for å plassere et asylmottak i Risør. Dette fordi Risør gjennom flere år har hatt fokus på bosetting og integrering av flyktninger og at en kombinasjon av flyktninger og asylsøkere kan by på en del utfordringer i lokalsamfunnet.

Risør kommune befant seg i 2010 på den såkalte Robek-listen av kommuner som har så dårlig økonomi at de ikke kan ta opp lån uten godkjenning fra departementet.

 

Asylmottak i Risør tross kommunalt nei
Nytt stort asylmottak i Risør
Asylmottak i Risør