Den lille bygda Skrolsvik i Troms med 90 innbyggere har fått asylmottak med plass til 100 asylsøkere. Mottaket vil således romme flere asylanter enn bygda har innbyggere.

I utgangspunktet hadde UDI og det privateide Senjehesten asylmottak planlagt 130 plasser i det vesle bygdesamfunnet, mot kommunestyrets foreslåtte 30-40 plasser.

De første asylsøkerne som skal bosettes i Skrolsvik kommer fra Irak, Eritrea, Somalia, Afghanistan og Makedonia. Det er flere familier og barn som kommer til bygda, hvor det fra før av bor 7 barn.

Kommunen føler seg overkjørt av UDI og Senjehesten asylmottak:

Ordfører Odd-Arne Andreassen innrømmer at kommunen og bygdesamfunnet har vært skeptiske til det nye asylmottaket. De synes det blir for stort.

– I første omgang var det snakk om å søke om 130 plasser. Det var vi i utgangspunktet svært betenkte til. Både fordi Skrolsvik er ei lita bygd med bare 90 innbyggere, men også fordi dette vil kreve en del av kommunen. Vi må også klare å håndtere vårt ansvar i forhold til helsetjenester, skoler og barnevern blant annet. Vi var ikke mot selve asylmottaket, men mot størrelsen, sier Andreassen.

Etter litt fram og tilbake ble det levert en søknad fra Senjehesten om å opprette 100 plasser.

– Dette ble tatt opp i kommunestyret, og vi var enige om å si ja til et asylmottak — men ikke 100 plasser. Vi ville ha mellom 30 og 40 plasser. Dette er vi fortsatt uenige om, sier ordføreren.

Bygda føler seg overkjørt av UDI. Likevel er både folk og ordfører veldig opptatt av at krangelen med UDI ikke skal gå ut over dem som kommer flyttende til bygda.

– Nå må vi legge bort den krangelen så den ikke går ut over de som kommer hit. Vi vil ikke at dette skal gå ut over dem, sier Andreassen.

Prosessen mellom mottaket og UDI har gått svært raskt, forteller daglig leder for Senjehesten statlige asylmottak Dag Pedersen. Han har til dels har gitt opp tanken om å omskape Skrolsvik til et ferie- og hytteparadis. Senjehesten er opprinnelig bruksregulert til hyttefelt og båthavn. På grunn av finanskrisen kom imidlertid ideen om å starte asylmottak i stedet:

– Nå nytter det ikke å vifte med et flott prospekt mer. Folk kjøper ikke hyttetomter, sier Pedersen.

Paul Knudsen i UDI Nord mener at plasseringen av 100 asylsøkere i den smått befolkede kommunen er «et spennende prosjekt».

Dagbladet: Snart bli bygda over dobelt så stor