En rekke norske kommuner blir påtvunget asylmottak selv om dette er i strid med folkeviljen, lokalpolitiske vedtak eller begge deler. Det er ikke vanskelig å tenke seg at slikt avstedkommer frustrasjon, men det er få som målbærer den offentlig, i særdeleshet blant fremstående borgere.

Ordfører Sven Flo (H) i Stryn har nå sluttet seg til dem som ikke er tause.

I hans kommune – med ca. 7000 innbyggere fordelt på flere tettsteder, hvorav noe over 2000 bor i det største – har det en tid vært planlagt asylmottak med mer enn 100 beboere. Flo er oppgitt over at kommunen ikke har noe den skal ha sagt. Staten og private aktører kan avtale alt seg i mellom.

– Eg er kritisk til det. Vi er ikkje del av den prosessen, og det tykkjer eg er dårleg. Det bør ein få gjort noko med relativt raskt, seier ordførar i Stryn, Sven Flo (H).

To selskap, Norsk Folkehjelp og Norsk Mottaksdrift har lagt inn anbod til UDI og vil etablere mottak på mellom 130 og 150 plassar.

Men kommunen, som skal gi asylsøkjarane helsehjelp, skule og ei rekkje andre tilbod, veit fint lite om kva som skjer.

– For ein kommune som Stryn, og for så vidt alle andre kommunar, er det eit ganske håplaust utgangspunkt når ein ikkje får kunnskap om det som skjer, seier Flo.

Han peikar på at dei ikkje får vite kor i kommunen det vert forhandla om etablering, kva bygningsmasse ein har tenkt å bruke, om ein tek inn over seg kapasitet i skule og barnehage, kva for ein helsekapasitet som finst og korleis ein skal innrette seg når det kjem opp mot 150 asylsøkjarar til kommunen.

Det er en bra start av Flo å gi uttrykk for den avmakt man føler ved å måtte bære de negative konsekvensene av vedtak man selv ikke ønsker og forgjeves protesterer mot, fattet av noen som enten tjener på vedtaket eller nyter full konsekvensfrihet.

Neste skritt kunne kanskje være å legge ned ordførervervet dersom UDI til slutt overkjører kommunen.

Men systemet går ikke så knirkefritt som før. Akkurat som i tilfellet Halsa kommune, drøyer UDI med å treffe endelig beslutning:

UDI skulle etter planen ha avgjort førstkommande fredag om det skal opprettast asylmottak i Stryn. Avgjerda vert no utsett, då UDI ikkje har kapasitet til å avklare saka i Stryn, etter trippeldrapa i Årdal.

 

NRK Sogn og Fjordane: Får tredd asylmottak ned over seg – no er han grundig lei