Tre av bærebjelkene i Stoltenberg-regjeringens asylinnstramninger er blitt borte i løpet av èn uke, konstaterer journalist Jon Hustad i Dag og Tid. Retur av asylsøkere til det europeiske landet hvor de først søkte om asyl i hht Dublin-avtalen (5000 personer i 2009), retur av asylsøkere med avslag på opphold og ventemottaksordningen for asylsøkere med endelig […]
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 24 timer etter publisering.