UDI og Norsk Folkehjelp planlegger å opprette asylmottak for tilsammen 150 personer i Stryn kommune, med opsjon på 60 til. 95 av disse kan havne i Innvik, et tettsted med snaut 400 innbyggere, og 60 på Loen Hotell.

En urimelig stor belastning for så små lokalsamfunn, skulle en tro, og dobbelt provoserende med tanke på at planene om oppstart allerede i august ble kunngjort så sent som i april.

Initiativet er da heller ikke falt i god jord lokalt.

Over 500 har skrive under ein protest mot at 60 personar skal plasserast på Loen Hotell, skriv Fjordingen.

Ordførar Sven Flo meiner prosessen har gått for fort og er udemokratisk. Han meiner at verken innbyggjarar eller politikarar har ein reell moglegheit til å innverke på avgjerda.

Nei, næret han illusjoner om det? Folk på stedet har fått klar beskjed om hvor mye deres oppfatning er verdt:

På folkemøtet i går opplyste representantar frå Norsk Folkehjelp og UDI at verken kommunen eller bygdefolket kan stogge planane dersom mottaket i Stryn er best økonomisk og kvalitetsmessig.

 

NRK Sogn og Fjordane: Underskriftslister mot asylmottak

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂