Innenriks

UDI har varslet at 250 flyktninger er på vei til Stavanger. De skal innkvarteres på Hotel Alstor, det skriver Stavanger Aftenblad.

Direktør Per Haarr i kommunalavdeling oppvekst og levekår sa til Aftenbladet at Stavanger kommune har fått et forhåndsvarsel om nødinnkvartering for flyktninger og asylsøkere:

Vi regner med at det kan komme en konkret henvendelse relativt raskt. Vi har derfor en beredskap for å imøtekomme en slik henvendelse når den kommer.

Seinere på dagen kom henvendelsen.

UDI har inngått avtale med Hero Norge AS om midlertidige overnattingsplasser for 250 asylsøkere i Stavanger. Asylsøkerne vil bli innkvartert ved Hotel Alstor i Stavanger.

Administrerende direktør i Tribe Hotels, Stephen Meinich-Bache, sier til NRK Rogaland at de har de sett den voldsomme folkevandringen i verden, og at de samtidig har en nedgang i hotellmarkedet i Rogaland. De ser at de kan bistå med et samarbeid med Hero mottak.

Foreløpig handler det om å huse 200 flyktninger blant annet fra Syria i to måneder fra 16. november.

Hero sørger for døgnbemanning av hotellet i avtaleperioden.

Som vertskommune har Stavanger hovedsakelig ansvar for oppfølging av akutte helseproblemer, som umiddelbart behandlingstrengende sykdommer/tilstander og gravide.

UDI har for øvrig varslet at det skal etableres brakkebyer ved store, norske byer for å gi det store antallet flyktninger tak over hodet i vinter. Verken Stavanger eller Sandnes kjenner til eventuelle planer på Nord-Jæren, men direktør Per Haarr sier at de ikke kjenner til slike planer:

Vi kjenner ikke til slike planer. I første omgang er det helst hoteller og liknende som skal tas i bruk til nødinnkvartering. Kommunen vil måtte bidra med de samme ytelser som til andre asylsøkere.

På spørsmål om de har plass til en brakkeby dersom de får en henvendelse om det, svarer han:

 Nei. Det er i tilfelle ikke vårt ansvar.

Det var mandag i denne uken at Utlendingsdirektoratet (UDI) gikk ut med at de vil bygge brakkebyer som kan ta imot opptil 3000 asylsøkere ved de store byene i Sør-Norge. I Nord-Norge ønsker UDI seg asylbåter i enkelte havner.

2365 personer søkte om asyl i Norge den siste uken i oktober. Det er ny rekord i løpet av en uke. Til sammen kom rundt 8800 asylsøkere til Norge i oktober, mot 4900 i september.

Ifølge Aftenbladet sa UDI direktør Frode Forfang at de holder på å etablere asylmottak til det behovet som er, men at deres hovedutfordring er at markedet blir mer og mer mettet. Derfor jobber de med andre løsninger.

Forfang regner med at leie av passasjerskip som kan legge til havn og fungere som midlertidig mottak i forskjellige byer i Nord-Norge, vil være på plass raskest. De trenger løsninger som kan stå seg over en vinter, sa han og tilføyde:

Vi trenger løsninger som kan stå seg over en vinter. Det viktigste er en seng, tak over hodet og mat. Det er minstestandard.

Rådmann i Sandnes, Bodil Sivertsen, sier til Aftenbladet at planene om brakkebyer er ukjent for henne:

At det skal settes opp brakkebyer er veldig nytt og overraskende for meg, og vi kjenner kun til dette gjennom pressen.

Og hun sier videre:

Som Aftenbladet har skrevet, har vi identifisert flere haller og mulige overnattingssteder som nødhavn for flyktninger i en kort periode, men vi har ikke hørt noe om at det skal innkvarteres tusenvis av mennesker i brakkebyer utenfor de store byene i Sør-Norge.

Hva som skal benyttes som overnattingssteder når hotellene er fulle sier historien ingenting om, men når demokratiet er satt ut av spill og byråkratiet er sin egen herre, blir fremtiden svært usikker. Av en eller annen grunn er det et bilde fra Oslo 9.april 1940 som dukker opp på netthinnen.