I begynnelsen av november varslet UDI opprettelsen av brakkebyer utenfor de store byene med plass til 3.000 migranter og leie av passasjerskip i nord. Nå er selv disse tallene gamle, og UDI sier det må skaffes 100.000 plasser neste år.

Mens partiene holder pressekonferanse på Stortinget og asylforlik, står UDI-sjef Forde Forang noen timer tidligere og forteller at alle deres planer er overkjørt av tilstrømmingen: 250 sist uke.

 

– Det er stor usikkerhet fremover når det gjelder asylankomstene. Vi er nå nødt til å planlegge for etablering av rundt 100.000 nye mottaksplasser innen utgangen av 2016. Det er behovet dersom ankomstene skulle fortsette på samme nivå som siste ukene, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Han understreker at tiden vil vise hvor mange plasser som faktisk trengs, men mener det er behov for å planlegge for etablering av 100.000 plasser til neste år.

– Selv om vi skulle oppleve en halvering av asylankomstene, vil vi trenge 40.000-50.000 nye plasser.

Planene om brakkebyer og passasjerskip er ikke skringlagt. Skip kan man flytte på, det er verre med brakkebyer. Noen ser for seg favelaer som i Brasil. Var det noen som snakket om sikkerhet? Likevel blir ikke slike spørsmål reist av pressen.

Forfang sier de er på jakt etter tomter i nærheten av de store byene. Hvorfor der? Fordi så mange mennesker krever mange tjenster og de er det bare store befolkningssentra som tilbyr.

Forfang opplyser at de har bedt om hjelp av Statsbygg og Forsvaret for å øke volumet radikalt. Det snakkes aldri om at mottaket av 100.000 er en politisk beslutning. Det snakk om migrantstrømmen og bosettingen av dem omtrent som bygging av stålverk i Stalins Sovjet. Der stampet man storindustri opp av jorden. Det er lignende dimensjoner over norsk asylpolitikk.

Og pressen leer ikke på et øyelokk. Uansett at tallene nå er blitt så store at det var som en UFO landet i haven. Mediene tar det med den største selvfølgelighet.

Forfang kan melde om økende motstand i kommunene. Men dette tillegger han dårlig kommunikasjon. De – UDI – skulle vært flinkere til å fortelle hvor alvorlig situasjonen er. At situasjonen er alvorlig også for Norge og nordmenn som opplever å få skiftet ut befolkningen på et åar tiår, streifer ikke Forfang.

Forfang tar litt selvkritikk på at direktoratet ikke har klart å formidle alvoret i situasjonen.

– Vi har ikke i tilstrekkelig grad fått frem alvoret i situasjonen. Saken er den at situasjonen er kritisk når det gjelder å dekke behovet for mottaksplassser, sier han.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/UDI–Vi-ma-planlegge-100000-mottaksplasser-i-2016-8250569.html