Det blir ikke noe av det planlagte asylmottaket i de gamle lokalene til Statsnett på Montebello. Ankomstsituasjonen gjør at det ikke lenger jobbes med mottaket som en løsning, sier UDI. Vi forstår «ankomstsituasjonen» dithen at det de siste to månedene ankom langt færre asylsøkere. Forrige helg ankom det bare to asylsøkere til ankomstmottaket på Råde. Men hvor lenge denne tørkeperioden varer er et annet spørsmål. Også UDI regner med at det snur i løpet av våren.

UDIs mann i Råde  forteller om rolige dager og et apparat som nå kjører på minimumsnivå, men han venter at det kan snu når som helst. – Det er typisk at det tar seg opp på vårparten, og vi regner med at antallet asylankomster vil øke mye fram mot sommeren, sier Grønlie til Nettavisen.

UDI holder fast på sin prognose på 33.000 asylsøkere i 2016. Og de tror at det kan komme så mange som 50.000-60.000.

På mottakssiden er det fortsatt stort behov for flere mottaksplasser. En nylig avsluttet anbudsrunde har gitt resultater, men ikke nok til å dekke det behovet UDI ser for seg.

Men på Montebello kan man foreløpig puste lettet ut.

statsnett-560x283

Statsnettbygningen på Montebello. Et stort asylmottak er en belastning for nærmiljøet – uansett hvor det er.

UDI har uttalt til Aftenposten at planene er lagt på is. Bygget er foreløpig ikke godkjent på grunn av manglende tilpasninger. Det er for dyrt og akkurat kommer det ikke så mange asylsøkere.

Nettavisen  Osloby  Dagbladet