I løpet av det første halvåret iår søkte 5341 personer om asyl i Norge. To av tre asylsøkere får opphold. Omtrent halvparten kommer nå fra Syria og Eritrea. Se hele oversikten fra UDI her

Direktør Frode Forfang i Utlendingsdirektoratet (UDI) kommenterer tallene slik:

– I fjor begynte en dramatisk utvikling i Middelhavet som nå får direkte følger også for oss her i Norge. Antall mennesker som forsøkte å ta seg over havet til Italia økte betraktelig, og endte i tragedier for mange underveis, sier Forfang.

 Boat Migrants Risk Everything for a New Life in Europe:  African asylum seekers rescued off boats and taken aboard an Italy navy ship, June 8, 2014.

Hvor mange kan vi ta imot? De blir ikke færre i de kommende årene. 

– Tradisjonelt er august den måneden vi forventer at antallet asylsøkere er høyest, så det er mulig at vårt eget anslag for året er for lavt. Samtidig ser vi at antallet svinger sterkere fra måned til måned – fra 600 til 1500 per måned. Derfor må vi nå legge en del saker til side i påvente av kapasitet, sier Forfang.

Kriminelle, enslige mindreårige og åpenbart grunnløse søkere blir fortsatt prioritert.

UDI har anslått at det kommer totalt 11.000 asylsøkere til Norge i 2014.

Dette må bety at UDI forventer en nedgang i siste halvår, eller at Forfang har rett i at UDIs anslag for 2014 er for lavt. Ifjor på samme tid var det ankommet 4.990 asylsøkere og totalen for 2013 ble 11.983.

Fra og med 2008 har det blitt levert 84.411 asylsøknader til Norge. I mars iår ble det registrert 14.814 beboere på asylmottak. 5.000 av de bosatte på asylmottakene har fått endelig avslag. 

I tillegg oppholder det seg flere tusen utlendinger ulovlig i Norge utenfor mottakene. Statistisk Sentralbyrå anslo i 2008 at det oppholdt seg rundt 18 000 utlendinger ulovlig i Norge, men med en usikkerhetsmargin mellom 10 000 og 32 000.

Jeg kan ikke finne noe nyere anslag fra SSB på antall personer med ulovlig opphold i Norge.

Det siste anslaget er altså fra 2008 og sikkerhetsmarginen på mellom 10.000 og 32.000 viser at SSB ikke har peiling på hvor mange som er her.

Vi må regne med at blant de 84.411 som har levert søknad siden 2008 vil det være mange tusen som har blitt boende uavhengig av resultat på asylsøknaden. 

Hvem som helst kan reise til Norge etter at de først har ankommet via et Schengen-land. Uten grensekontroller vet vi ikke lenger hvem eller hvor mange som kommer.

Politiets utvisninger av avslåtte asylsøkere er og blir et Sisyfosarbeid av dimensjoner.

SSB  Aftenposten

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.