Alle asylsøkere bør samles i ett ankomstsenter, foreslår innvandringsminister Sylvi Listhaug. Åtte av ti skal få sin asylsøknad avgjort mens de bor på senteret.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) varsler en fullstendig omlegging av asylbehandlingen i Norge, melder Aftenposten.

Her de viktigste grepene Listhaug vil foreta:

  • Samtlige asylsøkere som kommer til Norge, skal samles i ett ankomstsenter.
  • Åtte av ti skal få sin asylsøknad avgjort mens de bor på senteret, senest i løpet av tre uker.
  • Politi og UDI skal samarbeide tett om asylbehandlingen
  • Massiv nedleggelse av asylmottak.
  • Private aktører skal løse akutte flyktningstrømmer.

Listhaug mener omleggingen vil gi store gevinster:

– Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering.

Målet er at samtlige asylsøkere som kommer til Norge, skal samles i det gamle Smart Club-bygget ved E6 i Råde i Østfold, som ble tatt i bruk som ankomstsenter under flyktningkrisen i 2015,

Her skal åtte av ti asylsøknader behandles i løpet av tre uker, mens asylsøkerne bor der. Anslaget er basert på hva Utlendingsdirektoratet anslår er mulig å få til.

I senteret vil både UDI og Politiets utlendingsenhet (PU) ha faste staber som skal jobbe tett sammen.

– Ideen er å samle de som skal behandle asylsøknaden og asylsøkerne på ett og samme sted. Slik kan de fleste søknadene bli avgjort mens asylsøkeren er innkvartert der, og senest etter 21 dager, sier Listhaug.

Ankomstsenter Østfold (AØ) skal driftes av Hero og vil ved behov ha en kapasitet på 1.000 sengeplasser. Ifølge UDI vil det i gigantbygget være fasiliteter som skal dekke beboernes daglige behov de få dagene de må oppholde seg der.

Sylvi Listhaug mener den foreslåtte omleggingen av mottak og behandling av asylsøknader vil gi store gevinster.

– Reduserte mottaksutgifter, bedre kvalitet i asylsaksbehandlingen, raskere retur og, ikke minst, raskere bosetting og integrering, sier hun.

– De som får avslag, skal umiddelbart sendes ut av landet, ideelt sett direkte fra ankomstsenteret. De som får opphold, skal rett til et integreringsmottak, eventuelt direkte til en kommune for bosetting, sier Listhaug.

Listhaug fremhever samlokaliseringen og tett samarbeid mellom politiet og UDI som noe helt nytt.

– Nå kan vi i innledningsfasen sette inn støtet mot ID-arbeidet på en helt annen måte enn før. Det blir viktigere enn noen gang, sier hun.

– Det er bra at IS er bekjempet. Men det betyr også at noen av asylsøkerne som kommer fremover, kan være tilknyttet IS. Derfor blir ID-arbeidet som nå skal gjøres i AØ, ekstremt viktig. Jeg er veldig glad for at norsk politi er veldig langt fremme når det gjelder ID-arbeid.

Listhaug er helt klar på at skal integreringen lykkes, så må innvandringen fortsatt holdes på et lavt nivå.

– Siden 2012 har 80.000 personer fått opphold i Norge etter søknad om asyl eller som overføringsflyktning, inkludert familiegjenforening. Alle disse skal lære seg språk, komme i jobb og bli en del av et lokalsamfunn. Det er en formidabel oppgave å få dette til. Derfor må vi få antallet flyktninger ned også fremover.

Stortingsrepresentant Ketil Kjenseth (V) sier Venstre vil rose planene.

– Rask saksbehandling, ned mot tre uker, er en sak Venstre og Frp har vært helt enige om, sier han til Aftenposten.

Listhaugs og regjeringens mål er at systemet skal være i drift i løpet av neste år. Det fortutsetter at Stortingets gir sitt besyv.

 

Aftenposten: Her er Listhaugs grep for lynrask asylretur og effektiv asylbehandling

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.