Til tross for at 164 kriminelle asylsøkere ble pågrepet for narkotikaomsetning i perioden april-juni, er bare 13 så langt sendt ut av landet. I juli ble det pågrepet ytterligere 50-60 personer. En viktig årsak til at det tar så lang tid å sende kriminelle asylsøkere ut av landet er at det er vanskelig å identifisere asylsøkerne.

I følge Politiets Utlendingsenhet (PU) ankommer hele 97 prosent av asylsøkerne til Norge uten pass, og i noen tilfeller har PU brukt 10-15 år på å finne asylsøkeres rette identitet:

– De aller fleste asylsøkerne som blir pågrepet er ikke interessert i at vi skal finne ut identiteten deres. De søker asyl når de blir pågrepet og oppgir feil hjemland, feil personalia og feil reiserute, sier fungerende avdelingsdirektør Tommy Wold i PU til Aftenposten.no.

Han viser til 97 prosent av dem som søker asyl ikke har pass, og mener dette kombinert med bevisst feilinformajon gir et vanskelig utgangspunkt for PUs videre arbeid med sakene.

– Hvis vi ikke får treff på fingeravtrykket, må vi ta i bruk vanlig politiarbeid for å finne identiteten. Så lenge asylsøkeren er under vårt ansvarsområde, gir vi ikke opp før vi har funnet ut hvem personen er. Vi bruker de ressursene som kreves, sier Wold.

– Hvor lang tid kan dette arbeidet ta?

– Det varierer veldig, men vi har jobbet med saker i 10-15 år. Dette betyr ikke at vi i hele denne perioden jobber intenst med hver sak, men det kan ta så lang tid, sier han.

Et av problemene med hjemsendelse, er at asylsøkernes opprinnelsesland ofte bruker lang tid på å godkjenne en hjemsendelse. Algerie bruker for eksempel åtte måneder på å behandle slike henvendelser.

Høyre uttrykker overraskelse over at justisminister Knut Storberget (Ap) ikke har fulgt opp sine egne løfter om raskere reaksjoner i forhold til kriminelle asylsøkere:

Leder i Oslo Høyre, Michael Tetzschner, mener grunnlaget for avvisning av asylsøkere bør skjerpes.

– Det bør være slik at asylsøkere som oppgir falsk identitet per definisjon har fått avslag, sier han til Aftenposten.no

Tetschner frykter at dagens situasjon vil føre til at fremmedfrykten i Norge øker, og nå krever han at justisminister Knut Storberget tar tak.

– Jeg er veldig overrasket over at Storberget ikke har fulgt opp de varslede reaksjonene mot kriminelle asylsøkere. Vi ser jo at hurtigbehandlingen ikke fungerer, og i stedet for å kritisere egne etater bør han gjøre jobben sin og lede arbeidet mot asylsøkerkriminaliteten, sier Tetschner.

Hurtigbehandling ble iverksatt i slutten av april i år, og innebærer at narkotikaselgernes asylsaker skal behandles av Utlendingsdirektoratet (UDI) innen fem dager. Deretter har asylsøkere tre ukers klagefrist til Utlendingsnemnda (UNE).

Byråd Sylvi Listhaug i Frp mener det er grunn til å slå alarm over den rødgrønne regjeringens naivitet i forhold til kriminelle personer:

– Vi vil ha jukkede [sic] asylmottak for alle asylsøkere som ikke har fått lovlig opphold i Norge, samt endre saksbehandlingsrutinene slik at asylsøkere som har begått kriminalitet, ikke kan anke utvisningsvedtaket, sier hun.

Aftenposten: Høyre vil ha nulltoleranse

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂